Computers 2

 0    27 fiszek    monis343
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

klawiatura
Mój komputer, klawiatura i myszka są zepsute.
rozpocznij naukę
a keyboard
My computer, keyboard and mouse are broken.

marka
Jaka jest Twoja ulubiona marka komputerów?
rozpocznij naukę
brand
What’s your favourite brand of computers?

a mouse

sprzęt biurowy
rozpocznij naukę
office equipment

baza danych
Aby użyć tej bazy danych, wpisz swój login i hasło.
rozpocznij naukę
database
In order to use this datebase, enter your login and password.

licencja
Powinniśmy zakupić nowe oprogramowanie, ale licencja jest dosyć droga.
rozpocznij naukę
licence
We should buy new software, but the licence is quite expensive.

Jaki typ?
Jaki laptop cię interesuje?
rozpocznij naukę
What kind of?
What kind of laptop are you interested in?

a password

strona internetowa
rozpocznij naukę
a website

profile

dane osobowe
rozpocznij naukę
personal details

a desktop

kosz
Gdy już ich nie potrzebuję, przenoszę je do kosza.
rozpocznij naukę
bin/trash
When I don’t need them anymore, I move them to the bin/trash.

aplikacja
Wiesz, jak uruchomić tę aplikację?
rozpocznij naukę
application
Do you know how to run/start this application?

to work

aktualizować
Nie ma wątpliwości, że musimy je zaktualizować.
rozpocznij naukę
to update
There’s no doubt that we need to update it.

wpisywać(do komputera)
rozpocznij naukę
to type in

create

to turn on

to turn off

log out

move

to paste

uruchomić, działać (o programie)
rozpocznij naukę
to run

broken

favourite

przestarzały, nieaktualny
Te, które teraz używamy, jest przestarzałe.
rozpocznij naukę
outdated, out of date
The one that we are using now is out of date.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.