Topic

5  1    14 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Własność intelektualna jest ostatnio tematem wielu debat i taki jest również temat mojej prezentacji.
rozpocznij naukę
Intellectual property has been the subject of much debate recently and this is the topic of my presentation.
Zatem celem mojej dzisiejszej prezentacji jest poinformowanie / omówienie / zaprezentowanie / zanalizowanie...
rozpocznij naukę
So the purpose of my presentation today is to inform / discuss / present / analyse...
Niniejsza prezentacja skupia się na kwestii stylów zarządzania.
rozpocznij naukę
This presentation focuses on the issue of management styles.
Skupię się na następujących dziedzinach:...
rozpocznij naukę
I shall be looking at the following areas:...
Tematem mojego przemówienia jest e-marketing.
rozpocznij naukę
The theme of my talk is e-marketing.
To, co chciałbym zrobić, to omówić najważniejsze kwestie tego zagadnienia.
rozpocznij naukę
What I’d like to do is to discuss the most important issues of this topic.
Chcę omówić temat własności intelektualnej.
rozpocznij naukę
I intend to discuss the topic of intellectual property.
+7 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Business Presentation"
(w sumie 348 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.