ogólne

 0    1 352 fiszki    mateuszwitek3
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

guess what

basement

karta magnetyczna
rozpocznij naukę
magnetic card

bodyguard

privilege,


zalogować się
rozpocznij naukę
log on, log in

połączyć, łączyć
rozpocznij naukę
connect,

create

etiquette

współpracować
rozpocznij naukę
co-operate

react

niebezpieczny
rozpocznij naukę
dangerous

zdrowy rozsądek
rozpocznij naukę
common sense


proper


an envelope


sprawozdanie finansowe
rozpocznij naukę
financial statement

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

budget

po prostu zrobić błąd
rozpocznij naukę
simply made mistake

ruined

chewieje się
rozpocznij naukę
wobbling

widocznie, najwyraźniej
rozpocznij naukę
apparently,

a victim

gwóźdź, paznokieć
rozpocznij naukę
nail,

przyznać się do
rozpocznij naukę
to admit to

admit

guess

after all

to leave

żyć mieszkać
rozpocznij naukę
to live

pomyśleć dwa razy
rozpocznij naukę
think twice

to rent

zająć się konkretnym problemem
rozpocznij naukę
address the problem

wyciągnąć ze szkrzynki pocztowej
rozpocznij naukę
pull out of the mailbox

oświadczenie
rozpocznij naukę
statement

wprowadzić w dobry nastrój
rozpocznij naukę
put in a good mood

excellent

martwić się na śmierć
rozpocznij naukę
to worry to death

sunbathers

partly

to be injured

pensioner

kochający zwierzęta
rozpocznij naukę
animal lover

zaopiekować się dziećmi
rozpocznij naukę
to take care of children

skorzystać z czegoś
rozpocznij naukę
to take advantage of something

accidentally

wsuwać, poslizgnąć się
rozpocznij naukę
to slip

inteligencja, wywiad
rozpocznij naukę
intelligence

mieć kontrolę nad
rozpocznij naukę
to have control over

więcej wolności
rozpocznij naukę
more freedom

business

klient pobierający usługę
rozpocznij naukę
client

to recommend

przeorganizowywać
rozpocznij naukę
rearrange

okazywać szacunek
rozpocznij naukę
to show respect

pomimo kilku problemów
rozpocznij naukę
despite some problems

praca w niepełnym wymiarze godzin
rozpocznij naukę
part-time

pięciogwiazdkowy hotel
rozpocznij naukę
five-star hotel

zminimalizować problem
rozpocznij naukę
to minimize the problem

to choose

retired

od czasu do czasu
rozpocznij naukę
from Time to time

piece,

bułka z masłem
rozpocznij naukę
piece of cake

czestotliwość
rozpocznij naukę
frequency

rarely, seldom

cause

język niemiecki
rozpocznij naukę
German

accident

igrzyska olimpijskie
rozpocznij naukę
The Olympic Gamesbelieve

flow

powstanie, wschodzic
rozpocznij naukę
rise,

wegetarianie
rozpocznij naukę
vegetarians

perhaps

in my leisure time

spotkać się z
rozpocznij naukę
meet up with

mieć impreze
rozpocznij naukę
have a party

odwiedzić kogoś
rozpocznij naukę
go round

zabrać się z kim, z imprezy na imprezę
rozpocznij naukę
come along

przynieść, przyprowadzić
rozpocznij naukę
bring,

for ages

zjeść na mieście
rozpocznij naukę
eat out

masz ochotę, podobać się
rozpocznij naukę
fancy

spędzać czas w domu
rozpocznij naukę
have a quiet night in

parapetówka
rozpocznij naukę
a house-warming party

revision

iść popływać
rozpocznij naukę
go for a swimming

iść na zakupy
rozpocznij naukę
go shopping

iść do klubu
rozpocznij naukę
go clubbing

iść na ryby
rozpocznij naukę
go fishing

come over

come around

mieć drzemkę
rozpocznij naukę
have a nap

dość, całkiem
rozpocznij naukę
quite


wyczerpujący
rozpocznij naukę
exhausting

backyard

iść na spacer
rozpocznij naukę
go for a walk


the earth

the truth

upierać się
rozpocznij naukę
persist, insist

shall

prowadzić bardzo aktywne życie towarzyskie
rozpocznij naukę
have a very active social life

siedzieć w domu
rozpocznij naukę
be stuck indoors

dobrze się bawić
rozpocznij naukę
have some fun

dostałem zapłatę
rozpocznij naukę
got paid on

zwolennik, wspierający
rozpocznij naukę
supporter,


to rescue, save

frequent

frequently

medycyna, leki
rozpocznij naukę
medicine,

dzień roboczy
rozpocznij naukę
weekday

do środka czegoś
rozpocznij naukę
into

Stressful

to drive

dojeżdżać
rozpocznij naukę
to commute

zajmuje mi to około 20 minut
rozpocznij naukę
it takes approximately 20 minutes

approximately

zaczynać pracę
rozpocznij naukę
to start work

poprawiać sprawność fizyczną
rozpocznij naukę
to improve fitness

wykonywać rozkaz
rozpocznij naukę
to follow orders

wydawać rozkaz
rozpocznij naukę
to give order

obsługiwać sprzęt wojskowy
rozpocznij naukę
to operate military equipment

doskonalić strzeleckie umiejętności
rozpocznij naukę
to enhance shooting skills

nauczać się musztry
rozpocznij naukę
to teach drill

uczestniczyć w ćwiczeniach poligonowych
rozpocznij naukę
to participate in field training exercise

mieć szkolenie z pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
to have first aid training

uczyć się czytania mapy
rozpocznij naukę
to learn map reading

nauczać obrony chemicznej
rozpocznij naukę
to teach chemical defence

doskonalić samoobrone
rozpocznij naukę
master self-defence

uczyć się obrony biologicznej
rozpocznij naukę
to learn biological defence

nauczać obrony nuklearnej
rozpocznij naukę
to teach nuclear defence

grać w karty
rozpocznij naukę
to play cards

czytać czasopisma i książki wojskowe
rozpocznij naukę
to read magazines and military books

słuchać BBC
rozpocznij naukę
listenning to the BBC

zajmować się bieżącymi problemami
rozpocznij naukę
to address current problems

nadzorować podwładnych
rozpocznij naukę
to supervise subordinates

obsession with

wciągnąć sie
rozpocznij naukę
get into

w moim wolnym czasie
rozpocznij naukę
in my spare time

lubię coś bardzo
rozpocznij naukę
be fond of

przepadać za czymś, być chętnym na
rozpocznij naukę
be keen on

pasjonwać się czymś
rozpocznij naukę
be into

interesować się czymś
rozpocznij naukę
be interested in

języki obce
rozpocznij naukę
foreign languagescrossword

antiques

stamps

puzzle, łamigłówki
rozpocznij naukę
jigsaws

Postcards

stare zdjęcia
rozpocznij naukę
Old photographs

kurs wieczorowy
rozpocznij naukę
evening course

przetasować karty
rozpocznij naukę
shuffle The cards

rozdać karty
rozpocznij naukę
deal the cards

za długo to trwa
rozpocznij naukę
to take too longkości do gry
rozpocznij naukę
dice

draughts

biskup, goniec
rozpocznij naukę
bishop,

wieża w szachach
rozpocznij naukę
rook

pionki do gry
rozpocznij naukę
pawns, pieces, counters

pędzle szczotki
rozpocznij naukę
brushes

dekoracja ciasta
rozpocznij naukę
cake decorating

material

develop A film

farba olejna
rozpocznij naukę
oil paints

ingredients

an easel

a recipe

maszyna do szycia
rozpocznij naukę
Sewing Machine

słodkie bułeczki
rozpocznij naukę
pastry

statyw fotograficzny
rozpocznij naukę
tripod

zoom lens


Cotton

a watercolour

a pattern

rzucić coś np rzuciłem grę w piłkę nożną
rozpocznij naukę
give it up

rozpocząć coś robić
rozpocznij naukę
take up

szczególnie
rozpocznij naukę
especially

czuć się bezpiecznie
rozpocznij naukę
to feel safe

resume

modern

najnowocześniejszy sprzęt
rozpocznij naukę
state-of-the-art equipment

impressive

przynajmniej
rozpocznij naukę
at least

uczestniczyć, brać udział
rozpocznij naukę
attend, participate, take part in

odbędą się
rozpocznij naukę
take place

Co dwa miesiące
rozpocznij naukę
Every two months

to practise

praktyka czyni mistrza
rozpocznij naukę
Practice makes perfect


przełożony
rozpocznij naukę
a superior

jak widziecie
rozpocznij naukę
as you can see

ekscytujące
rozpocznij naukę
excite

ciężko mi sobie wyobrazić moje życie bez armi
rozpocznij naukę
I can hardly imagine my life without an army

szczególnie
rozpocznij naukę
particulary

kosz na śmieci
rozpocznij naukę
a wastepaper basket

fax machine


a chest of drawers


kserokopiarka
rozpocznij naukę
photocopier

a briefcase

a computer


wolne miejsca
rozpocznij naukę
vacancies

wolne miejsce
rozpocznij naukę
vacancy

drawer

around

Nearby

na pierwszym planie
rozpocznij naukę
in the foreground

na drugim planie
rozpocznij naukę
in the background

szafka na dokumenty
rozpocznij naukę
filing cabinet


a stapler

calculator

teczka na dokumenty
rozpocznij naukę
in-tray

sellotape

scissors

paper clip

a pencil sharpener

a ruler

hole punch

drawing pins

an envelope

dworzec kolejowy
rozpocznij naukę
a railway station

an airport

muszę pokonać 20 km
rozpocznij naukę
I must cover 20 km

continuous

szukać kogoś lub czegoś
rozpocznij naukę
look for

at present

to look at

opiekować sie kimś
rozpocznij naukę
to look after

to shine


to wear

snowman

brać prysznic
rozpocznij naukę
have a shower

robi sie ciemno
rozpocznij naukę
getting dark

neighbors

właściciel pub
rozpocznij naukę
pub owner


na ostatnim piętrze
rozpocznij naukę
on the top floor

na pierwszym piętrze
rozpocznij naukę
on the first floor

on the ground floor

zbyt głośno
rozpocznij naukę
too noisy

too small

far from

a million

nowa technika
rozpocznij naukę
new technique

expensive


difficult

para nożyczek
rozpocznij naukę
pair of scissors

trzymać nożyczki
rozpocznij naukę
hold scissors

przybliżone koszty
rozpocznij naukę
approximate costs

moje obowiązki
rozpocznij naukę
my responsibilities

responsibility

turn it off


nie przeszkadzać
rozpocznij naukę
Disturb me

tymczasowa sytuacja
rozpocznij naukę
temporary situation

powtarzające sie
rozpocznij naukę
repeatedly

powtarzając
rozpocznij naukę
repeated

stopnie Celsjusza
rozpocznij naukę
degrees celsius

permanent

midnight

większość czasu
rozpocznij naukę
most of the time


to complain

to try

good at

okazjonalnie
rozpocznij naukę
occasionally

rosnąć, uprawiać
rozpocznij naukę
grow,

normally


do niczego, nieprzydatny
rozpocznij naukę
useless

to break down

to leave

włączone światła
rozpocznij naukę
lights on

sądzę że, zgaduje
rozpocznij naukę
I guess

prawdopodobnie
rozpocznij naukę
probably

jestem pewien
rozpocznij naukę
I'm sure

I think

apel w wojsku
rozpocznij naukę
roll-call

juz (w pytaniach), Jeszcze nie(w przeczeniach)
rozpocznij naukę
yet

recently

pożyczać komuś
rozpocznij naukę
lend

pożyczać od kogoś
rozpocznij naukę
borrow

zostać w domu
rozpocznij naukę
stay in

zostaw mnie w spokoju
rozpocznij naukę
leave me alone

to call back

to convince,

A cut

każda osoba
rozpocznij naukę
each person


zgadzać się
rozpocznij naukę
to agree

seriously

wounded, hurt

find

poważne problemy
rozpocznij naukę
serious problems

mieć problem z
rozpocznij naukę
to have a problem with


A piece of advice

two piece of advice

radzić komuś
rozpocznij naukę
to advise

dwie informacje
rozpocznij naukę
two pieces of information


wojskowa organizacja
rozpocznij naukę
military organization

bardzo, w znacznym stopniu
rozpocznij naukę
greatly

zwiększać, podnosić
rozpocznij naukę
increase,

wydajność, efektywność, skuteczność
rozpocznij naukę
effectiveness

unit

sekcja ogniowa
rozpocznij naukę
fireteam

jest stworzona z
rozpocznij naukę
made up of

squad

to contain, include

nie więcej niż
rozpocznij naukę
up to

składać się z
rozpocznij naukę
consist ofnajbardziej podobny
rozpocznij naukę
most likely

require

requirements

mention


zdolności, umiejętności
rozpocznij naukę
ability

to contain


specific

bezposrednio
rozpocznij naukę
directly

wywnioskować
rozpocznij naukę
infer

konserwacja, pielegnacja
rozpocznij naukę
maintenance,

wysoko wyszkoleni
rozpocznij naukę
highly trained

the day after tomorrow

the Poles

podejść do egzaminu
rozpocznij naukę
to take the exam


illegal

idę do doktora
rozpocznij naukę
to see the doctor

idę do lekarza pierwszego kontaktu
rozpocznij naukę
to see my GP

sweets

namely

zależeć od
rozpocznij naukę
depend on

issue

trousers

lightweight

make up

hide

przybory do golenia
rozpocznij naukę
shaving kit

a citizen

społeczność
rozpocznij naukę
community

opieka pomóc społeczna
rozpocznij naukę
social welfare

być winnym społeczeństwu
rozpocznij naukę
owe society


praktyczność
rozpocznij naukę
practical

najbliższy, pilny, natychmiast
rozpocznij naukę
immediate

provide, ensure

alike

undergo

wystarczający
rozpocznij naukę
sufficient,

fulfilled

w przeciwnym razie
rozpocznij naukę
otherwise

poświęcać
rozpocznij naukę
devote

dochodowy, opłacalny
rozpocznij naukę
profitable

rozwój, postęp technologiczny
rozpocznij naukę
advance

z punktu widzenia
rozpocznij naukę
point of view

przyczynić się
rozpocznij naukę
contribute

development

osiągać, zdobywac
rozpocznij naukę
gain

various

oprócz tego
rozpocznij naukę
moreover

ostrożność
rozpocznij naukę
caution

podejmować decyzje
rozpocznij naukę
decision-making

blisko związany
rozpocznij naukę
closely related

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory, obligatory

pojawia się potrzeba
rozpocznij naukę
the need arises

to maintain

conditions, terms

różnorodne
rozpocznij naukę
various

to cheat

to encourage (to do)

forced

tend

dzisiaj w dzisiejszych czasach
rozpocznij naukę
nowadays

przywiązany
rozpocznij naukę
related to

mniejsze koszty
rozpocznij naukę
less expensive


jeśli chodzi o
rozpocznij naukę
in terms of

demonstrować
rozpocznij naukę
to demonstrate

różne instytucje
rozpocznij naukę
various institutions

the government

obowiązkowo
rozpocznij naukę
obligatory

due to

ciągły, stały
rozpocznij naukę
constanst

okazja, szansa
rozpocznij naukę
opportunity

socjalizowac
rozpocznij naukę
socialize

zwyczaj (nawyk)
rozpocznij naukę
habit

this exerts

wplyw, efekt
rozpocznij naukę
impact on


to demand

amount

mieć wpływ
rozpocznij naukę
affect

zdrowie psychiczne
rozpocznij naukę
mental health

deploy

since, as

tęsknota za domem
rozpocznij naukę
homesick

outweigh

dobrze, poprawnie
rozpocznij naukę
correctly

nie istnieje
rozpocznij naukę
It dosen't exist


numerous

właśnie teraz
rozpocznij naukę
just

przyjechać, przybyć
rozpocznij naukę
arrive

od dwóch tygodni
rozpocznij naukę
from two weeks

pogrzebać, zakopać
rozpocznij naukę
bury

kiedykolwiek / kiedyś
rozpocznij naukę
ever

zmywać naczynia
rozpocznij naukę
washing up


jeszcze / już
rozpocznij naukę
yet

dwa tygodnie
rozpocznij naukę
fortnight

za dwa tygodnie
rozpocznij naukę
in fortnight

Zmieniłem pracę
rozpocznij naukę
change Job

zostawić pracę
rozpocznij naukę
leave job

repaid

odbędzie się
rozpocznij naukę
to take place

uczęszczać
rozpocznij naukę
to attend

uczestniczyć w
rozpocznij naukę
to participate in

brać udziału w
rozpocznij naukę
to take part in

brać udziału w
rozpocznij naukę
to take part in

brać udziału w
rozpocznij naukę
to take part in

training

umiejętności strzeleckie
rozpocznij naukę
marksmanship

trening nuklearny, biologiczny, chemiczny
rozpocznij naukę
NBC training

NBC test

Instruktor zajec NBC
rozpocznij naukę
unit NBC instructor

tor przeszkód
rozpocznij naukę
Obstacle course, assault course

physical training

instruktor w-f
rozpocznij naukę
physical training instructor (PTI)

range

kierownik strzelnicy
rozpocznij naukę
range officer

give away

odciski palców
rozpocznij naukę
fingerprints

przewracać się
rozpocznij naukę
falling over

odkładać oszczędzać pieniądze
rozpocznij naukę
put aside


persaude

szkolić sie
rozpocznij naukę
to training

admire

plenty of

facilities

Nie moge tego znieść
rozpocznij naukę
I can't stand

Nie mogę się przyzwyczaić do tego
rozpocznij naukę
I can't get used to

Lubię mieszkać tutaj, ponieważ
rozpocznij naukę
I like living here because

Najbardziej podoba mi się to, że jest / jest
rozpocznij naukę
What I like most is that there is/are

pleased

disqusting

zdecydować się
rozpocznij naukę
make up my mind

mimo że / chociaż
rozpocznij naukę
although

delay

request

host

exposed

być narażonym na niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
to be exposed to danger

Problemy naszego pułku
rozpocznij naukę
The problem of our regiment

Chcę poprawić swój angielski
rozpocznij naukę
I want to enhance my English

on zawsze mówił że
rozpocznij naukę
he has always said that

Zawsze podziwiałem
rozpocznij naukę
I have always admired

Kiedy był w Afganistanie, zarabiał dużo pieniędzy
rozpocznij naukę
When he was in Afghanistan, he earned a lot of money

such

mogą prowadzić
rozpocznij naukę
may lead

ekstremalnie
rozpocznij naukę
extremely

estimate

zawyżyć przeszacować
rozpocznij naukę
overestimate

income

muc (tylko jak coś pochodzi z zewnatrz)
rozpocznij naukę
have to

muszę (tylko jak coś pochodzi z wewnątrz)
rozpocznij naukę
must to

przeprowadzi się do
rozpocznij naukę
move to

spouse

occupation

fatal

strongly

nie doceniać
rozpocznij naukę
underestimate

bratanica/siostrzenica
rozpocznij naukę
niece

bratanek/siostrzeniec
rozpocznij naukę
nephew

wychodzić na miasto
rozpocznij naukę
go out

throw it away

być bezrobotnym
rozpocznij naukę
to be unemployed

być bez pracy
rozpocznij naukę
to be jobless

zmiana, w Afghanistanie
rozpocznij naukę
rotation

to complete

On zawsze był wzorem do naśladowania
rozpocznij naukę
He has always been a model to follow

a criminal

przestępczość, zbrodnia
rozpocznij naukę
crime

przestepstwo
rozpocznij naukę
a crime

Wskaźnik przestępczości
rozpocznij naukę
the crime rate

dołączyć do sił powietrznych
rozpocznij naukę
to join the Air Foreces

przejść podstawowe szkolenie
rozpocznij naukę
to undergo basic training

narodowość
rozpocznij naukę
nationality

as soon as

2 wojna światowa
rozpocznij naukę
World War 2

składać z, obejmować
rozpocznij naukę
to comprise

Moja jednostka składa się z około...
rozpocznij naukę
My unit to comprise approximately

to accept

anyone

przechodzic przez bramę
rozpocznij naukę
to walk through the gate

włączając
rozpocznij naukę
including

włączyć, zawierać
rozpocznij naukę
include

a country

różne, inne
rozpocznij naukę
different

Najlepiej wyszkolone walczące jednostki
rozpocznij naukę
the best-trained fighting forces

to select

ubiegać się o, aplikować
rozpocznij naukę
to apply for

poprzednie, wcześniejsze
rozpocznij naukę
previous

poprzednie doświadczenie wojskowe
rozpocznij naukę
previous military experiance

zakazać, zabronić
rozpocznij naukę
to prohibit


to send

to return to

założyć np. firmę
rozpocznij naukę
to establish

headquarters

legionnaires

a parachute

pułk spadochronowy
rozpocznij naukę
a parachute regiment

odłączenie, oddzielenie
rozpocznij naukę
detached

Ameryka Południowa
rozpocznij naukę
south america

operacje pokojowe
rozpocznij naukę
peace operations

the United Nations

jest kilka powodów dlaczego
rozpocznij naukę
There are several reasons why

excitement

adventure

dla przygody
rozpocznij naukę
for adventure

an attraction

skupić się na
rozpocznij naukę
to Focus on

otrzymać obywatelstwo francuskie
rozpocznij naukę
to receive French nationality

to receive

cokolwiek, jakkolwiek
rozpocznij naukę
whatever

Ograniczenia
rozpocznij naukę
restrictions

to exist

to allow

świat zewnętrzny
rozpocznij naukę
the outside world

contact

przynajmniej / co najmniej
rozpocznij naukę
at least

przez co najmniej trzy miesiące
rozpocznij naukę
for at least three month

rewrite

position

to label

każda z osobna
rozpocznij naukę
each

to complete

intensywny trening
rozpocznij naukę
intensive training

szkoła skaczacych
rozpocznij naukę
jump school

jumping

przydzielić
rozpocznij naukę
to assign

być przydzielonym do
rozpocznij naukę
to be assigned to

jedna kompania
rozpocznij naukę
one company

dwie kompanie
rozpocznij naukę
two companies

bojowe kompanie
rozpocznij naukę
combat companies

być wyszkolonym
rozpocznij naukę
to be trained

być wyposażony w
rozpocznij naukę
to be equipped with

być wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt
rozpocznij naukę
to be equipped with state-of-the-art equipment

przeprowadzić
rozpocznij naukę
to carry out

Specjalizować się w
rozpocznij naukę
to specialise in

operacje przeciwpancerne
rozpocznij naukę
anti-tank operations

Teren zurbanizowany
rozpocznij naukę
Urban terrain

Moja jednostka specjalizuje się w
rozpocznij naukę
My unit specialise in

Moja jednostka specjalizuje się w
rozpocznij naukę
My unit specialise in

Moja jednostka nie specjalizuje się w
rozpocznij naukę
My unit doesn't specialise in

wojna, działania wojenne
rozpocznij naukę
warfare

Nowoczesna Wojna
rozpocznij naukę
modern warfare

chemiczna, biologiczna, wojna nuklearna
rozpocznij naukę
chemical, biological, nuclear warfare

wojna w arktycznych warunkach
rozpocznij naukę
arctic warfare

działanie wojenne w górach
rozpocznij naukę
mountain warfare

działanie wojenne w górach
rozpocznij naukę
mountain warfare

być wyszkolonym jako
rozpocznij naukę
to be qualified as

wspinać się
rozpocznij naukę
to climb

wspinacz alpinista
rozpocznij naukę
climber

wspinanie się
rozpocznij naukę
climbing

ski

skier

jeździć na nartach
rozpocznij naukę
to ski

jeżdżenie na nartach
rozpocznij naukę
skiing

wodnolądowy
rozpocznij naukę
amphibious

operacje wodnolądowe
rozpocznij naukę
amphibious operations

technika robienia czegoś
rozpocznij naukę
a technique

skok spadochronowy
rozpocznij naukę
a parachute jump

skakanie ze sprzętem do nurkowania
rozpocznij naukę
jumping with SCUBA gear

sprzęt do nurkowania
rozpocznij naukę
scuba gear

helicopter

łódź podwodna
rozpocznij naukę
a submarine


diving

spuszczać do wody
rozpocznij naukę
to launch

a launcher

sniper

strzelania z ukrycia
rozpocznij naukę
sniping

demolitions

umieścić małe grupy za liniami przeciwnika
rozpocznij naukę
to put small groups behind enemy lines

reconnaissance

oznaczyć opisać
rozpocznij naukę
to label

drzwi wejściowe
rozpocznij naukę
front door


ganek / przedsionek
rozpocznij naukę
porch

kwietnik klomb
rozpocznij naukę
flowerbeda balcony

dom wolnostojący
rozpocznij naukę
a detached house

a flat, apartment

blok mieszkalny
rozpocznij naukę
blok of flats

budynek mieszkalny
rozpocznij naukę
building residential

dom parterowy
rozpocznij naukę
bungalow


domek wiejski
rozpocznij naukę
cottage

dom w gospodarstwie rolnym
rozpocznij naukę
farmhouse

tower block

łodzi mieszkalna
rozpocznij naukę
houseboat

rezydencja luksusowa
rozpocznij naukę
mansion

mieszkanie z jedną sypialnią
rozpocznij naukę
one-bedroom flat

bliźniak (rodzaj budynku)
rozpocznij naukę
semi-detached house

drapacz chmur
rozpocznij naukę
skyscraper

studio flat

dom szeregowy
rozpocznij naukę
a terraced house

dwupokojowe mieszkanie
rozpocznij naukę
two-roomed flat

dogadywać się z kimś
rozpocznij naukę
get on with

armchair


pillow

stolik nocny
rozpocznij naukę
bedside table

curtains

toilet seat

regał na książki
rozpocznij naukę
bookcase

dywanik lazienkowy
rozpocznij naukę
rug

cooker

poduszka dekoracyjna
rozpocznij naukę
cushion

szafka kuchenna
rozpocznij naukę
cupboard

mattress

fireplace


a washbasin

mikrofalówka
rozpocznij naukę
microwave

mikrofalówka
rozpocznij naukę
microwave

kabina prysznicowa
rozpocznij naukę
shower cabinblinds

a washing machine

fridge

dishwasher

spacious

wygodny, komfortowy
rozpocznij naukę
comfortable

cosy

old-fashioned

uporzadkowany
rozpocznij naukę
tidy

messy

to The rightnext to

powyżej / nad / u góry
rozpocznij naukę
above


under

on top of

in The corner

w srodku pokoju
rozpocznij naukę
in The middle of The room

between

opposite

on The right

on The left

in front of


Skuteczność szkolenia
rozpocznij naukę
The effectiveness of training

wyposażyć w
rozpocznij naukę
to equip with

szkolić zakwalifikować
rozpocznij naukę
to quality

enhancement

ekstremalnie trudne zadanie
rozpocznij naukę
an extremely difficult task

trudne, niesprzyjające
rozpocznij naukę
adverse

operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych
rozpocznij naukę
peace of The United nations

wcześniejszy, poprzedni
rozpocznij naukę
prior

przewrócone wiatrem
rozpocznij naukę
blown down


posprzątać
rozpocznij naukę
clear up

hang up

take out

stinks

rubbish

centralne ogrzewanie
rozpocznij naukę
central heating

door handle

door handle

dzwonek u drzwi
rozpocznij naukę
doorbell

doormat

urządzenia elektryczne
rozpocznij naukę
electrical appliances

wykładzina dywanowa
rozpocznij naukę
fitted carpet

instalacja elektryczna, armatura
rozpocznij naukę
fitting

furniture

zabytkowe meble
rozpocznij naukę
antique

household appliances

a lamp, light

light bulb

net curtain,

plant

Roślina doniczkowa
rozpocznij naukę
house plant

a radiator

vacuum cleaner

wallpaper

windowsill


szczoteczka do zębów
rozpocznij naukę
toothbrush

łóżko piętrowe
rozpocznij naukę
bunk bed

Podwójne łóżko
rozpocznij naukę
Double bed

bedding

bedding

stolik nocny
rozpocznij naukę
bedside table


chair

komda z szufladami
rozpocznij naukę
chest of drawers

a dressing table

a duvet

prześcieradło
rozpocznij naukę
sheet

szafa wnękowa
rozpocznij naukę
fitted wardrobe

sprzęt audio
rozpocznij naukę
stereo

półka na książki
rozpocznij naukę
bookshelf

biblioteczka
rozpocznij naukę
a bookcase

a carpet

odtwarzacz płyt cd
rozpocznij naukę
cd player

stolik kawowy
rozpocznij naukę
coffee table

sofa, kanapa
rozpocznij naukę
sofa, couch

stół jadalny
rozpocznij naukę
dining table

a fireplace

tv set

cooker

kuchenka elektryczna
rozpocznij naukę
an electric cooker

zastawa stołowa
rozpocznij naukę
crockery

szafka kuchenna
rozpocznij naukę
cupboard

cutlery

zamrażalnik
rozpocznij naukę
freezer

kettle

czajnik elektryczny
rozpocznij naukę
electric kettle

oven

bieżąca woda
rozpocznij naukę
running water

dzbanek na herbatę
rozpocznij naukę
teapot

dzbanek na herbatę
rozpocznij naukę
teapot

toaster

Czy mógłbyś mi pomóc wyjaśnić, powtórz pytanie
rozpocznij naukę
would you Kindly help me explain, repeat The question

z góry dziękuję
rozpocznij naukę
thank you in advance

dam z siebie wszystko
rozpocznij naukę
I will do my best

nabyć, zakupić
rozpocznij naukę
to purchase

purchase

invite

invent

ktoś, występuje tylko w twierdzeniach
rozpocznij naukę
somebody

nikt występuje tylko w pytaniach i przeczeniach
rozpocznij naukę
anybody

rebuild

a coursebook

describe, depict

cel wyznaczony do czegoś
rozpocznij naukę
objective, purpose

cel wojskowy
rozpocznij naukę
target

tamten, tamci do rzeczowników w liczbie mnogiej do rzeczy znajdujących się dalej
rozpocznij naukę
those

te do rzeczowników w liczbie mnogiej do rzeczy znajdujących się blisko
rozpocznij naukę
these

ten, ta, to do rzeczowników w liczbie pojedynczej znajdujących się blisko
rozpocznij naukę
this

tamten, tamta, tamto do rzeczowników w liczbie pojedyńcze do rzeczy znajdujących się dalej
rozpocznij naukę
that

właścicielka,
rozpocznij naukę
landlady

właściciel
rozpocznij naukę
landlord

udogodnienia
rozpocznij naukę
facilities

ogłoszenie, reklama
rozpocznij naukę
advertisement

płatne z góry
rozpocznij naukę
in advance

pozwolić sobie na coś
rozpocznij naukę
afford

furnished

renovated

survey

przedmieście
rozpocznij naukę
in suburb

obrzeża, peryferia
rozpocznij naukę
on outskirt

Within

nieruchomość
rozpocznij naukę
estate

agent nieruchomości
rozpocznij naukę
estate agent

co powiesz? po tym zawsze czasownik z ing
rozpocznij naukę
How about

powinieneś łączy się tylko z I i We
rozpocznij naukę
shall

Czy chciałbyś ... to zawsze występuje TO
rozpocznij naukę
Would you like to...

divide

in the vicinty of

from, In, on, at, with, about, of po tym czasownik zawsze z ING
rozpocznij naukę
from, In, on, at, with, about, of

Mój przyjaciel
rozpocznij naukę
a friend of mine

in the countryside

zrzut desentowy
rozpocznij naukę
airdrop

żołnierze, oddziały
rozpocznij naukę
troops

wojska lądowe
rozpocznij naukę
land forces, ground troops

spadochroniaże
rozpocznij naukę
paratroops

powierzchnia, obszar
rozpocznij naukę
area

to land

to drop

strefa zrzutu
rozpocznij naukę
drop zone

kierownik skoków
rozpocznij naukę
jumpmaster

przelot nad celem
rozpocznij naukę
pass

podejście np do celu do lądowania
rozpocznij naukę
short run

grupa skoczków
rozpocznij naukę
stick, chalk

siły lądujące w tym samym czasie, fala
rozpocznij naukę
Wave

to warn

ostrzeżenie, ostrzegąjacy
rozpocznij naukę
warning

a order

rozmieszać, rozlokowanie
rozpocznij naukę
to deploy

rozmieszczenie
rozpocznij naukę
deployment

przemieszczenie się, przeniesienie się
rozpocznij naukę
movement

niewystrczający
rozpocznij naukę
insufficient

wystarczająca liczba żołnierzy. number stosujemy do rzeczy policzalnych
rozpocznij naukę
sufficient number of troops

wystarczająca ilość czasu. amount stosujemy do rzeczy nie policealnych czas pieniądze
rozpocznij naukę
sufficient amount of time

dowiedzieć się o
rozpocznij naukę
to learn about

to defeat

w celu by pokonać
rozpocznij naukę
in order to defeat

standby

być w gotowości
rozpocznij naukę
to be on standby

the headquarters of

mieć bazę, być rozlokowanym
rozpocznij naukę
to be based

wysłanie Do, rozlokowanie w
rozpocznij naukę
deployment to

rozkaz ostrzegający
rozpocznij naukę
warning order

rozkaz ostrzegający
rozpocznij naukę
warning order

Demokratyczny kraj
rozpocznij naukę
A democratic country

A Republic

centralny, środkowy
rozpocznij naukę
central

Rebelianci, powstańcy
rozpocznij naukę
rebels

an event

doprowadzić do
rozpocznij naukę
to led to

przejąć, zniszczyć
rozpocznij naukę
to seize

kopalnia, wydobywać, Górnik
rozpocznij naukę
A mine

Miasto Białystok
rozpocznij naukę
Town of Białystok

na południu Polski
rozpocznij naukę
in The South of Poland

zabić / zabijać
rozpocznij naukę
to kill

a politician

threaten

zagraniczni pracownicy
rozpocznij naukę
foreign workers

protestować
rozpocznij naukę
protest

a command

regularly

ćwiczyć często
rozpocznij naukę
to practise frequently

regularna praktyka
rozpocznij naukę
regular practice

do tego typu misji
rozpocznij naukę
for this type of mission

wyruszać, przeprowadzić się
rozpocznij naukę
to move

rozkaz wyjazdu
rozpocznij naukę
A movement order

przeznaczyć
rozpocznij naukę
to design

take-off

miejsce startów
rozpocznij naukę
take-off site

startować, wylatywać
rozpocznij naukę
to take off

to land

zejść z pokładu
rozpocznij naukę
to disembark

staff

iść prosto na
rozpocznij naukę
to go straight into

briefing

dowiedzieć się o
rozpocznij naukę
to learn about

iść do walki, do boju
rozpocznij naukę
to go into combat

wejść na poklad samolotów transportowych
rozpocznij naukę
to embark on transport aircraft

to receive

leopard / lampart
rozpocznij naukę
A leopard

władze lokalne
rozpocznij naukę
local authorities

A cheat

uzdolniony oszust
rozpocznij naukę
skillful cheat

człowiek sukcesu
rozpocznij naukę
A successful man

być zdemaskowanym
rozpocznij naukę
to be unmasked

iść do więzienia
rozpocznij naukę
to go to jail

a pharmacist

medicines

illegal

sfałszować
rozpocznij naukę
to falsify

trickery

to deliver

Ciężarówka
rozpocznij naukę
A truck

to smuggle

illegal

punktkontrolny
rozpocznij naukę
checkpoint

zainteresowanie
rozpocznij naukę
interest in

to return

odpowiedzieć ogniem
rozpocznij naukę
to return fire

visitors

admire

1. próbować 2. smakować
rozpocznij naukę