300 tính từ tiếng Anh 51 - 75

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
hoàn thành
Phiên bản hoàn chỉnh bao gồm tất cả bốn mùa.
rozpocznij naukę
complete
The complete edition includes all four seasons.
không chắc
Không chắc là bạn sẽ tham gia vào dự án này.
rozpocznij naukę
unlikely
It's unlikely that you'll take part in this project.
nhẹ
Tôi thích những bữa ăn nhẹ hơn.
rozpocznij naukę
light
I prefer eating light meals.
hợp nhất
Tôi đã chuyển đến Mĩ. / Chúng tôi hợp nhất.
rozpocznij naukę
united
I've moved to the United States. / We are unified.
tươi mới
Không khí nơi đây rất trong lành.
rozpocznij naukę
fresh
The air is very fresh here.
rẻ
Sản phẩm của họ rẻ.
rozpocznij naukę
cheap
Their products are cheap.
mỏng
Con dao này có một cái lưỡi mỏng.
rozpocznij naukę
thin
This knife has a thin blade.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"300 tính từ tiếng Anh"
(w sumie 300 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.