Basic Concepts

4.5  1    30 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
aukcja kredytowa
rozpocznij naukę
loan auction
czas trwania spółki
rozpocznij naukę
lifetime of the company
doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
rozpocznij naukę
Annual General Meeting (AGM)
emisja
rozpocznij naukę
issue
handel walutą
rozpocznij naukę
money trade
hipoteka
rozpocznij naukę
mortgage
indosować
rozpocznij naukę
to endorse
jednolity rynek finansowy UE
rozpocznij naukę
the single European financial market
lokal spółki
rozpocznij naukę
premises of the company
monetyzacja (brytyjski)
rozpocznij naukę
monetisation
na okaziciela
rozpocznij naukę
at sight
nadzwyczajne walne zgromadzenie
rozpocznij naukę
Extraordinary General Meeting (EGM)
nowe przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
start-ups
numer ubezpieczenia społecznego w USA
rozpocznij naukę
social security number
pierwsza oferta publiczna
rozpocznij naukę
initial public offering (IPO)
polityka kredytowa
rozpocznij naukę
credit policy
postępowanie rejestrowe
rozpocznij naukę
registration proceeding
prawo użytkowania wieczystego
rozpocznij naukę
right of perpetual usufruct
oferta publiczna
rozpocznij naukę
public offering
rejestr przedsiębiorców
rozpocznij naukę
register of entrepreneurs
rok obrotowy (brytyjski)
rozpocznij naukę
financial year
rok podatkowy (angielski amerykański)
rozpocznij naukę
fiscal year
rynek nieoficjalny
rozpocznij naukę
kerb market
siedziba
rozpocznij naukę
head office
również: registered office, headquarters
stabilność systemu finansowego
rozpocznij naukę
stability of the financial system
transakcje terminowe
rozpocznij naukę
forward dealings
usługi finansowe
rozpocznij naukę
financial services
w terminie płatności
rozpocznij naukę
upon maturity
wysyłać towary
rozpocznij naukę
to ship the goods
założyć firmę
rozpocznij naukę
to set up a company

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.