UNIT 1.3 - My job & tasks

 0    58 fiszek    agnieszkaszklarczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
at work
rozpocznij naukę
w pracy
a task
rozpocznij naukę
Zadanie
the head of departament
rozpocznij naukę
szef, kierownik działu
a presentation
rozpocznij naukę
prezentacja
a report
rozpocznij naukę
Raport
a team
rozpocznij naukę
drużyna
an interview
rozpocznij naukę
rozmowa kwalifikacyjna
full-time
rozpocznij naukę
pełen etat
part-time
rozpocznij naukę
na pół etatu
a job, work
rozpocznij naukę
praca
prospects
rozpocznij naukę
perspektywy
data
rozpocznij naukę
dane
free time
rozpocznij naukę
czas wolny
qualifications
rozpocznij naukę
kwalifikacje
a promotion
rozpocznij naukę
awans
a position
rozpocznij naukę
stanowisko
a business card
rozpocznij naukę
wizytówka
to do
rozpocznij naukę
robić, zajmować się
to get to work
rozpocznij naukę
dojeżdżać, przychodzić do pracy
to answer
rozpocznij naukę
odpowiadać
to go to a meeting
rozpocznij naukę
iść na spotkanie
to have lunch
rozpocznij naukę
jeść obiad
to leave the office
rozpocznij naukę
wychodzić z biura
to prepare
rozpocznij naukę
przygotowywać
to talk to/with
rozpocznij naukę
rozmawiać z
to find
rozpocznij naukę
znajdować
to collect
rozpocznij naukę
zbierać
to spend
rozpocznij naukę
spędzać (czas), wydawać (pieniądze)
to try
rozpocznij naukę
próbować, starać się
to take
rozpocznij naukę
wziąć, przyjąć
to e-mail sb
rozpocznij naukę
wysłać do kogoś e-mail
responsible
rozpocznij naukę
odpowiedzialny
daily
rozpocznij naukę
codziennie
weekly/monthly/yearly
rozpocznij naukę
tygodniowo / miesięcznie / rocznie
What do you do?
rozpocznij naukę
Czym się zajmujesz?
What are you doing?
rozpocznij naukę
Co robisz?
Are you still at work?
rozpocznij naukę
Czy wciąż jesteś w pracy?
What are your tasks? What are you responsible for?
rozpocznij naukę
Jakie są twoje zadania? Za co jesteś odpowiedzialny?
I'm the head of Sales Department.
rozpocznij naukę
Jestem przewodniczącym/kierownikiem Działu Sprzedaży.
When I get to work, I check and answer my e-mails. At 10 o'clock I usually go to a meeting with a client
rozpocznij naukę
Gdy przychodzę do pracy sprawdzam i odpowiadam na e-maile. O godzinie 10 zwykle idę na spotkanie z klientem.
I have lunch at 1 p.m. Then I prepare reports, give presentations and talk to my clients.
rozpocznij naukę
Jem obiad o pierwszej po południu. Potem przygotowuję sprawozdania, przeprowadzam prezentacje oraz rozmawiam z klientami.
Do you work alone or in a team?
rozpocznij naukę
Pracujesz sam czy w zespole?
I'm leaving at 5 today.
rozpocznij naukę
Wychodzę dziś o piątej.
What time do you usually leave the office?
rozpocznij naukę
O której godzinie zwykle wychodzisz z biura
Do you speak Spanish?
rozpocznij naukę
Czy mówisz po hiszpańsku?
I had an interview yesterday.
rozpocznij naukę
Miałem wczoraj rozmowę kwalifikacyjną.
How did it go?
rozpocznij naukę
Jak poszło?
Is it a full-time or part-time job?
rozpocznij naukę
Czy to jest praca na pełny etat, czy na pół etatu?
I've found a new job. I work from 9 to 5, and once a week, I'll work from home.
rozpocznij naukę
Znalazłem nową pracę. Pracuję od 9 do 5, a raz w tygodniu będę pracował zdalnie (z domu).
Do you have a lot of work?
rozpocznij naukę
Masz dużo pracy?
It's quite an interesting job with good prospects.
rozpocznij naukę
To jest całkiem interesująca praca z dobrymi perspektywami.
I will have to collect data daily and prepare a presentation weekly.
rozpocznij naukę
Codziennie będę musiał zbierać dane a co tydzień przygotowywać prezentację.
How do you spend your free time?
rozpocznij naukę
Jak spędzasz wolny czas?
In my free time, I try to improve my qualifications.
rozpocznij naukę
W wolnym czasie staram się podnosić (dosł. poprawiać) swoje kwalifikacje.
I get a promotion. They offered me a higher position.
rozpocznij naukę
Dostałem awans. Zaoferowali mi wyższe stanowisko.
You should take it.
rozpocznij naukę
Powinieneś je przyjąć.
Here's my business card.
rozpocznij naukę
Tutaj jest moja wizytówka.
You can call me on/at 645 378 690. You can e-mail me at jsmith@jcompany.com.
rozpocznij naukę
Możesz do mnie zadzwonić pod numer 645 378 690. You can e-mail me at jsmith@jcompany.com.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.