1PNJAczw_chołod homework

 0    48 fiszek    daw5791
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dodgy (informal)
dodgy deals
rozpocznij naukę
podejrzany (nieformalnie)
six-figure
rozpocznij naukę
sześciocyfrowy
executive
rozpocznij naukę
kierownik/wykonawca
selfless altruizm
rozpocznij naukę
bezinteresowny altruizm
dubious
doubtful
rozpocznij naukę
wątpliwy
chief executive
rozpocznij naukę
dyrektor naczelny
campaigning
rozpocznij naukę
prowadzenie kampanii
subsidise
subsidised
rozpocznij naukę
dotować
dotowany
doner
rozpocznij naukę
osoba, która przelewa pieniądze
tax break
rozpocznij naukę
ulga podatkowa/zwolnienie podatkowe
guidelines
The guidelines for my presentation were not clear.
rozpocznij naukę
wytyczne
Wytyczne dla mojej prezentacji nie były jasne.
amend
correct
rozpocznij naukę
poprawiać
expertise
rozpocznij naukę
ekspertyza, specjalistyczna wiedza
alleviate
rozpocznij naukę
łagodzić
legislation
rozpocznij naukę
ustawa
crowding out
rozpocznij naukę
wypieranie się
state-funded lobby
rozpocznij naukę
lobby finansowane przez państwo
disclose
reveal, show
rozpocznij naukę
ujawniać
taxpayer
rozpocznij naukę
podatnik
contract out
rozpocznij naukę
zlecać wykonanie usługi, odstąpić od umowy
public services
rozpocznij naukę
usługi publiczne
advocate
rozpocznij naukę
popierać
squeamish
sensitive, delicate
rozpocznij naukę
wrażliwy
terms and conditions
rozpocznij naukę
regulamin, warunki
interfering
rozpocznij naukę
wtrącający się, wścibski
legislation
rozpocznij naukę
prawodawstwo, ustanowienie prawa
splinter
rozpocznij naukę
drzazga
benchmark
excellent standard
rozpocznij naukę
standard (perfekcyjny)
hang on to
We should hang on to that service
rozpocznij naukę
trzymać się kurczowo
gag
rozpocznij naukę
knebel
fatuous
stupid
rozpocznij naukę
głupi, głupkowaty
moral lapse
rozpocznij naukę
upadek moralny
embodiment
incarnation
rozpocznij naukę
wcielenie
course
trajectory, path
rozpocznij naukę
kurs, kierunek, trajektoria
muzzle
rozpocznij naukę
kaganiec, założyć kaganiec
outspoken
sincere, candid, honest, genuine
rozpocznij naukę
szczery
inhibit
hold back
rozpocznij naukę
hamować
inhibition
repression
rozpocznij naukę
zahamowanie, powstrzymanie się
higher order principals
rozpocznij naukę
zleceniodawcy wyższego rzędu
austerity agenda
rozpocznij naukę
program oszczędnościowy
austerity
rozpocznij naukę
surowość, srogość
agenda
rozpocznij naukę
terminarz
in principle
rozpocznij naukę
w zasadzie
indistinguishible
identical
rozpocznij naukę
nierozróżnialny
embedded
settled
rozpocznij naukę
osadzone
objectivity
impartiality
rozpocznij naukę
obiektywność
advocacy
rozpocznij naukę
popieranie, rzecznictwo
legitimacy
legality, rightfulness
rozpocznij naukę
legalność, prawowitość

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.