Žmonės - People

 0    36 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
Aš Mantas.
rozpocznij naukę
I
I am Mantas.
tu
Kas tu?
rozpocznij naukę
you
Who are you?
jis
Kas jis?
rozpocznij naukę
he
Who is he?
ji
Ji yra mano sesuo.
rozpocznij naukę
she
She is my sister.
mes
Mes alkani.
rozpocznij naukę
we
We are hungry.
jūs
Jūs galėtumėte uždaryti duris?
rozpocznij naukę
you
Could you close the door, please?
jie
Jie mūsų draugai.
rozpocznij naukę
they
They are our friends.
jos
Jos mūsų puseserės.
rozpocznij naukę
they
They are our cousins.
asmuo
Norėčiau staliuko vienam asmeniui.
rozpocznij naukę
person
A table for one person, please.
žmonės
Man taip sakė žmonės.
rozpocznij naukę
people
That is what people told me.
draugas
Tai mano draugas Mantas.
rozpocznij naukę
friend
This is my friend, Mantas.
žmona
Tai mano žmona Julija.
rozpocznij naukę
wife
This is my wife, Julija.
vyras
Mano vyras čia bus bet kurią minutę.
rozpocznij naukę
husband
My husband will be here any minute.
brolis
Jis elgiasi visai kaip mano brolis.
rozpocznij naukę
brother
He is acting exactly like my brother.
sesuo
Kur tavo sesuo?
rozpocznij naukę
sister
Where is your sister?
vaikas
Jis geras vaikas.
rozpocznij naukę
child
He is a good child.
sūnus
Maniau, kad tai mano sūnus.
rozpocznij naukę
son
I thought it is my son.
dukra
Ta mergaitė yra mano dukra.
rozpocznij naukę
daughter
That girl is my daughter.
mama
Mano mama yra mokytoja.
rozpocznij naukę
mother
My mother is a teacher.
tėtis
Mano tėtis dirba taksi vairuotoju.
rozpocznij naukę
father
My father works as a taxi driver.
vaikinas
Atvyksta jos vaikinas.
rozpocznij naukę
boyfriend
Her boyfriend is coming.
mergina
Mano mergina yra pati gražiausia mergina pasaulyje.
rozpocznij naukę
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
vyras
Taip pat reiškia "žmogus".
Kas šis vyras?
rozpocznij naukę
man
Who is this man?
moteris
Ji ištekėjusi moteris.
rozpocznij naukę
woman
She is a married woman.
mokytoja
Jūs esate mano geriausia prancūzų kalbos mokytoja.
rozpocznij naukę
teacher
You are my best French teacher.
gydytojas
Tomas yra geriausias gydytojas mieste.
rozpocznij naukę
doctor
Tomas is the best doctor in town.
visi
Visi yra kviečiami.
rozpocznij naukę
everybody
Everyone is invited.
niekas
Niekas su manimi nekalba.
rozpocznij naukę
nobody
Nobody speaks to me.
kažkas
Kažkas suvalgė mano sumuštinį.
rozpocznij naukę
somebody
Somebody ate my sandwich.
mano
Tai mano šuo.
rozpocznij naukę
my
It's my dog.
tavo
Kur tavo krepšys?
rozpocznij naukę
your
Where's your bag?
jo
Jo sūnus yra aktorius.
rozpocznij naukę
his
His son is an actor.
jos
Man patinka jos batai.
rozpocznij naukę
her
I like her shoes.
mūsų
Jis nori vesti mūsų dukterį.
rozpocznij naukę
our
He wants to marry our daughter.
jūsų
Man patinka Jūsų šeima.
rozpocznij naukę
your
I like your family.
Man nepatinka jų tėvai.
rozpocznij naukę
their
I don't like their parents.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.