GRE Maths

 0    54 fiszki    mikeconifer
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

układ współrzędnych
rozpocznij naukę
coordinate plane

numerator

denominator

perimeter

cyfra jednostek
rozpocznij naukę
units digit

dziedzina funkcji
rozpocznij naukę
domain of a function

cztery do trzeciej potęgi
rozpocznij naukę
four to third power

pierwiastek trzeciego stopnia z 64
rozpocznij naukę
third root of 64

pierwiastek trzeciego stopnia
rozpocznij naukę
cube root

pierwiastek kwadratowy
rozpocznij naukę
square root

kreska ułamkowa
rozpocznij naukę
fraction bar

ułamek niewłaściwy
na przykład 5/4
rozpocznij naukę
improper fraction

wspólny mianownik
rozpocznij naukę
common denominator

odwrotność
rozpocznij naukę
reciprocal

wzajemny
Korzyści muszą być wzajemne; nigdy nie powinny być tylko jednostronne.
rozpocznij naukę
reciprocal
There must be a reciprocal advantage; it should not always be one-sided.

divisor

reducible

suma pożyczki
rozpocznij naukę
principal

rectangle

duagonal

przeciwprostokątna
rozpocznij naukę
hypotenuse

inscribed

circumference

diameter

radius

tangent

trójkąt równoramienny
rozpocznij naukę
isosceles triangle

trójkąt równoboczny
rozpocznij naukę
equilateral triangle

prostopadły
rozpocznij naukę
perpendicular

trójkąt prostokątny
rozpocznij naukę
right triangle

twierdzenie Pitagorasa
rozpocznij naukę
pythagorean theorem

przeciwprostokątna
rozpocznij naukę
hypotenuse

multiplier

quadrilateral


prostokątny
rozpocznij naukę
rectangular

przepoławiać
rozpocznij naukę
to bisect

równoległobok
rozpocznij naukę
parallelogram

trapezoid


punkt środkowy
rozpocznij naukę
midpoint

transversal

kąty dopełniające
rozpocznij naukę
supplementary angles

przylegający
rozpocznij naukę
adjacent

acute angle

kąt rozwarty
rozpocznij naukę
obtuse angle

slanted

slope

punkt przecięcia
rozpocznij naukę
intercept

quotient

dividend

consecutive

równoodległy
rozpocznij naukę
equidistant

dominanta / najczęściej występująca wartość
rozpocznij naukę
mode


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.