czasowniki nie redularne

 0    103 fiszki    angelikabrozek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
rozpocznij naukę
be - was (were) - been
bić
rozpocznij naukę
beat - beat - beaten
stać się
rozpocznij naukę
become became become
zacząć
rozpocznij naukę
begin began begun
ugryźć
rozpocznij naukę
bite bit bitten
złamać
rozpocznij naukę
break broke broken
przynieść
rozpocznij naukę
bring brought brought
nadawać
rozpocznij naukę
broadcast
budować
rozpocznij naukę
build - built - built
spalić
rozpocznij naukę
burn burnt burnt
rozerwać
rozpocznij naukę
brust brust brust
kupować
rozpocznij naukę
buy - bought - bought
móc
rozpocznij naukę
can could been able to
złapać
rozpocznij naukę
catch caught caught
wybrać
rozpocznij naukę
choose chose chosen
przyjść
rozpocznij naukę
come came come
kosztować
rozpocznij naukę
cost - cost - cost
ciąć
rozpocznij naukę
cut - cut - cut
mieć do czynienia
rozpocznij naukę
deal dealt dealt
kopać
rozpocznij naukę
dig - dug - dug
zrobić
rozpocznij naukę
do did done
rysować
rozpocznij naukę
draw - drew - drawn
marzyć, śnić
rozpocznij naukę
dream dreamt dreamt
pić
rozpocznij naukę
drink - drank - drunk
prowadzić samochód
rozpocznij naukę
drive drove driven
jeść
rozpocznij naukę
eat - ate - eaten
upaść, spaść
rozpocznij naukę
fall fell fallen
karmić
rozpocznij naukę
feed - fed - fed
czuć
rozpocznij naukę
feel - felt - felt
walczyć
rozpocznij naukę
fight - fought - fought
znaleźć
rozpocznij naukę
find - found - found
pasować
rozpocznij naukę
fit fit fit
lecieć
rozpocznij naukę
fly flew flown
zapomnieć
rozpocznij naukę
forget forgot forgetten
wybaczyć
rozpocznij naukę
Forgive forgave forgiven
zmrozić
rozpocznij naukę
freeze froze frozen
dostać
rozpocznij naukę
get - got - got
dać
rozpocznij naukę
give gave given
isc, jechać
rozpocznij naukę
go went gone
rosnąć
rozpocznij naukę
grow - grew - grown
wisieć
rozpocznij naukę
hang hung hung
mieć
rozpocznij naukę
have - had - had
słyszeć
rozpocznij naukę
hear - heard - heard
chować
rozpocznij naukę
hide hid hidden
uderzyć
rozpocznij naukę
hit
trzymać
rozpocznij naukę
hold - held - held
zranić
rozpocznij naukę
hurt hurt hurt
trzymać
rozpocznij naukę
keep - kept - kept
wiedzieć
rozpocznij naukę
know knew known
prowadzić
rozpocznij naukę
lead - led - led
uczyć się
rozpocznij naukę
learn - learnt - learnt
opuścić
rozpocznij naukę
leave left left
porzyczyć komuś
rozpocznij naukę
lend lent lent
pozwolić
rozpocznij naukę
let - let - let
leżeć
rozpocznij naukę
lie - lay - lain
zapalać
rozpocznij naukę
light lit lit
zgubić
rozpocznij naukę
lose lost lost
zrobić
rozpocznij naukę
make madr made
znaczyć
rozpocznij naukę
mean - meant - meant
znaczyć
rozpocznij naukę
mean - meant - meant
spotkać
rozpocznij naukę
meet - met - met
płacić
rozpocznij naukę
pay - paid - paid
położyć
rozpocznij naukę
put put put
czytać
rozpocznij naukę
read - read - read
jeździć na
rozpocznij naukę
ride rode ridden
dzwonić
rozpocznij naukę
ring - rang - rung
biegać
rozpocznij naukę
run - ran - run
powiedzieć
rozpocznij naukę
say said said
zobaczyć
rozpocznij naukę
see saw seen
sprzedać
rozpocznij naukę
sell sold sold
wysłać
rozpocznij naukę
send sent sent
ustawić
rozpocznij naukę
set
świecić
rozpocznij naukę
shine - shone - shone
pokazać
rozpocznij naukę
show showed shown
zamknąć
rozpocznij naukę
shut
śpiewać
rozpocznij naukę
sing - sang - sung
siedzieć
rozpocznij naukę
sit - sat - sat
spać
rozpocznij naukę
sleep - slept - slept
ślizgać się
rozpocznij naukę
slide - slid - slid
pachnieć
rozpocznij naukę
smell - smelt - smelt
mówić
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken
spędzać
rozpocznij naukę
spend spent spent
rozlać
rozpocznij naukę
spill spilt spilt
rozdzielić się
rozpocznij naukę
split
stać
rozpocznij naukę
stand - stood - stood
ukraść
rozpocznij naukę
steal stole stolen
wychylić
rozpocznij naukę
stick stuck stuck
użądlić
rozpocznij naukę
sting - stung - stung
uderzyć
rozpocznij naukę
strike - struck - struk
spuchnąć
rozpocznij naukę
swell swelled swollen
płynąć
rozpocznij naukę
swin swam swum
wziąć
rozpocznij naukę
take took taken
uczyć
rozpocznij naukę
teach taught taught
podrzeć
rozpocznij naukę
tear tore torn
powiedzieć
rozpocznij naukę
tell told told
myśleć
rozpocznij naukę
think - thought - thought
rzucać
rozpocznij naukę
throw threw thrown
rozumieć
rozpocznij naukę
understand - understood - understood
zasmucić
rozpocznij naukę
upset
obudzić się
rozpocznij naukę
wake woke woken
nosić
rozpocznij naukę
wear - wore - worn
wygrać
rozpocznij naukę
win - won - won
pisać
rozpocznij naukę
write - wrote - written

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.