Number - რიცხვი

 0    66 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
one
rozpocznij naukę
ერთი
two
rozpocznij naukę
ორი
three
rozpocznij naukę
სამი
four
rozpocznij naukę
ოთხი
five
rozpocznij naukę
ხუთი
six
rozpocznij naukę
ექვსი
seven
rozpocznij naukę
შვიდი
eight
rozpocznij naukę
რვა
nine
rozpocznij naukę
ცხრა
ten
rozpocznij naukę
ათი
eleven
rozpocznij naukę
თერთმეტი
twelve
rozpocznij naukę
თორმეტი
thirteen
rozpocznij naukę
ცამეტი
fourteen
rozpocznij naukę
თოთხმეტი
fifteen
rozpocznij naukę
თხუთმეტი
sixteen
rozpocznij naukę
თექვსმეტი
seventeen
rozpocznij naukę
ჩვიდმეტი
eighteen
rozpocznij naukę
თვრამეტი
nineteen
rozpocznij naukę
ცხრამეტი
twenty
rozpocznij naukę
ოცი
twenty-one
rozpocznij naukę
ოცდაერთი
thirty
rozpocznij naukę
ოცდაათი
thirty-two
rozpocznij naukę
ოცდათორმეტი
forty
rozpocznij naukę
ორმოცდაათი
forty-three
rozpocznij naukę
ორმოცდათორმეტი
fiftieth
rozpocznij naukę
ორმოცდაათი
fifty-four
rozpocznij naukę
ორმოცდათოთხმეტი
sixty
rozpocznij naukę
სამოცი
sixty-five
rozpocznij naukę
სამოცდახუთი
seventy
rozpocznij naukę
სამოცდაათი
seventy-six
rozpocznij naukę
სამოცდაექვსი
eighty
rozpocznij naukę
ოთხმოცი
eighty-seven
rozpocznij naukę
ოთხმოცდაშვიდი
ninety
rozpocznij naukę
ოთხმოცდაათი
ninety-eight
rozpocznij naukę
ოთხმოცდათორმეტი რვა
ninety-nine
rozpocznij naukę
ოთხმოცდაცხრამეტი
one hundred
rozpocznij naukę
ასი
one hundred ten
rozpocznij naukę
ას ათი
two hundred
rozpocznij naukę
ორასი
two hundred [and] twenty-four
rozpocznij naukę
ორასი და ოცდაოთხი
three hundred
rozpocznij naukę
სამასი
four hundred
rozpocznij naukę
ოთხასი
five hundred
rozpocznij naukę
ხუთასი
six hundred
rozpocznij naukę
ექვსასი
seven hundred
rozpocznij naukę
შვიდასი
eight hundred
rozpocznij naukę
რვაასი
nine hundred
rozpocznij naukę
ცხრაასი
thousand
rozpocznij naukę
ათასი
two thousand
rozpocznij naukę
ორი ათასი
three thousand
rozpocznij naukę
სამი ათასი
four thousand
rozpocznij naukę
ოთხი ათასი
five thousand
rozpocznij naukę
ხუთი ათასი
six thousand
rozpocznij naukę
ექვსი ათასი
seven thousand
rozpocznij naukę
შვიდი ათასი
eight thousand
rozpocznij naukę
რვა ათასი
nine thousand
rozpocznij naukę
ცხრა ათასი
one million
rozpocznij naukę
ერთი მილიონი
two million
rozpocznij naukę
ორი მილიონი
number
rozpocznij naukę
ნომერი
digit
rozpocznij naukę
ციფრი
to count
rozpocznij naukę
დათვლა
addition
rozpocznij naukę
მიმატება
subtraction
rozpocznij naukę
გამოკლება
multiplication
rozpocznij naukę
გამრავლება
division
rozpocznij naukę
გაყოფა
numerals
rozpocznij naukę
ციფრები

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.