Niemiecki podstawowe czasowniki

 0    58 fiszek    Sol777
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
haben
Ich habe kein Geld.
rozpocznij naukę
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
bekommen
Wann bekomme ich meine Speise?
rozpocznij naukę
otrzymywać
Kiedy dostanę swoje danie?
bringen
Bring mir ein paar Äpfel aus dem Garten.
rozpocznij naukę
przynosić
Przynieś mi kilka jabłek z ogrodu.
brauchen
Meine Kinder brauchen mich nicht mehr.
rozpocznij naukę
potrzebować
Moje dzieci już mnie nie potrzebują.
essen
Möchtest du etwas essen?
rozpocznij naukę
jeść
Czy chcesz coś zjeść?
denken
Denkt ihr an neue Lösung.
rozpocznij naukę
myśleć
Pomyślcie o nowym rozwiązaniu.
fahren
Kannst du Auto fahren?
rozpocznij naukę
jechać
Potrafisz prowadzić samochód?
fragen
rozpocznij naukę
pytać
sein
Ich bin ungeduldig.
rozpocznij naukę
być
Jestem zniecierpliwiony.
meinen
Katie meint, dass wir den Namen unseres Unternehmens ändern sollen, aber ich damit nicht einverstanden bin.
rozpocznij naukę
uważać
Katie sądzi, że powinniśmy zmienić nazwę naszego przedsiębiorstwa, ale ja się nie zgadzam.
müssen
Ich muss eine Fahrkarte kaufen.
rozpocznij naukę
musieć
Muszę kupić bilet.
mögen
Ich mag mich setzen und mir das Wasser ansehen.
rozpocznij naukę
lubić
Lubię usiąść i przyglądać się wodzie.
kennen
rozpocznij naukę
znać
lachen
Lacht ihr oft?
rozpocznij naukę
śmiać się
Śmiejecie się często?
laufen
Lauf und schau nicht zurück.
rozpocznij naukę
biegać
Biegnij i nie oglądaj się za siebie.
lesen
Ich mag Boulevardzeitungen lesen.
rozpocznij naukę
czytać
Lubię czytać brukowce.
leben
Die Europäer leben durchschnittlich 80 Jahre.
rozpocznij naukę
żyć
Europejczycy żyją średnio 80 lat.
liegen
rozpocznij naukę
leżeć
lernen
Ich lerne neue Wörter.
rozpocznij naukę
uczyć się
Uczę się nowych słów.
kommen
Wann kommt deine Schwester?
rozpocznij naukę
przyjść
Kiedy twoja siostra przyjdzie?
nehmen
Nimm den Regenschirm mit.
rozpocznij naukę
brać
Weź parasol ze sobą.
gehen
Ich will zu Fuß gehen.
rozpocznij naukę
iść
Chcę iść na piechotę.
geben
Kannst du mir 5 Euro geben?
rozpocznij naukę
dawać
Możesz mi dać 5 euro?
glauben
Glaubt ihr an Wunder?
rozpocznij naukę
sądzić, wierzyć
Wierzycie w cuda?
aufstehen
Ich hasse frühmorgens aufzustehen.
rozpocznij naukę
wstawać z łóżka
Nienawidzę wstawać wcześnie rano.
anfangen
Ich fange an, Deutsch zu mögen.
rozpocznij naukę
zaczynać
Zaczynam lubić niemiecki.
waschen
Ich wasche mein Kabrio jeden Sonntag.
rozpocznij naukę
myć, prać
Myję mój kabriolet co niedzielę.
kennen
rozpocznij naukę
znać
kämmen
rozpocznij naukę
czesać
können
Können Sie mir helfen?
rozpocznij naukę
móc
Może mi Pan pomóc?
putzen
Du sollst sofort die Küche putzen.
rozpocznij naukę
sprzątać
Powinieneś natychmiast wyczyścić kuchnię.
einkaufen
rozpocznij naukę
kupować
finden
Ich habe auf dem Gehsteig ein paar Münzen gefunden.
rozpocznij naukę
znaleźć
Znalazłem na chodniku kilka monet.
machen
Was machst du?
rozpocznij naukę
robić
Co robisz?
müssen
Ich muss eine Fahrkarte kaufen.
rozpocznij naukę
musieć
Muszę kupić bilet.
warten
Ich muss auf Steffen warten.
rozpocznij naukę
czekać
Muszę poczekać na Steffena.
telefonieren
rozpocznij naukę
telefonować
arbeiten
Ich arbeite häufig von zu Hause aus.
rozpocznij naukę
pracować
Często pracuję z domu.
kochen
Wasser kocht bei 100 Grad Celsius.
rozpocznij naukę
gotować
Woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza.
kommen
Wann kommt deine Schwester?
rozpocznij naukę
przychodzić
Kiedy twoja siostra przyjdzie?
bleiben
Ich bleibe bei Oma über Nacht.
rozpocznij naukę
pozostać
Zostanę na noc u babci.
anziehen
Zieh deine Jacke an!
rozpocznij naukę
ubierać
Załóż kurtkę!
ausziehen
Zieh deine Jacke aus. Drinnen ist es heiß.
rozpocznij naukę
rozbierać
Zdejmij kurtkę, w środku jest gorąco.
zumachen
Mach die Tür zu.
rozpocznij naukę
zamykać
Zamknij drzwi.
aufmachen
Mach die Tür auf!
rozpocznij naukę
otwierać
Otwórz drzwi!
sagen
rozpocznij naukę
mówić
sehen
Ich habe diesen Film gestern gesehen.
rozpocznij naukę
widzieć
Widziałem ten film wczoraj.
schneiden
rozpocznij naukę
ciąć
sprechen
Könntest du läuter sprechen?
rozpocznij naukę
mówić
Czy mógłbyś mówić głośniej?
spielen
Die Aktion dieses Buches spielt in mittelalterliches England.
rozpocznij naukę
grać
Ta książka jest osadzona w średniowiecznej Anglii.
stehen
Du stehst zu nahe der Straße.
rozpocznij naukę
stać
Stoisz zbyt blisko ulicy.
verdienen
Wie viel möchtest du verdienen?
rozpocznij naukę
zarabiać
Jak dużo chciałabyś zarabiać?
verkaufen
Wie viele Donuts hast du heute verkauft?
rozpocznij naukę
sprzedawać
Ile pączków dziś sprzedałeś?
verstehen
Ich verstehe nicht, was du sagst.
rozpocznij naukę
rozumieć
Nie rozumiem, co mówisz.
wissen
Ich weiß nicht.
rozpocznij naukę
wiedzieć
Nie wiem.
wollen
Was willst du?
rozpocznij naukę
chcieć
Czego chcesz?
wohnen
Ich wohne in der Hauptstadt.
rozpocznij naukę
żyć/mieszkać
Mieszkam w stolicy.
zeigen
Zeigt ihr mir eure Fotos?
rozpocznij naukę
pokazywać
Pokażecie mi wasze zdjęcia?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.