Praca

 0    122 fiszki    jankowalski90909
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

kodeks pracy
rozpocznij naukę
labor code

labor law


praca fizyczna
rozpocznij naukę
manual labor

praca ręczna
rozpocznij naukę
manual labour

employer

employee

zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment

training

szkolenie bhp
rozpocznij naukę
safety training

trainee

occupation

occupational

zagrożenie, ryzyko
rozpocznij naukę
risk

requirements

accordance

in accordance with

spełniać wymagania
rozpocznij naukę
meet the requirements of

to permit

permition

zabezpieczenie
rozpocznij naukę
protection

chronić przed czyms
rozpocznij naukę
to protect against sth

zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
rozpocznij naukę
safety and health protection of workers

zapobieganie
rozpocznij naukę
prevention

to prevent

equipment

środki ochrony indywidualnej
rozpocznij naukę
personal protective equipment

środki ochrony zbiorowej
rozpocznij naukę
collective protection measures

zapewnić, zagwarantować
rozpocznij naukę
to ensure

environment

factor

związany z pracą
rozpocznij naukę
work-related

z góry ustalony
rozpocznij naukę
predetermined

policy

polityka prewencyjna
rozpocznij naukę
preventive policy

polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
rozpocznij naukę
health and safety policy

dostosować się
rozpocznij naukę
to adapt

narażać na
rozpocznij naukę
to expose to

duration

durable

durability

to implement

środki techniczne
rozpocznij naukę
technical measures

ostrożność
rozpocznij naukę
precaution

pierwsza pomoc
rozpocznij naukę
first aid

apteczka pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
first aid kit

pogotowie ratunkowe
rozpocznij naukę
emergency medical services

przeprowadzać, wykonywać
rozpocznij naukę
carry out

measurement

wartość dopuszczalna
rozpocznij naukę
limit value

podjąć się
rozpocznij naukę
to undertake

podjęte kroki
rozpocznij naukę
undertaken steps

uprawiony do
rozpocznij naukę
entitled to

upoważniony do
rozpocznij naukę
authorized to

wykwalifikowany do
rozpocznij naukę
qualified to

accident

przez przypadek
rozpocznij naukę
by accident

wypadek w pracy
rozpocznij naukę
accident at work

wypadek przy pracy
rozpocznij naukę
work-related accident

disease

postępować z
rozpocznij naukę
to deal with

wózek widłowy
rozpocznij naukę
forklift

magazynowanie
rozpocznij naukę
storage

znak drogowy
rozpocznij naukę
traffic sign

ruch drogowy
rozpocznij naukę
Traffic

passageway

pavement

wstęp wzbroniony
rozpocznij naukę
no trespassing

związek chemiczny
rozpocznij naukę
compound

utleniający
rozpocznij naukę
oxidising

flammable

inhale

temperatura wrzenia
rozpocznij naukę
boiling point

temperatura zapłonu
rozpocznij naukę
flash-point

kierownictwo
rozpocznij naukę
management

dział podukcji
rozpocznij naukę
production department

warehouse

dział jakości
rozpocznij naukę
quality department


division

department

section

unit

hala produkcyjna
rozpocznij naukę
production floor

rękawice ochronne
rozpocznij naukę
protective gloves

rękawice jednorazowe
rozpocznij naukę
disposable gloves

rękawice gumowe
rozpocznij naukę
rubber gloves

ochrona słuchu
rozpocznij naukę
ear protection

nauszniki ochronne
rozpocznij naukę
earmuffs

ochrona głowy
rozpocznij naukę
head protectionochrona oczu
rozpocznij naukę
eye protection

okulary ochronne
rozpocznij naukę
safety glasses


coverall

odzież odblaskowa
rozpocznij naukę
high visibility clothing

odblaskowe, ochronne
rozpocznij naukę
high visibility

vest

kamizelka odblaskowa
rozpocznij naukę
high visibility vest

a jacket

ochrona dróg oddechowych
rozpocznij naukę
respiratory protection

maska filtrująca
rozpocznij naukę
filtering facepiece

maska pełna
rozpocznij naukę
full mask

half mask

gorąca powieszchnia
rozpocznij naukę
hot surface

niebezpieczeństwo, ryzyko
rozpocznij naukę
hazard

niebezpieczny
rozpocznij naukę
hazardous

harmful

fatal

wypadek ciężki
rozpocznij naukę
severe accident

wypadek śmiertelny
rozpocznij naukę
fatal accidentzwolnienie chorobowe
rozpocznij naukę
sick leave

strefa niebezpieczna
rozpocznij naukę
hazardous area

oznakowanie bhp
rozpocznij naukę
safety label

safety sign

ruchome elementy
rozpocznij naukę
moving parts

ryzyko zmiażdżenia
rozpocznij naukę
crush hazard

ryzyko związane z podnoszeniem
rozpocznij naukę
lifting hazard

wysokie napięcie
rozpocznij naukę
high voltage


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.