Moja pierwsza lekcja

 0    240 fiszek    dariuszskaba
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

painstaking


porywający

magik

pędzić

ochydny wstrętny

uwiecznic

sterner measures
rozpocznij naukę
surowsze środki

impeccab

conjuror

scurry

heinous

perpetuate

surowsze środki
rozpocznij naukę
sterner measures

impeccable

scruffy, sloppy

lurking

peckish

elusive

ambiguous, equivocate

vilify

predecessor

an ancestor

być dosadny
rozpocznij naukę
be blunt

samozadowolenie
rozpocznij naukę
complacency

płodny pisarz
rozpocznij naukę
prolific writer

ostensibly

deliberately

gridlock

wyremontować
rozpocznij naukę
overhaul


bezwzględnie
rozpocznij naukę
relentlessly

rozpowszechnienie
rozpocznij naukę
prevalence

wykształcenie
rozpocznij naukę
educational attainment

cleavage

wydawać np plon
rozpocznij naukę
to yield, this land yields corn and wheat

zniewalający, nakazujący, przekonywujacy
his eyes where strangly compelling
rozpocznij naukę
compelling

zdefraudowac
rozpocznij naukę
embezzle

accusations

fasolka szparagowa
rozpocznij naukę
harricot beans

żarłoczność
rozpocznij naukę
voracity

dalekowzroczność, przezornosć
rozpocznij naukę
foresight

ceaselessly

nourishing

jedwabne koszulki
rozpocznij naukę
silk chemises

tough, hard bitten

cunning, shrewd

wąchać kwiatki od spodu
rozpocznij naukę
to be pushing up the daisies

zaniepokojony
the cook was quite disconcerted as the facts dawned on him
rozpocznij naukę
disconcerted

był oszołomiony
rozpocznij naukę
he was staggered

kucharz pokiwał głową, roztargniony i oszołomiony
rozpocznij naukę
the cook nodded, absent-minded and bewildered

zaczeliśmy atakować faceta
rozpocznij naukę
We began to jostle the fellow

toczyć z trudem
rozpocznij naukę
to trundle

był awansowany z szeregów
rozpocznij naukę
he was promoted from the ranks

coś porzucić
rozpocznij naukę
to give up, to throw up the sponge

przechadzać się łąką
rozpocznij naukę
to stroll over to the meadow

nienagannie zadowalajace siedziska
rozpocznij naukę
impeccably (unipeachably) satisfying seats

błache rzeczy
rozpocznij naukę
trifiling

zwykła sprawa
rozpocznij naukę
a mere matter

najgłębsze obużenie
rozpocznij naukę
deepest indignation

zwięźle, soczyście
rozpocznij naukę
pithily

The palatial

kołysać
the grasses sway they tall spears
rozpocznij naukę
sway

hermit

retaliation

to piddle

subversive

niezdecydowany
rozpocznij naukę
hesitant indecisive

pozbawiony życia
rozpocznij naukę
bereft of life

hardly, barely, scarcely

nie jestem gotów dalej prowadzić śledztwa
rozpocznij naukę
I'm not ready to persue my line of inquiry any further

hoodlums

prużniaki w koronkach
rozpocznij naukę
layabouts in lace

targować się
politicians were to busy haggling over cabinet posts
rozpocznij naukę
to haggle, to bargain

popijać
walthy lebanese sip vine on their terraces
rozpocznij naukę
sip

prosperować
rozpocznij naukę
thrive - throve/thrived - thriven/thrived

wokół mnie rozciąga sie kwiecista łąka
rozpocznij naukę
a flowery meadow stretches around me

martinet, they are mostly confunded little martinets

w czasie ćwiczeń (wojskowych)
rozpocznij naukę
during drill-time

pulchny przytulny facet
rozpocznij naukę
plump homely fellow

nikt nie miał najmniejszego pojęcia
rozpocznij naukę
nobody had the vaguet / slightest idea

wychowanie
it was the result of their upbringing
rozpocznij naukę
upbringing

musielismy wrócic na łapu capu
rozpocznij naukę
we had to go back helter-skelter

zniszczyć
the first death we saw shattered this belief
rozpocznij naukę
shatter

przewyższać
they surpassed us only in cleverness
rozpocznij naukę
surpass

być przyzwyczajonym
rozpocznij naukę
be accustomed

to be crude and tactless
rozpocznij naukę
to be crude and tactless

orderly

niechetnie
reluctantly he puts the fine boots under the bed
rozpocznij naukę
reluctantly

starzy przestępcy
rozpocznij naukę
senile delinquents

szydełkować
rozpocznij naukę
crochet

smattering

to stammer, a stammering person

zrozumieć
i cannot comprehend it anymore
rozpocznij naukę
comprehend

vague /unclear

niezrozumiały
rozpocznij naukę
incomprehensible

buntowniczość
he sensed quiet defience
rozpocznij naukę
defiance

decent

braterstwo, koleżeństwo
rozpocznij naukę
brotherhood, companionship, comradship

to suffocate

to shine, to gleam, glamor

ripen, mature

najtrudniejsze rozstanie
rozpocznij naukę
the most difficult parting

deliverance

a shoemaker, cobbler

doradca zawodowy
rozpocznij naukę
vocational guidance counselor

przerażająco nudna osoba
rozpocznij naukę
appallingly dull person

niewierność
rozpocznij naukę
infidelity

indelible, there are times in tour life that are so indelible, they never fade away

zemścić się
rozpocznij naukę
retaliate

źle pomyślany
rozpocznij naukę
ill-conceived

cieżka próba
rozpocznij naukę
ordeal

barren

hampered

trek,

padlinożerca
rozpocznij naukę
scavenger

heritage, legacy


arduous


calves

intact, becalmed

gdakanie gęsi
rozpocznij naukę
goose gosling, a cackle of geese

restless


tłumi przerażenie
rozpocznij naukę
he stifles his terror

surge, influx

kupa zmasakrowanego ciała
rozpocznij naukę
a heap of a massacred/ mangled flesh

gloomy, dismal

explosions, outbursts

jest w ciągłym ruchu
rozpocznij naukę
is in constant motion, perpetual movement

fraud, deception


przewrót wojskowy
rozpocznij naukę
military coup

przemoc na tle religijnym
rozpocznij naukę
sectarian violence

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur

derail

wojna domowa
rozpocznij naukę
civil/approxi war

okrucieństwa
rozpocznij naukę
atrocities

stall out

urge

kpina, zrobiłeś z rodziny kpinę
rozpocznij naukę
mockery, you made a mockery from of our family

trouble, annoyance

nie do zniesienia
rozpocznij naukę
unbearable

znieść
we shoud be able to endure it better
rozpocznij naukę
bear, endure

udręka
their mounts full of anguish
rozpocznij naukę
anguish

craving

exclude, preclude

trawiaste krawędzie
rozpocznij naukę
grassy verges

edgewise

rzucać na kogoś obelgi
rozpocznij naukę
throw insults at someone/ heaping abuse on somebody

wytrwałość/pracowitosc
rozpocznij naukę
tenacity/diligence

squire

ensnared

skorupa ziemska
rozpocznij naukę
earth's crustgotujaca gorycz
rozpocznij naukę
simmering bitterness

przejrzyste wody
rozpocznij naukę
limpid waters

picturesque

urocze
enchanting dutch landscape
rozpocznij naukę
enchanting

Misty / hazy

te obrazy dzielą powinowactwo
rozpocznij naukę
these images share an affinity

pasożytniczy
rozpocznij naukę
parasitic

rządy terroru
rozpocznij naukę
reign of terror

ujarzmić rywalizujące gangi
rozpocznij naukę
subjugate rival gangs

pobożny katolik
rozpocznij naukę
devout catholic

był bardzo zainteresowany boksem
rozpocznij naukę
he was very keen on boxing

hamper

niedostatek jedzenia
rozpocznij naukę
food scarcity

shortage / scarcity

blemisches

pokrewieństwo
rozpocznij naukę
kinship

bóg zwycięży
rozpocznij naukę
God will prevail

wyrozumiałość
rozpocznij naukę
indulgence

cudzołóstwo
rozpocznij naukę
adultery

położnictwo
rozpocznij naukę
obstetrics / midwifery

mozliwosci sa wielorakie
rozpocznij naukę
the possibilities are manifold

publiczne oburzenie
rozpocznij naukę
public outcry

potępiać
argentona condemned the election
rozpocznij naukę
condemn

wykręcać sie z kontroli
rozpocznij naukę
spiral out of control

rodzima populacja
rozpocznij naukę
native/ indigenous population

structure/ framework

clean/exonerate

cancel/ revoke

reconcile

deranged, insane

klarowna, przejrzysta
rozpocznij naukę
lucid

niezdyscyplinowany
the geography is comletly unruly
rozpocznij naukę
unruly


podporządkowanie
rozpocznij naukę
subordination / subdigation

bezmyslnie destrukcyjna polityka
rozpocznij naukę
wantonly destructive policy

zależy na mozliwości
rozpocznij naukę
hinges ob the ability

porwać, wyrwać, łapnąć
rozpocznij naukę
to snatch,

wzniosły cel
rozpocznij naukę
lofty goal

rodzimy, miejscowy
rozpocznij naukę
indigenous

abbreviation/ epitome

wytrwałość
rozpocznij naukę
diligence/ tenacity

odpychający
they are particulaty repulsive
rozpocznij naukę
repulsive


carcase

akt oskarzenia
rozpocznij naukę
act of accusation / indictment

fajne robione na zamowienie garnitury
rozpocznij naukę
fine bespoke suits

balm / balming fluid

estuary

barrage

zniekształca bardzo giętkie naczynia
rozpocznij naukę
distort these very pliable vessels

kwiecisty, ekstrawagancki
rozpocznij naukę
flamboyant

soar

cramped / thronged

obviate /prevent

hunch, premonition

landslide

potworność
rozpocznij naukę
monstrosity

revenue/income

alike

sąsiadujacy
rozpocznij naukę
adjacent

kwestionowany
rozpocznij naukę
dispited

flawless

liczyć się
rozpocznij naukę
count / reckon

szeroki zakres
rozpocznij naukę
a wide / broad range of

plunge

skonfundować
rozpocznij naukę
baffle

contemporary

graze

takie miejsce w stajni gdzie trzyma sie siano
rozpocznij naukę
feedlot

nieprzyjemny
rozpocznij naukę
unpleasant / abnoxious

protekcjonalny
rozpocznij naukę
condescending/patronising

nadchodząca bitwa
rozpocznij naukę
the coming/ impending battle

stado ptaków
rozpocznij naukę
flock of birds

nie przetworzony
rozpocznij naukę
unprocessed

mould / shape/form


counterpart

deceptive

zniechęcające
rozpocznij naukę
discouraging / daunting

nieszczęście
rozpocznij naukę
misfortune / calamity

predominant


meager


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.