Biochemia - choroby

 0    98 fiszek    bulululu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Niedokrwistość hemolityczna
rozpocznij naukę
niedobór aldolazy A lub kinazy pirogronianowej w erytrocytach
Choroba von Gierkego
rozpocznij naukę
niedobór glukozo-6-fosfatazy
Choroba Pompego
rozpocznij naukę
niedobór lizosomalnej alfa-(1->4) i alfa-(1->6)-glukozydazy (kwasnej maltazy)
Dekstrynoza graniczna/choroba Forbesa/choroba Corich
rozpocznij naukę
brak enzymu usuwajacego rozgalezienia
Amylopektynoza/Choroba Andersona
rozpocznij naukę
brak enzymu rozgaleziajacego
niedobór miofosforylazy/syndrom McArdle’a
rozpocznij naukę
brak fosforylazy glikogenowej w miesniach
choroba Hersa
rozpocznij naukę
niedobór fosforylazy glikogenowej w watrobie
Choroba Tarui
rozpocznij naukę
niedobór fosfofruktokinazy-1 w miesniach i erytrocytach
Acyduria metylomalonowa
rozpocznij naukę
niedobór witaminy B12
anemia hemolityczna
rozpocznij naukę
defekt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
samoistna pentozuria
rozpocznij naukę
brak enzymu do redukcji L-ksylozy do ksylitolu
samoistna fruktozuria
rozpocznij naukę
brak fruktokinazy w watrobie
dziedziczna nietolerancja fruktozy
rozpocznij naukę
brak watrobowej Aldolazy B
ktore tkanki nie są wrażliwe na insulinę
rozpocznij naukę
soczewka oka, nerwy obwodowe i klebuszki nerkowe
Galaktozemie
rozpocznij naukę
niedobór galaktokinazy/urydylilotransferazy/4-epimerazy
ketonemia
rozpocznij naukę
zwiekszone wytwarzanie cial ketonowych, zmniejszona utylizacja przez tkanki
jamajska choroba wymiotna
rozpocznij naukę
nieaktywna dehydrogenaza dla krotko- i sredniolancuchowych acylo-CoA
acyduria dwukarboksylowa
rozpocznij naukę
brak mitochondrialnej dehydrogenazy acylo-CoA
Choroba Refsuma
rozpocznij naukę
nagromadzenie kwasu fitanowego
Zespół Zellwegera
rozpocznij naukę
dziedziczny brak peroksysomów -> nagromadzenie w mozgu wielonienasyconych kwasow tluszczowych o dlugosci lancucha C26-C38
Nieprawidłowy metabolizm egzogennych kwasow tluszczowych
rozpocznij naukę
torbielowate zwloknienie trzustki/zespoł watrobowo-nerkowy/zespol Sjogrena-Larsona/wieloukladowe zwyrodnienie nerwow/choroba Crohna/marskosc watroby/alkoholizm/zespol Reye
zespol dzieciej niewydolnosci oddechowej (IRDS)
rozpocznij naukę
niedobor surfaktantu plucnego w plucach
Choroba Taya-Sachsa
rozpocznij naukę
Heksoaminidaza A
Choroba Fabry’ego
rozpocznij naukę
alfa-galaktozydaza
Leukodystrofia metachromatyczna
rozpocznij naukę
Arylosulfataza A
Choroba Krabbego
rozpocznij naukę
Beta-galaktozydaza
Choroba Gauchera
rozpocznij naukę
beta-glukozydaza
Choroba Niemanna-PickA
rozpocznij naukę
sfingomielinaza
Choroba Farbera
rozpocznij naukę
ceramidaza
Abetalipoproteinemia
rozpocznij naukę
lipoproteiny zawierajace apoB nie sa wytwarzane i wowczas w jelicie oraz watrobie gromadza sie krople lipidowe
Hiperlaktacidemia
rozpocznij naukę
wzrost proporcji [NADH]/[NAD+] powoduje podwyzszenie proporcji [mleczan/pirogronian]
choroba Tangier/rybiego oka/niedobory apoA-I
rozpocznij naukę
male stezenie lub brak HDL
rodzinny niedobór lipazy lipoproteinowej (typ I)
rozpocznij naukę
Hipertriaacyloglicerolemia spowodowana niedoborem LPL, nietypowa LPL, niedobor C-II powodujacy niekatywnosc LPL
rodzinna hipercholesterolemia (typ IIa)
rozpocznij naukę
nieprawidlowy receptor LDL lub mutacja w regionie liganda apoB-100
rodzinna hipercholesterolemia (typ III)
rozpocznij naukę
niedostateczne oczyszczanie krwi z resztkowych chylomikronów przez watrobe
rodzinna hipertriacyloglicerolemia (typ IV)
rozpocznij naukę
Nadprodukcja VLDL czesto polaczona z nietolerancja glukozy i hiperinsulinemia
rodzinna hiperalfalipoprotrinemia
rozpocznij naukę
zwiekszone stezenie HDL
niedobor lipazy watrobowej
rozpocznij naukę
nagromadzenie duzych, bogatych w triacyloglicerole HDL i resztkowych VLDL
rodzinny niedobór acylotransferazy lecytyna: cholesterol (LCAT)
rozpocznij naukę
blokowanie odwrocenego transportu cholesterolu
rodzinny nadmiar lipoproteiny (a)
rozpocznij naukę
Apo(A) strukturalne homologie z plazminogenem
Hiperamonemia typu 1
rozpocznij naukę
defekt syntetazy karbamoilofosforanowej I
Hiperornitynemia
rozpocznij naukę
defekt przenosnika ornityny w blonie mitochondrialnej
Hiperamonemia typu 2
rozpocznij naukę
wada zwiazana z chromosomem X w transkarbamoilazie ornitynowej
Acyduria argininobursztynianowa
rozpocznij naukę
wada liazy argininobursztynianu
Hiperarginemia
rozpocznij naukę
wada arginazy
Glicynuria
rozpocznij naukę
upośledzenie zwrotnego wchlaniania glicyny w kanalikach nerkowych
Pierwotna hiperoksaluria
rozpocznij naukę
polega na braku zdolnosci do katabolizmu glioksylanu tworzonego w wyniku deaminacji glicyny
Atrofia zakretowej siatkowki
rozpocznij naukę
mutacja sigma-aminotransferazy ornitynowej
zespol hiperornitybemii-hiperamonemii
rozpocznij naukę
wadliwy antyport ornitynowo-cytrulinowy
Cystynuria (cystynolizynurii)
rozpocznij naukę
zaburzenie nerkowego wchlaniania zwrotnego cystyny, lizyny, argininy oraz ornityny
Cystynoza (choroba spichrzeniowa cystyny)
rozpocznij naukę
wadliwy transport cystyny uzalezniony od nośnika
hiperhydroksyprolinemia
rozpocznij naukę
wada dehydrogenazy 4-hydroksyprolinowej
tyrozynemia typu I (tyrazynoza)
rozpocznij naukę
wada hydrolazy fumaryloacetooctowej (fumaryloacetoacetazy)
zespol Richner-Hanharta (tyrozynemia typu II)
rozpocznij naukę
defekt aminotransferazy tyrozynowej
Tyrozynemia noworodkow
rozpocznij naukę
oslabiona aktywnosc hydroksylazy p-hydrofenylopirogronianu (dioksygenaza 4-hydroksyfenylopirogronianowej
Alkaptonuria
rozpocznij naukę
brak oksydazy homogentyzianowej (1,2-dioksygenazy)
Typ I - klasyczna fenyloketonuria
rozpocznij naukę
defekt hydroksylazy fenyloalaninowej (4-monooksygenaza)
Fenyloketonuria typ II i III
rozpocznij naukę
defekt reduktaza dihydrobiopterynowej
Fenyloketonuria typ IV i V
rozpocznij naukę
wady w biosyntezie dihydrobiopteryny
Choroba Hartnupa
rozpocznij naukę
wynika z uposledzenia jelitowego i nerkowego transportu tryptofanu oraz innych obojetnych aminokwasow
Ketonuria rozgalezionych lancuchow
rozpocznij naukę
defekt kompleksu dekarboksylazy alfa-ketokwasow
Acydemia izowalerianowa
rozpocznij naukę
defekt dehydrogenazy izowalerylo-CoA
Acyduria 4-hydroksymaslanowa
rozpocznij naukę
defekty dehydrogenazy semialdehydu bursztynowego
zwiazana z chromosomem X, niedokrwistosc syderoblastyczna (erytropoetyczna)
rozpocznij naukę
syntaza ALA
porfiria ostra przerywana (watrobowa)
rozpocznij naukę
syntaza uroporfirynogenowa I
wrodzona porfiria (erytropoetyczna)
rozpocznij naukę
syntaza uroporfirynogenowa III
porfiria skorna pozna (watrobowa)
rozpocznij naukę
dekarboksylaza uroporfirynogenowa
koproporfiria wrodzona (watrobowa)
rozpocznij naukę
oksydaza koproporfirynogenowa
porfiria mieszana (watrobowa)
rozpocznij naukę
oksydaza protoporfirynogenowa
protoporfiria (erytropoetyczna)
rozpocznij naukę
ferrochelataza
kernicterus
rozpocznij naukę
toksyczne dzialanie bilirubiny
zespol Criglera-Najjara typu I
rozpocznij naukę
mutacja UGT bilirubinowej w watrobie
zespol Criglera-Najjara typu II
rozpocznij naukę
mutacja w UGT bilirubinowym
zespol Gilberta
rozpocznij naukę
mutacja UGT bilirubinowa
zespol Dubina-Johnsona
rozpocznij naukę
mutacja w genie kodujacym MRP-2 - bialka posredniczacego w wydzielaniu sprzezonej bilirubiny do zolci
zespol Rotora
rozpocznij naukę
nieznana przyczyna
Dna moczanowa
rozpocznij naukę
defekty genetyczne syntazy PRPP
zespol Lescha-Nyhana
rozpocznij naukę
brak aktywnosci fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej
Choroba von Gierkego
rozpocznij naukę
niedobor Glukozo-6-fosfatazy
Hipourykemia
rozpocznij naukę
niedobor oksydazy ksantynowej
orotoacyduria typu I
rozpocznij naukę
deficyt fosforybozylotransferazy orotanowej i dekarboksylazy orotydylanowej
orotoacyduria typu II
rozpocznij naukę
deficyt dekarboksylazy orotydylanowej
Krzywica, osteomalacja
rozpocznij naukę
niedobor witaminy D
Hiperkalcemia
rozpocznij naukę
nadmiar witaminy D
resorpcja plodow, zanik jader, uszkodzenie nerwow i blon miesniowych, niedokrwistosc hemolityczna, przedwczesny porod
rozpocznij naukę
niedobor witaminy E
plodowy zespol warfarynowy
rozpocznij naukę
leczenie kobiet ciezarnych warfaryna
choroba beri-beri, psychoza Korsakowa, kwasicy mleczanowej
rozpocznij naukę
niedobor tiaminy (B1)
zapalenie kacikow ust, zluszczaniem nablonka, zapaleniem jezyka, lojotokowym zapaleniem skory
rozpocznij naukę
niedobor ryboflawiny (B2)
zespol rakowiaka
rozpocznij naukę
nadprodukcja 5-hydroksytryptaminy przez komorki chromatochlonne przerzutow nowotworowych
pelagra
rozpocznij naukę
niedobor niacyny (B3), tryptofanu
napadowe rozszerzenie naczyn krwionosnych, zaczerwienienie skory, objawy podraznienia skory
rozpocznij naukę
nadmiar niacyny
zaburzenie przemiany tryptofany i metioniny, wzmozona wrazliwosc na dzialanie hormonow steroidowych
rozpocznij naukę
niedobor witaminy B6
neuropatia sensoryczna
rozpocznij naukę
nadmiar witaminy B6
niedokrwistosc zlosliwa
rozpocznij naukę
niedobor witaminy B12
Pulapka folianowa
rozpocznij naukę
niedobor witaminy B12
Gnilec (szkorbut), zmiany skorne, kruchosc naczyn wlosowatych, obrzeki dziasel, utrate zebow i zlamania kosci
rozpocznij naukę
niedobor witaminy C
miopatia mitochondrialna niemowlat, dysfunkcja nerek
rozpocznij naukę
niedobor lub brak oksydoreduktaz lancucha oddechowego
MELAS (mitochondrialna encefalopatia, kwasica mleczanowa, udar)
rozpocznij naukę
niedobor oksydo-reduktazy NADH: ubichinon (kompleks I) lub oksydazy cytochromowej (kompleks IV)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.