Przydatne słówka 😉🇬🇧

 0    212 fiszek    0Unicorn0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przygotować
rozpocznij naukę
prepare
osiągać
rozpocznij naukę
achieve
blisko * daleko
rozpocznij naukę
close/ near * far
postęp
rozpocznij naukę
progress
wyróżnienie
rozpocznij naukę
distinction
oddalony, odległy
rozpocznij naukę
remote
prosty / prosto
rozpocznij naukę
simple/simply
trudny
rozpocznij naukę
difficult
trochę, odrobinę
rozpocznij naukę
a bit
reklama
rozpocznij naukę
advert
porada
rozpocznij naukę
advice
umiejętność
rozpocznij naukę
skill
niezwykły
rozpocznij naukę
unusual
zwykły
rozpocznij naukę
usual
powierzchnia, obszar
rozpocznij naukę
area
na głos
rozpocznij naukę
aloud
półka
rozpocznij naukę
shelf
zaistniały
rozpocznij naukę
occurred
wprowadzać, przedstawiać
rozpocznij naukę
introduce
wyjaśnić
rozpocznij naukę
to explain
zastanawiać się
rozpocznij naukę
wonder
zwariować
rozpocznij naukę
to go crazy
obecnie, współcześnie
rozpocznij naukę
nowadays
(nie)dostępny
rozpocznij naukę
(an)available
warty
rozpocznij naukę
worth
poprawić
rozpocznij naukę
revise
natychmiastowo
rozpocznij naukę
immediately
lubić coś
rozpocznij naukę
to be keen on (something)
mieć raz
rozpocznij naukę
had once, used to
taki sam jak
rozpocznij naukę
the same as
grzmot
rozpocznij naukę
thunder
czyste niebo (bezchmurne)
rozpocznij naukę
clear sky
nawet
rozpocznij naukę
even
wybór
rozpocznij naukę
choice
dać szansę / dostać szansę
rozpocznij naukę
give a chance / get a chance
ostatecznie / w końcu
rozpocznij naukę
eventually
iść przodem
rozpocznij naukę
go ahead
Jak leci?
rozpocznij naukę
How is it going?
Czy jesteś w stanie to zrobić czy chcesz?
rozpocznij naukę
Are you up to it?
Co robisz ostatnio?
rozpocznij naukę
What are you up to?
Zgadzam się
rozpocznij naukę
I'm down
Znam się na tym
rozpocznij naukę
I'm down with it
podążać za nim
rozpocznij naukę
follow him
koc
rozpocznij naukę
blanket
wdzięczny za coś
rozpocznij naukę
grateful for something
do momentu
rozpocznij naukę
until
chodnik
rozpocznij naukę
sidewalk
Wyruszyć, utworzyć
rozpocznij naukę
set / set up
nieść
rozpocznij naukę
carry
rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread
długość
rozpocznij naukę
length
wstęp, opłaty, przyznać się
rozpocznij naukę
admission
z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except for
wyprzedane
rozpocznij naukę
Sold Out
pamiątki
rozpocznij naukę
souvenirs
inny, kolejny
rozpocznij naukę
another
kubek
rozpocznij naukę
a mug
sprzęt i młotek
rozpocznij naukę
equipment and hammer
gryźć
rozpocznij naukę
to bite
odważny
rozpocznij naukę
brave
komary
rozpocznij naukę
mosquitoes
z przodu, na pierwszym planie
rozpocznij naukę
in front, in the foreground
na drugim planie
rozpocznij naukę
in the background
okrągły
rozpocznij naukę
a round
za
rozpocznij naukę
behind
typowy
rozpocznij naukę
typical
kieszonkowe
rozpocznij naukę
pocket money
w cale
rozpocznij naukę
at all
Czyj?
rozpocznij naukę
Whose?
raczej
rozpocznij naukę
rather
lot
rozpocznij naukę
flight
napełniać
rozpocznij naukę
fill
wprowadzać
rozpocznij naukę
introduce
wyjaśniać
rozpocznij naukę
explain
Podstawy
rozpocznij naukę
basics
przypominać
rozpocznij naukę
remind
wycieczka
rozpocznij naukę
tour/ trip
wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
poprzez
rozpocznij naukę
by
odmawiać
rozpocznij naukę
refuse
przeciwko
rozpocznij naukę
against
z powodu
rozpocznij naukę
because of
strona
rozpocznij naukę
side
powrót
rozpocznij naukę
return
zatłoczone
rozpocznij naukę
crowded
monitorować, nadzorować
rozpocznij naukę
track
hojny * skąpy
rozpocznij naukę
generous * mean
główny członek
rozpocznij naukę
main member
pewny siebie * nieśmiały
rozpocznij naukę
confident * shy
troskliwy * samolubny
rozpocznij naukę
caring * selfish
ciężko-pracujący * leniwy
rozpocznij naukę
hard-working * lazy
wyluzowany * zestresowany
rozpocznij naukę
eaygoing * stressed
odważny * tchórzliwy
rozpocznij naukę
brave * cowardly
towarzyski * cichy
rozpocznij naukę
sociable * quiet
w rzeczywistości
rozpocznij naukę
actually
niewątpliwie
rozpocznij naukę
definitely
zachęcać
rozpocznij naukę
to encourage
niepełnosprawny
rozpocznij naukę
disabled
polecać
rozpocznij naukę
reccomend
wsparcie
rozpocznij naukę
support
zamówienie
rozpocznij naukę
order
rozwiązać
rozpocznij naukę
solve
przeznaczony, zamierzony, umyślony
rozpocznij naukę
intended
równy
rozpocznij naukę
equal
więzienie
rozpocznij naukę
a prison
zakonnica
rozpocznij naukę
nun
w nędzy
rozpocznij naukę
destitute
w tym, zawierające
rozpocznij naukę
including
(Na zakończenie e-maila)
rozpocznij naukę
Kisses, Best wishes, Bye, See you soon, Take care
Nie mogę się doczekać, oczekuję
rozpocznij naukę
I'm looking forward
pustynia
rozpocznij naukę
desert
wyruszyć, wystartować
rozpocznij naukę
set off
odlatywać
rozpocznij naukę
depart
wziąć udział w
rozpocznij naukę
take part in
wzór do naśladowania
rozpocznij naukę
role model
złodziej * kradzież
rozpocznij naukę
thief * theft
włamywacz
rozpocznij naukę
burglar
mieć na celu (cel)
rozpocznij naukę
aim to
drukować
rozpocznij naukę
print
dowiedzieć się o
rozpocznij naukę
find out about
uniknąć konsekwencji
rozpocznij naukę
get away with it
uciekać
rozpocznij naukę
run away
włamać się
rozpocznij naukę
break into
donieść na kogoś
rozpocznij naukę
turn someone in
darować komuś
rozpocznij naukę
let someone off
uciekać z czymś
rozpocznij naukę
run off with something
świadek
rozpocznij naukę
witness
przewijać w dół
rozpocznij naukę
scroll down
popisywać się
rozpocznij naukę
show off
ufać
rozpocznij naukę
trust
unikam jego
rozpocznij naukę
I avoid him
obrażam go
rozpocznij naukę
I insult him
obraźliwy
rozpocznij naukę
offensive
przezwyciężać, pokonywać
rozpocznij naukę
overcome
bezpieczne
rozpocznij naukę
safe
zachowanie
rozpocznij naukę
behavior
nastolatkowie
rozpocznij naukę
teenagers
podobny do mnie
rozpocznij naukę
similar to me
przywódca
rozpocznij naukę
leader
naukowcy
rozpocznij naukę
scientists
5 procent z
rozpocznij naukę
5 per cent of
dzieci w wieku szkolnym
rozpocznij naukę
school-age children
W przeszłości
rozpocznij naukę
In the past
powód
rozpocznij naukę
reason
zawierać
rozpocznij naukę
involve
wyśmiać kogoś, żartować z kogoś
rozpocznij naukę
make fun of someone
wpływ
rozpocznij naukę
impact
średni, przeciętny
rozpocznij naukę
average
namawiać
rozpocznij naukę
persuade
początkowo
rozpocznij naukę
initially
cena
rozpocznij naukę
price
nagroda
rozpocznij naukę
prize
bystry
rozpocznij naukę
smart
smaczny
rozpocznij naukę
tasty
tak długo jak
rozpocznij naukę
as long as
być może
rozpocznij naukę
perhaps
wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
imagine
wózek sklepowy
rozpocznij naukę
trolley
cały
rozpocznij naukę
whole
społeczeństwo
rozpocznij naukę
society
nawyk / przyzwyczajenie
rozpocznij naukę
habit
uświadomić sobie
rozpocznij naukę
realize
odkładać
rozpocznij naukę
put aside
przyjść do/podejść do
rozpocznij naukę
come over to
Czy mogę to przymierzyć?
rozpocznij naukę
Can I try these on?
podjąć decyzję
rozpocznij naukę
make a decision
potwierdzać
rozpocznij naukę
confirm
doświadczenie, przeżycie
rozpocznij naukę
experience
trasa * autokar
rozpocznij naukę
route * coach
każdy
rozpocznij naukę
each
koledzy
rozpocznij naukę
mates
oczywiście / w oczywisty sposób
rozpocznij naukę
obviously
walczyć o
rozpocznij naukę
fight over
marka
rozpocznij naukę
brand
w środku
rozpocznij naukę
in middle of
szkoda / krzywda
rozpocznij naukę
harm
Ponadto
rozpocznij naukę
Moreover
W dodatku
rozpocznij naukę
In addition
Niemniej jednak / Jednakże
rozpocznij naukę
However
koło
rozpocznij naukę
wheel
zwany
rozpocznij naukę
called
Z poważaniem
rozpocznij naukę
Yours faithfully
nie z tego świata
rozpocznij naukę
out of this world
być w kontakcie
rozpocznij naukę
keep in touch
przyczyna / powód
rozpocznij naukę
cause
Ja też
rozpocznij naukę
So do I
Ani ja
rozpocznij naukę
Neither do I
Tak, mi też się tak wydaje
rozpocznij naukę
Yes, I suppose
Też tak myślisz?
rozpocznij naukę
Do you think so?
Może masz rację
rozpocznij naukę
Maybe you're right
krzyk
rozpocznij naukę
shout
Podwiozę cię
rozpocznij naukę
Give you a lift
Jestem pewien,
rozpocznij naukę
I'm certain
przez coś
rozpocznij naukę
because of something
prawie
rozpocznij naukę
almost
kawałek
rozpocznij naukę
piece, chunk
(nigdy) więcej
rozpocznij naukę
(not) anymore
róg / narożnik
rozpocznij naukę
corner
robić notatki
rozpocznij naukę
to take notes
skoncentrować się
rozpocznij naukę
to concentrate
trener
rozpocznij naukę
a coach
bałaganić
rozpocznij naukę
make a mess
ciężki
rozpocznij naukę
heavy
Strona bierna (w czasie przeszłym)
rozpocznij naukę
⬇️
Something + to be + third form
oba / obaj / obie / oboje
rozpocznij naukę
both
Ile czasu zajmuje podróż pociągiem?
rozpocznij naukę
How much time does it take to get there by train?
zawiadomienie, przypomnienie
rozpocznij naukę
notice
pojawić się
rozpocznij naukę
appear
oczekiwać
rozpocznij naukę
expect
zasłużyć
rozpocznij naukę
deserve
udawać
rozpocznij naukę
pretend
Może odejdziemy?
rozpocznij naukę
Shall we go away?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.