Matura Focus 4 Unit 6 Wordlist "True or False?"

 0    218 fiszek    tomaszbrodzinski4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
acne
rozpocznij naukę
trądzik
bags under the eyes
rozpocznij naukę
worki pod oczami
bleach/dye your hair
rozpocznij naukę
rozjaśniać/farbować włosy
(blue-/hazel-/wide-) eyed
rozpocznij naukę
o (niebieskich / orzechowych / szeroko otwartych) oczach
change your hairstyle
rozpocznij naukę
zmienić fryzurę
colour-change contact lenses
rozpocznij naukę
kolorowe soczewki kontaktowe
features
rozpocznij naukę
rysy twarzy
fine lines
rozpocznij naukę
drobne zmarszczki
furrowed brow
rozpocznij naukę
zmarszczki na czole, zmarszczone czoło
greying hair
rozpocznij naukę
siwiejące włosy
imperfections
rozpocznij naukę
niedoskonałości
mole/beauty spot
rozpocznij naukę
pieprzyk
outfit
rozpocznij naukę
strój, ubiór
scar
rozpocznij naukę
blizna
(pale-/olive-/dark-) skinned
rozpocznij naukę
o (jasnej/oliwkowej/ciemnej) karnacji
plastic surgery
rozpocznij naukę
operacja plastyczna
(thin-/round-) faced
rozpocznij naukę
o (szczupłej/okrągłej) twarzy
(untidy-) looking
rozpocznij naukę
wyglądający (nieporządnie)
(wavy-/ginger-/grey-/fair-) haired
rozpocznij naukę
o (falujących/rudych/siwych/jasnych) włosach
wear a wig
rozpocznij naukę
nosić perukę
(well-/elegantly-) dressed
rozpocznij naukę
(dobrze/ elegancko) ubrany
wrinkle-free skin
rozpocznij naukę
cera bez zmarszczek
wrinkles
rozpocznij naukę
zmarszczki
adopt a new identity
rozpocznij naukę
przyjąć nową tożsamość
airbrushed
rozpocznij naukę
wyretuszowany
authentic/inauthentic
rozpocznij naukę
autentyczny/ nieautentyczny
authenticate
rozpocznij naukę
uwierzytelnić
be (completely) honest
rozpocznij naukę
być (całkowicie) szczerym
be in no doubt that...
rozpocznij naukę
nie mieć wątpliwości, że...
be taken in/be deceived
rozpocznij naukę
zostać nabranym
believable
rozpocznij naukę
wiarygodny
claim/pretend to be sb
rozpocznij naukę
twierdzić/ udawać, że jest się kimś
create an illusion
rozpocznij naukę
stworzyć iluzję
deceive (the public)
rozpocznij naukę
wprowadzić w błąd (opinię publiczną)
deception
rozpocznij naukę
podstęp, oszustwo
digital alteration
rozpocznij naukę
cyfrowa przeróbka
digitally improved
rozpocznij naukę
ulepszony cyfrowo
discover
rozpocznij naukę
odkryć
disguise
rozpocznij naukę
przebranie
distort/hide the truth about sth
rozpocznij naukę
wypaczać/ukrywać prawdę o czymś
doctored
rozpocznij naukę
przerobiony, sfałszowany
fake
rozpocznij naukę
fałszywy, sztuczny
false identity
rozpocznij naukę
fałszywa tożsamość
far-fetched
rozpocznij naukę
naciągany
genuine
rozpocznij naukę
prawdziwy
honest
rozpocznij naukę
uczciwy, szczery
honesty
rozpocznij naukę
uczciwość
imposter
rozpocznij naukę
oszust/oszustka, osoba podająca się za kogoś innego
in reality
rozpocznij naukę
w rzeczywistości
invent a story
rozpocznij naukę
wymyślić historyjkę
liar
rozpocznij naukę
kłamca
lie to sb
rozpocznij naukę
okłamywać kogoś
make sb aware of sth
rozpocznij naukę
uświadomić coś komuś
manipulate the truth/public opinion
rozpocznij naukę
manipulować prawdą / opinią publiczną
misleading image
rozpocznij naukę
zdjęcie/wizerunek wprowadzający w błąd
mysterious
rozpocznij naukę
tajemniczy
mystery
rozpocznij naukę
tajemnica
objective
rozpocznij naukę
obiektywny
sensationalise sth
rozpocznij naukę
robić z czegoś sensację
solemn promise
rozpocznij naukę
uroczysta obietnica
solemnly promise
rozpocznij naukę
uroczyście obiecać
suspicion
rozpocznij naukę
podejrzenie
swear under oath
rozpocznij naukę
przysiąc
take sth at face value
rozpocznij naukę
brać coś za dobrą monetę, zakładać prawdziwość czegoś
tell Iies/the truth
rozpocznij naukę
kłamać / mówić prawdę
trick
rozpocznij naukę
sztuczka, podstęp
white lie
rozpocznij naukę
niewinne kłamstwo dla czyjegoś dobra
admit one's mistake
rozpocznij naukę
przyznać się do błędu
appear unamused
rozpocznij naukę
nie wydawać się rozbawionym
approve4111
rozpocznij naukę
zgadzać się, pochwalać
become worldly-wise
rozpocznij naukę
nabrać doświadczenia życiowego
commitment
rozpocznij naukę
oddanie
convinced
rozpocznij naukę
przekonany
embrace/hug
rozpocznij naukę
objąć
express your views through sth
rozpocznij naukę
wyrażać swoje poglądy poprzez coś
kind-hearted
rozpocznij naukę
dobry, życzliwy
Ioyal
rozpocznij naukę
lojalny
loyalty
rozpocznij naukę
lojalność
naive
rozpocznij naukę
naiwny
perfect (adj)
rozpocznij naukę
idealny, perfekcyjny
perfect (v)
rozpocznij naukę
udoskonalić
perfection
rozpocznij naukę
perfekcja
perfectionist
rozpocznij naukę
perfekcjonista
puzzled by sth
rozpocznij naukę
zdziwiony czymś
reject
rozpocznij naukę
odrzucić, odtrącić
role model
rozpocznij naukę
wzór do naśladowania
self-esteem
rozpocznij naukę
poczucie własnej wartości
self-image
rozpocznij naukę
obraz samego siebie
sombre
rozpocznij naukę
ponury, smutny
stand for sth
rozpocznij naukę
udzielać czemuś poparcia, głosić coś
stony-faced
rozpocznij naukę
o kamiennej twarzy
streetwise
rozpocznij naukę
obrotny, cwany
strong belief
rozpocznij naukę
silne przekonanie
stupid
rozpocznij naukę
głupi
stupidity
rozpocznij naukę
głupota
sympathetic
rozpocznij naukę
pełen współczucia
sympathise
rozpocznij naukę
sympatyzować, współczuć
sympathiser
rozpocznij naukę
zwolennik, stronnik
sympathy
rozpocznij naukę
sympatia, współczucie
take pride in sth
rozpocznij naukę
szczycić się czymś
take responsibility for sth
rozpocznij naukę
przyjąć odpowiedzialność za coś
take sth for granted
rozpocznij naukę
uważać coś za rzecz oczywistą
take sth with a pinch of salt
rozpocznij naukę
podchodzić do czegoś z dystansem
trust
rozpocznij naukę
zaufanie
trustworthy
rozpocznij naukę
godny zaufania
two-faced
rozpocznij naukę
dwulicowy
wise
rozpocznij naukę
mądry
worldly-wise
rozpocznij naukę
wyrobiony życiowo
anonymity
rozpocznij naukę
anonimowość
anonymous
rozpocznij naukę
anonimowy
anti-fur protest
rozpocznij naukę
protest przeciw noszeniu futer
anti-war
rozpocznij naukę
antywojenny
authorities
rozpocznij naukę
władze
avoid fur products
rozpocznij naukę
unikać towarów z naturalnego futra
awareness-raising campaign
rozpocznij naukę
kampania zwiększająca świadomość jakiegoś problemu
benefit society
rozpocznij naukę
przynosić korzyść społeczeństwu
benefit to society
rozpocznij naukę
korzyść dla społeczeństwa
break the law
rozpocznij naukę
złamać prawo
drug abuse
rozpocznij naukę
narkomania
equal
rozpocznij naukę
równy
equality
rozpocznij naukę
równość
expose unacceptable behaviour
rozpocznij naukę
ujawnić niedopuszczalne zachowanie
fair treatment
rozpocznij naukę
sprawiedliwe traktowanie
fairness
rozpocznij naukę
sprawiedliwość, bezstronność
freedom of speech
rozpocznij naukę
wolność słowa
get public figures involved
rozpocznij naukę
angażować osoby publiczne
hunt animals for sport
rozpocznij naukę
polować na zwierzęta dla sportu
involvement of public figures
rozpocznij naukę
zaangażowanie osób publicznych
member of the public
rozpocznij naukę
członek społeczeństwa, zwykły obywatel
peaceful protest
rozpocznij naukę
pokojowy protest
petition
rozpocznij naukę
petycja
pro- (anonymity/fairness)
rozpocznij naukę
za (anonimowościa /sprawiedliwością)
promote awareness
rozpocznij naukę
szerzyć wiedzę
protest
rozpocznij naukę
protestować
protest march
rozpocznij naukę
marsz protestacyjny
public safety
rozpocznij naukę
bezpieczeństwo publiczne
racism
rozpocznij naukę
rasizm
respect (v, n)
rozpocznij naukę
szanować, szacunek
right (to privacy)
rozpocznij naukę
prawo (do prywatności)
stop the practice of sth
rozpocznij naukę
powstrzymać jakąś praktykę
test cosmetics on animals
rozpocznij naukę
testować kosmetyki na zwierzętach
violence
rozpocznij naukę
przemoc
wrong
rozpocznij naukę
zły, niewłaściwy moralnie
blend into sth
rozpocznij naukę
dopasować się do czegoś
come across sth
rozpocznij naukę
natknąć się na coś
cover sth up
rozpocznij naukę
zatuszować coś
end up in
rozpocznij naukę
znaleźć się / wylądować w
go through sth
rozpocznij naukę
przeżyć coś, przejść przez coś
hand sth out
rozpocznij naukę
rozdawać (np. ulotki)
keep up (a lie)
rozpocznij naukę
podtrzymywać (kłamstwo)
look into sth
rozpocznij naukę
rozpatrzyć coś, przyjrzeć się czemuś
pass yourself off as sb
rozpocznij naukę
podać się za kogoś
pick sb up
rozpocznij naukę
odebrać kogoś
run away
rozpocznij naukę
uciec
see through sth
rozpocznij naukę
przejrzeć coś na wylot
settle in
rozpocznij naukę
zaaklimatyzować się
take sb in
rozpocznij naukę
przyjąć kogoś pod swój dach
take sth out (of context)
rozpocznij naukę
wyjąć coś (z kontekstu)
turn up
rozpocznij naukę
pojawić się
zoom in on sth
rozpocznij naukę
przybliżyć coś
assumed to be dead
rozpocznij naukę
uznany za zmarłego
be reunited with sb
rozpocznij naukę
ponownie spotkać się z kimś
clearly
rozpocznij naukę
wyraźnie, w wyraźny sposób, ewidentnie
conversely/in contrast
rozpocznij naukę
odwrotnie, w przeciwieństwie (do tego)
crew
rozpocznij naukę
ekipa
deepen your knowledge
rozpocznij naukę
pogłębić swoją wiedzę
distinct
rozpocznij naukę
odmienny, odróżniający się
employable
rozpocznij naukę
nadający się do zatrudnienia
enigma
rozpocznij naukę
zagadka
enigmatic
rozpocznij naukę
enigmatyczny, tajemniczy
explore/examine/consider an issue
rozpocznij naukę
zgłębiać/badać/ rozpatrywać problem
fame
rozpocznij naukę
sława
far-reaching consequences
rozpocznij naukę
daleko idące konsekwencje
get in the way
rozpocznij naukę
stanąć na drodze
grant
rozpocznij naukę
przyznać
have a flat tyre
rozpocznij naukę
złapać gumę
ill-advised
rozpocznij naukę
nierozważny, nierozsądny
ill-timed
rozpocznij naukę
nie w porę
in terms of
rozpocznij naukę
jeśli chodzi o
in the public eye
rozpocznij naukę
na oczach opinii publicznej
lawmaker
rozpocznij naukę
ustawodawca
Ieadership
rozpocznij naukę
przywództwo
light-hearted
rozpocznij naukę
radosny, beztroski
long-lost
rozpocznij naukę
dawno niewidziany
missing persons flyer
rozpocznij naukę
ulotka z informacjami na temat osoby zaginionej
(model) citizen
rozpocznij naukę
(wzorowy) obywatel / (wzorowa) obywatelka
obviously
rozpocznij naukę
oczywiście
orphan
rozpocznij naukę
sierota
orphanage
rozpocznij naukę
dom dziecka
oversleep
rozpocznij naukę
zaspać
pointless
rozpocznij naukę
bezcelowy
pose for sth
rozpocznij naukę
pozować do czegoś
private investigator
rozpocznij naukę
prywatny detektyw
question a fact
rozpocznij naukę
kwestionować fakt
regrettably/sadly
rozpocznij naukę
niestety
representative
rozpocznij naukę
reprezentant/ reprezentantka
reunion
rozpocznij naukę
ponowne spotkanie
right from the start
rozpocznij naukę
od samego początku
satisfy people's curiosity
rozpocznij naukę
zaspokoić ludzką ciekawość
sb's flesh and blood
rozpocznij naukę
czyjś krewny
my flesh and blood
rozpocznij naukę
moja krew
serve a useful purpose
rozpocznij naukę
służyć pożytecznemu celowi
shot
rozpocznij naukę
zdjęcie, ujęcie
significant
rozpocznij naukę
istotny
sinister
rozpocznij naukę
ponury, złowieszczy
strengthen
rozpocznij naukę
wzmocnić
substitute sth for sth
rozpocznij naukę
zastąpić coś czymś
tax-free
rozpocznij naukę
wolny od podatku
trauma
rozpocznij naukę
ciężkie przeżycie, uraz
unanswered question
rozpocznij naukę
pytanie bez odpowiedzi
unattainable
rozpocznij naukę
nieosiągalny
underlying message
rozpocznij naukę
ukryte przesłanie
unlikely to happen
rozpocznij naukę
mało prawdopodobny
unprepared
rozpocznij naukę
nieprzygotowany
viewpoint/point of view
rozpocznij naukę
punkt widzenia
vital
rozpocznij naukę
istotny, niezbędny
with regard to sth
rozpocznij naukę
odniesieniu do czegoś
working life
rozpocznij naukę
praca zawodowa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.