repetytorium maturalne / lekcja 3

 0    213 fiszek    iwonao
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

akademia

szkoła średnia / kolegium

elementary school / primary school
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa

fee-paying school
rozpocznij naukę
płatna szkoła

high school / secondary school
rozpocznij naukę
szkoła średnia

independent school
rozpocznij naukę
szkoła niepubliczna / społeczna

kindergarten / nursery school
rozpocznij naukę
przedszkole

middle school / junior high school (US)
rozpocznij naukę
gimnazjum

mixed school / co-educational school
rozpocznij naukę
szkoła koedukacyjna

private school / public school (UK)
rozpocznij naukę
szkoła prywatna

single-sex school
rozpocznij naukę
skoła tylko dla chłopców lub dziewcząt

state school (UK)/public school (US)
rozpocznij naukę
szkoła państwowa

uniwersytet

vocational school
rozpocznij naukę
szkoła zawodowa


biologia

chemia

Civic studies / Civics / Citizenship
rozpocznij naukę
wiedza o społeczeństwie

English Language and literature
rozpocznij naukę
język angielski

foreign languages
rozpocznij naukę
języki obce

geografia

przedmioty humanistyczne

historia

Information and Comunication Technology/ Information Technology / ICT / IT
rozpocznij naukę
informatyka

Mathematics / Maths
rozpocznij naukę
matematyka


Physical Education / PE
rozpocznij naukę
wychowanie fizyczne / WF

fizyka

Polish language and literature
rozpocznij naukę
język polski

Religious Education / RE
rozpocznij naukę
religia

przedmioty ścisłe / nauki przyrodnicze

przedmiot szkolny

kolega z klasy

deputy head / assistant principal (US)
rozpocznij naukę
wicedyrektor / zastępca dyrektora

egzaminator

form teacher
rozpocznij naukę
wychowawca

headmaster / head teacher / principal (US)
rozpocznij naukę
dyrektor

headmistress / head teacher / principal
rozpocznij naukę
dyrektorka

wykładowca

profesor

schoolboy / pupil
rozpocznij naukę
uczeń

schoolgirl / pupil
rozpocznij naukę
uczennica / uczeń

kolega ze szkoły

sekretarz

uczeń / student

nauczyciel

teaching staff
rozpocznij naukę
grono pedagogiczne / kadra nauczycielska

university student
rozpocznij naukę
student uniwesytetu

absent from school
rozpocznij naukę
nieobecny

aktywny

chętny do współpracy

uncooperative
rozpocznij naukę
niechętny do współpracy

wymagający

sprawiedliwy

niesprawiedliwy

utalentowany

hard-working
rozpocznij naukę
pracowity

obdarzony wyobraźnią


pobłażliwy

zmotywowany

bierny

present at school
rozpocznij naukę
obecny w szkole

professional
rozpocznij naukę
zawodowiec

punktualny


systematyczny

utalentowany


tablica (czarna)


kalkulator


copybook / notebook
rozpocznij naukę
zeszyt

coursebook / textbook
rozpocznij naukę
podręcznik


gąbka do tablicy

exercise book / workbook
rozpocznij naukę
zeszyt ćwiczeń

segregator

teczka tekturowa

interactive whiteboard
rozpocznij naukę
tablica interaktywna


strój gimnastyczny


ołówek

piórnik

pencil sharpener
rozpocznij naukę
temperówka

row of desks
rozpocznij naukę
rząd ławektornister / plecak szkolny

tablica (biała)

whiteboard marker
rozpocznij naukę
pisak do tablicy

canteen / dining room
rozpocznij naukę
stołówka

klasa / klasa lekcyjna

computer room
rozpocznij naukę
sala komputerowa

korytarz

sala gimnastyczna

headmaster's office
rozpocznij naukę
gabinet dyrektora

laboratory / lab
rozpocznij naukę
laboratorium

biblioteka

boisko do zabawy

sala do nauki biologii / chemii / fizyki

sports field
rozpocznij naukę
boisko sportowe

pokój nauczycielski

nieobecność

obecność


uczeń prześladujący innych uczniów


kółko zainteresowań

olimpiada przedmiotowa

obowiązkowy

program nauczania

termin wykonania pracy

grade / mark
rozpocznij naukę
stopień / ocena

extracurricular activites
rozpocznij naukę
zajęcia pozalekcyjne

grant / scholarship
rozpocznij naukę
stypendium

wakacje

learning difficulties
rozpocznij naukę
trudności w nauce


przerwa na lunch

nowy uczeń

nieobowiązkowy

school certificate
rozpocznij naukę
świadectwo szkolne

czesne

wycieczka szkolna

lektury szkolne

SKS (Sportowy Klub Sportowy)

staff meeting
rozpocznij naukę
rada pedagogiczna

strict rules
rozpocznij naukę
surowe zasady


plan lekcji

zajęcia w niewielkiej grupie (na uniwersytecie)

written work
rozpocznij naukę
praca pisemna

uczęszczać

współpracować

paplać / trajkotać

uczyć się


attend a course
rozpocznij naukę
uczęszczać na kurs

attend classes
rozpocznij naukę
uczęszczać na zajęcia

attend school
rozpocznij naukę
uczęszczać do szkoły

discuss set books
rozpocznij naukę
omówiać lektury

copy homework
rozpocznij naukę
przepisywać od kogoś pracę domową

robić kurs

do a projeckt
rozpocznij naukę
zrobić projekt

do a task / an activity
rozpocznij naukę
wykonywać zadanie

do an exercise
rozpocznij naukę
robić ćwiczenie

do an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzić eksperyment

odrabiać pracę domową

do one's best
rozpocznij naukę
bardzo się starać

dobrze sobie radzić

expel sb from school
rozpocznij naukę
wydalić kogoś ze szkoły

go to school
rozpocznij naukę
chodzić do szkoły

hand in homework
rozpocznij naukę
oddawać pracę domową

have a break
rozpocznij naukę
zrobić sobie przerwę / mieć przerwę

learn a new skill
rozpocznij naukę
nabyć nową umiejętność

make a good impression
rozpocznij naukę
zrobić dobre wrażenie

make a presentation
rozpocznij naukę
zrobić prezentację

make mistakes
rozpocznij naukę
robić błędy

robić notatki

make progress
rozpocznij naukę
robić postępy

memorise / learn by heart
rozpocznij naukę
uczyć się na pamięć

miss lessons
rozpocznij naukę
opuszczać lekcje

particpte / take part in a lesson
rozpocznij naukę
brać udział w lekcji

pay attention in class
rozpocznij naukę
uważać na lekcji

czytać mapy

set an essay
rozpocznij naukę
zadawać wypracowanie

set homework
rozpocznij naukę
zadawać pracę domową

skip classes / play truant
rozpocznij naukę
opuszczać zajęcia / chodzić na wagary

solve a problem
rozpocznij naukę
rozwiązywać zadanie matematyczne

uczyć się pilnie

study sources
rozpocznij naukę
stiudiować teksty żródłowe

take the register
rozpocznij naukę
sprawdzić listę obecności w dzienniku

turn up late / be late
rozpocznij naukę
spóżniać się

wipe the board
rozpocznij naukę
ścierać tablicę

work in groups
rozpocznij naukę
pracować w grupach

write an essay
rozpocznij naukę
pisać wypracowanie

academic results
rozpocznij naukę
wyniki w nauce

academic standards
rozpocznij naukę
poziom nauczania

arkusz egzaminacyjny

past exam paper
rozpocznij naukę
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat

exam results
rozpocznij naukę
wyniki egzaminu

egzamination / exam
rozpocznij naukę
egzamin

get a place at a university
rozpocznij naukę
dostać się na uniwersytet

school-leaving exam
rozpocznij naukę
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)

university entrance exam
rozpocznij naukę
egzamin wstępny na uczelnię

cheat in an exam
rozpocznij naukę
ściągać na egzaminie

do/sit/take an exam
rozpocznij naukę
przystępować do egzaminu

do badly in an exam
rozpocznij naukę
zrobić sobie poradzić na egzaminie

do well in an exam
rozpocznij naukę
dobrze poradzić sobie na egzaminie

fail an exam
rozpocznij naukę
oblać egzamin

get / score 56 marks in a test
rozpocznij naukę
dostać 56 punktów z testu

grade / mark exam papers
rozpocznij naukę
sprawdzać arkusze egzaminacyjne

grade / mark a test
rozpocznij naukę
sprawdzać test

grade / mark homework
rozpocznij naukę
sprawdzać pracę domową

pass an exam
rozpocznij naukę
zdać egzamin

prepare for an exam
rozpocznij naukę
przygotowywać się do egzaminu

retake an exam
rozpocznij naukę
ponownie przystępowć do egzaminu

revise for an exam
rozpocznij naukę
powtarzać do egzaminu

study for an exam
rozpocznij naukę
uczyć się do egzaminu

BA (Bachelor of Arts)
rozpocznij naukę
licencjat (nauki humnistyczne)

BSc (Bachelor of Science)
rozpocznij naukę
licencjat (nauki ścisłe)

absolwent

MA (Master of Arts)
rozpocznij naukę
magister (nauki humnistyczne)

MSc (Master of Science)
rozpocznij naukę
magister (nauki ścisłe)

PhD (Doctor of Philosophy)
rozpocznij naukę
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)

get into university
rozpocznij naukę
dostać się na uczelnię

graduate from university
rozpocznij naukę
skończyć uniwersytet

receive / obtain / get a certificate
rozpocznij naukę
otrzymać świadectwo

receive / obtain / get a degree
rozpocznij naukę
uzyskać stopień naukowy

receive / obtain / get a diploma
rozpocznij naukę
otrzymać dyplom


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.