2018 October

 0    51 fiszek    JacekPelc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zemsta
rozpocznij naukę
revenge
zemścić się na kimś
rozpocznij naukę
take revenge on sb
Było mi coraz trudniej przestać grać
rozpocznij naukę
It was getting more and more difficult for me to stop playing
postanowić coś zrobić
rozpocznij naukę
decide to do something
mieć opóźnienie
Samolot ma drobne opóźnienie
rozpocznij naukę
be delayed
The plane is a bit delayed
Przepraszam ale trochę się spóźnię
rozpocznij naukę
I'm sorry but I'm going to be a bit late
zamierzać coś zrobić
rozpocznij naukę
intend to do sth
Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi intencjami
rozpocznij naukę
The road to hell is paved with good intentions
Postanowiłem nie iść na ten film
rozpocznij naukę
I decided not to go to this movie
podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect (that...)
Między wszystkimi moimi myślami, jedna jest taka że...
rozpocznij naukę
Among all my thoughts, one is that...
Od jakiegoś czasu,...
rozpocznij naukę
For some time,...
film
rozpocznij naukę
a movie
zepsuć nastrój
rozpocznij naukę
spoil / ruin my mood
pośliznąć się
rozpocznij naukę
slip
śliski
rozpocznij naukę
slippery
stowarzyszenie
rozpocznij naukę
association
Wczoraj zorganizowali imprezę charytatywną na rzecz Karola
rozpocznij naukę
Yesterday they organized a charity event for Charles
w ciężkim stanie
rozpocznij naukę
in serious condition
zbierać pieniądze na...
rozpocznij naukę
collect money for...
zadowalać
rozpocznij naukę
please
Skarbonka do której ludzie wrzucają pieniądze.
rozpocznij naukę
Money box which people put money to
zdarzenie
rozpocznij naukę
an incident
kolega
rozpocznij naukę
mate
Ile pali ten autobus?
rozpocznij naukę
How much petrol does the bus take?
Co zabawne to...
rozpocznij naukę
What's funny is that...
konie mechaniczne
rozpocznij naukę
horsepower
wręcz przeciwnie...
rozpocznij naukę
(It's) quite the opposite
Jeszcze nie teraz
rozpocznij naukę
Not yet
niezrozumiały
rozpocznij naukę
incomprehensible
zrozumiały
rozpocznij naukę
understandable
Nie kumam
rozpocznij naukę
I don't get it
cło
rozpocznij naukę
customs
zazdrościć
Zazdroszczą nam szczęścia
rozpocznij naukę
envy sb sth
They envy us happiness
zadowalać kogoś / sprawiać komuś przyjemność
rozpocznij naukę
please sb / satisfy sb
głośnik
rozpocznij naukę
speaker
Mam w nosie...
rozpocznij naukę
I don't care about...
Kiedy się wprowadziłem
rozpocznij naukę
When I moved in
dynia
rozpocznij naukę
pumpkin
do tego czasu / teraz / jak narazie
rozpocznij naukę
until this time / now / so far
kaszel
rozpocznij naukę
a cough
intymność
W SPA jest więcej intymności
rozpocznij naukę
intimacy
There's more intimacy in the SPA
piwnica
rozpocznij naukę
a cellar
komórka
rozpocznij naukę
cell
nagie kobiet
rozpocznij naukę
naked women
wędrować
rozpocznij naukę
hike
Każdy robi to co lubi
rozpocznij naukę
Everyone does what they like
góry
rozpocznij naukę
mountains
To by zależało od tego czy...
rozpocznij naukę
It would depend on whether...
Sądzę, że bym się zgodził
rozpocznij naukę
I think I'd agree
Może to dlatego że nigdy nie byłem na Rysaach
rozpocznij naukę
Maybe it's because I've never been to Rysy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.