KPA zwroty pojęcia łacińskie

 0    16 fiszek    shellygelly
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ipso iure
rozpocznij naukę
na mocy prawa
res iudicata
rozpocznij naukę
rzecz (już) osądzona - prawomocność orzeczeń lub ostateczność decyzji
rektyfikacja
rozpocznij naukę
wyjaśnienie, sprostowanie
immanentny
rozpocznij naukę
właściwy czemuś z natury, nieodłącznie z czymś związany, niewynikający z działania czynnika zewnętrznego, np. immanentna cecha, immanentne prawo
Formy REKTYFIKACJI w KPA
rozpocznij naukę
sprostowanie, uzupełnienie
termin ad quem
rozpocznij naukę
moment przewidywany lub ustalony jako końcowy, zamykający coś
termin PEREMPTORYJNY
rozpocznij naukę
stanowczy; nieodwołalny, ostateczny (np. termin)./ inaczej termin ZAWITY/
dewolucja
rozpocznij naukę
w administracji - przeniesienie kompetencji z jednego organu na drugi
determinanta
rozpocznij naukę
czynnik wpływający na coś w zasadniczy sposób
trwałość (decyzji adm)
rozpocznij naukę
moc wiążąca decyzji w czasie
autorytatywny
rozpocznij naukę
pewny, miarodajny, wiarogodny
środek SUSPENSYWNY
rozpocznij naukę
zawieszający uprawomocnienie
środek DEWOLUTYWNY
rozpocznij naukę
przenoszący kompetencje
kompetencja
rozpocznij naukę
możność (uprawnienie) i jednocześnie obowiązek korzystania z określonej formy działania przewidzianej przepisami prawa adm. materialnego
właściwość
rozpocznij naukę
procesowa forma i wymiar kompetencji administracyjnej
reformationis in peius (zakaz)
rozpocznij naukę
pogorszenie sytuacji skazanego w wyniku wyroku zapadłego w postępowaniu odwoławczym. Zakaz takiego pogorszenia uchodzi za jedną z istotnych gwarancji procesowych, chroniących prawa jednostki

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.