1 - Człowiek

 0    141 fiszek    olgaa_p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Najlepsza przyjaciółka Anny
rozpocznij naukę
A melhor amiga da Ana
Ricie mogę powierzyć wzszystkie moje sekrety, ponieważ rozumie mnie jak nikt.
rozpocznij naukę
Á Rita posso confiar todos os meus segredos, pois compreende-me como ninguém.
Dawniej jednak nasza relacja nie była taka, ponieważ Rita była dzieckiem niespokojnym i roztargnionym i dlatego nikt nie chciał się z nią bawić.
rozpocznij naukę
Antigamente, porém, a nossa relação não era assim porque a Rita era uma criança muito turbulenta e despistadà è, por isso, ninguém queria brincar com ela.
Pod koniec szkoły podstawowej, kiedy stała się jeszcze bardziej irytująca i arogancka, straciła ostatnich przyjaciół jakich miała.
rozpocznij naukę
No fim da escola primária, como se tornou ainda mais irritante e arrogante, perdeu os últimos amigos que tinha.
Później, na lekcjach szkoły średniej mieliśmy wizytę psycholog, która mówiła nam dużo o znaczeniu emocji.
rozpocznij naukę
Mais tarde, numa das aulas da escola secundária, recebemos a visita de uma psicóloga, que nos falou muito sobre a importância das emoções.
Rita, zainteresowana tematem, uwówiła się wkrótce na wizytę w Centrum Pomocy Psychologicznej.
rozpocznij naukę
A Rita, interessada no assunto, marcou logo uma consulta no Centro de Apoio Psicológico.
Wizyty w Centrum pomogły jej lepiej zrozumieć własne zachowanie.
rozpocznij naukę
As visitas ao Centro ajudaram-na a compreender melhor o seu próprio comportamento.
W ten sposób stała się osobą spokojniejszą i bardziej towarzyską i zdołała odzyskać dawne przyjaźnie.
rozpocznij naukę
Assim, tornou-se uma pessoa mais calma e sociável e conseguiu recuperar as antigas amizades.
Rita jest najlepszą przyjaciółką Anny.
rozpocznij naukę
A Rita é a melhor amiga da Ana.
Przyjaźń między dziewczynami zawsze była silna.
rozpocznij naukę
A amizade entre as raparigas sempre foi forte.
Rita była dzieckiem bardzo bezczelnym.
rozpocznij naukę
A Rita costumava ser uma criança muito mexida.
W szkole wiele dzieci nie chciało bawić się z Ritą.
rozpocznij naukę
Na escola, muitas crianças não queriam brincar com a Rita.
Na lekcjach psycholog mówiła o uzależnieniach.
rozpocznij naukę
Numa das aulas, a psicóloga falou sobre a toxicodependência.
Obie przyjaciółki zaczęły uczęszczać do Cetrum Pomocy Psychologicznej.
rozpocznij naukę
Ambas as amigas começaram a frequentar o Centro de Apoio Psicológico.
Po wizytach w Centrum Rita stała się jeszcze bardziej nieznośna.
rozpocznij naukę
Depois das visitas ao Centro a Rita tornou-se ainda mais insuportável.
niespokojna
rozpocznij naukę
turbulenta
roztrargniona
rozpocznij naukę
despistada
irytująca
rozpocznij naukę
irritante
arogancka
rozpocznij naukę
arrogante
zainteresowana
rozpocznij naukę
interessada
spokojna
rozpocznij naukę
calma
cierpliwa
rozpocznij naukę
paciente
towarzyska
rozpocznij naukę
sociável
skromna
rozpocznij naukę
modesta
niezainteresowana
rozpocznij naukę
desinteressada
wycofana
rozpocznij naukę
reservada
cicha
rozpocznij naukę
quieta
nerwowa
rozpocznij naukę
nervosa
zorganizowana
rozpocznij naukę
organizada
sympatyczna
rozpocznij naukę
simpática
niecierpliwa
rozpocznij naukę
impaciente
zrozpaczony
rozpocznij naukę
desesperado
wesoły
rozpocznij naukę
alegre
zirytowany
rozpocznij naukę
irritado
zaskoczony
rozpocznij naukę
surpreendido
przerażony
rozpocznij naukę
aterrorizado
Anna chciała mieć perfekcyjny makijaż i dlatego zdecydowała się iść do kosmetyczki.
rozpocznij naukę
A Ana queria ter uma perfeita maquilhagem por isso decidiu ir à esteticista.
Jan położył żel na włosy aby uzyskać efekt gładkich włosów.
rozpocznij naukę
O João pôs gel no cabelo para obter um efeito de penteado molhado.
Wiele kobiet lubi chodzić w butach na obcasach.
rozpocznij naukę
Muitas mulheres gostam de andar de saltos altos.
Rui ma złą postawę. Powinien wyprostować się, wciagnąć brzuch i podnieść brodę.
rozpocznij naukę
O Rui tem má postura. Deveria endireitar-se, escolher a barriga e levantar o queixo.
Sylwia kupiła szczotkę z drewna, żeby czesać swoje włosy.
rozpocznij naukę
A Sílvia comprou uma escova de madeira para pentear o seu cabelo.
Obecnie coraz więcej drogerii oferuje szeroki wachlarz produktów pielęgnacyjnych dla mężczyzn.
rozpocznij naukę
Hoje em dia ha cada vez mais lojas de estética que oferecem um vasto leque de produtos de beleza para os homens.
Nakrycie głowy, które chroni także twarz od słońca
rozpocznij naukę
cobertura para a cabeça que também protege o rosto do sol
długa tkanina stosowana z węzłem wokół kołnierzyka
rozpocznij naukę
tecido comprido utilizado com um nó à volta do colarinho
części ubioru, które przykrywają stopy i część nogi
rozpocznij naukę
um par de peças de vestuário que cobrem o pé e parte da perna
część ubioru, która chroni od deszczu ze względu na swój nieprzemakalny materiał
rozpocznij naukę
peça de roupa que protege da chuva devido ao seu material resistente à água
część ubioru dla kobiet, różnej długości, która przykrywa tułów i nogi.
rozpocznij naukę
peça de vestuário para mulheres, de comprimento variável que cobre o tronco e as pernas
część ubioru bez rękawów, którą stosuje się na koszulę
rozpocznij naukę
peça de roupa sem mangas que se usa por cima da camisa
obuwie sportowe
rozpocznij naukę
calçado desportivo
część garderoby, którą stosuje się na wierzch innych ubrań by chronić od zimna
rozpocznij naukę
peça de vestuário que se usa sobre as outras roupas para nos proteger do frio
Mama mojego męża nie jest typową teściową.
rozpocznij naukę
A mãe do meu marido não é uma sogra comum.
Mimo, że jest już wdową, wciąż jest osobą wesołą i optymistyczną.
rozpocznij naukę
Embora já seja viuva continua a ser uma pessoa alegre e otimista.
Jej emerytura nie jest wysoka, ale ponieważ jest oszczędna, ma wystarczająco pieniędzy, by podróżować i organizowć przyjęcia dla swoich przyjaciół.
rozpocznij naukę
A sua pensão não é muito elevadá, mas como é poupada tem dinheiro o suficiente para viajar e organizar festas para os seus amigos.
Poza tym jest bardzo aktywna: uprawia sport i uczęszcza na zajęcia Uniwersytetu dla Seniorów.
rozpocznij naukę
Além disso, é muito ativa,: pratica desporto e participa nas aulas da Universidade Sénior.
Zawsze kiedy ją odwiedzamy, gotuje nasze ulubione potrawy, a ponieważ jest bardzo gadatliwa, uwielbia z nami godzinami rozmawiać na każdy temat, jak prawdziwa przyjaciółka.
rozpocznij naukę
Sempre que a visitamos, costuma cozinhar a nossa comida preferida e como é muito faladora adora conversar connosco sobre todo o tipo de assuntos, como uma verdadeira amiga.
kapelusz
rozpocznij naukę
chapéu
krawat
rozpocznij naukę
gravata
pończochy
rozpocznij naukę
meias
płaszcz przeciwdeszczowy
rozpocznij naukę
impermeável
sukienka
rozpocznij naukę
vestido
kamizelka
rozpocznij naukę
colete
tenisówki
rozpocznij naukę
ténis
płaszcz
rozpocznij naukę
casaco
koszulka
rozpocznij naukę
camiseta
Rozmawiam z panem Augustem Paquete.
rozpocznij naukę
Estou a falar com o Senhor Agostinho Paquete.
Prowadziłem samochód, kiedy zaczął padać śnieg.
rozpocznij naukę
Estava a conduzir o meu carro quando começou a nevar.
Wchodziłam do mojego domu, kiedy zadzwonił telefon.
rozpocznij naukę
Estava a entrar na minha casa quando o telefone tocou.
W tym momencie pani Deolinda Couto gotuje zupę pomidorową.
rozpocznij naukę
Neste momento a Senhora Deolinda Couto está a cozinhar uma sopa de tomate.
Mój ojciec jeszcze pracuje we włoskiej firmie.
rozpocznij naukę
O meu pai ainda está a trabalhar numa empresa italiana.
Wczoraj spałem, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi.
rozpocznij naukę
Ontem estava a dormir quando alguém tocou à porta.
Bruno! Co robisz? Musimy iść do pracy!
rozpocznij naukę
Ó Bruno! O que estás a fazer? Temos que ir trabalhar!
Wszystko gra! Dziś jedziemy na wakacje.
rozpocznij naukę
Tudo está a correr bem! Hoje vamos de férias!
Pomagałem mojej matce w ogrodzie, kiedy rozpętała się gwałtowna burza.
rozpocznij naukę
Estava a ajudar a minha mãe no jardim, quando começou uma forte tempestade.
Według ostatnich wiadomości, bezrobocie wzrasta.
rozpocznij naukę
Segundo as últimas notícias o desemprego está a aumentar.
Pijemy kawę z przyjaciółmi. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać!
rozpocznij naukę
Estamos a tomar um café com os nossos amigos. Não posso falar contigo agora!
Myślę o tym, by wyjechać do Brazylii. Już nie mogę znieść mojej pracy!
rozpocznij naukę
Estou a pensar ir-me embora para o Brasil! Já não aguento o meu trabalho!
Rui choruje. (przewlekle)
rozpocznij naukę
O Rui é doente.
Rui jest chory. (w tej chwili, stan przejściowy)
rozpocznij naukę
O Rui está doente.
Anna jest dziś zmęczona.
rozpocznij naukę
A Ana está cansada hoje.
Jestem Polakiem.
rozpocznij naukę
Sou polaco.
Zawsze jadam obiad z moimi kolegami z pracy.
rozpocznij naukę
Eu almoço sempre com os meus colegas do trabalho.
Jan stoi obok Piotra.
rozpocznij naukę
O João está ao lado do Pedro.
Teraz Rui jest w Lizbonie. Jutro wraca do Porto.
rozpocznij naukę
Agora o Rui está em Lisboa. Vai voltar para o Porto amanhã.
Jest piąta.
rozpocznij naukę
São 5 horas.
To krzesło jest z drewna.
rozpocznij naukę
Esta cadeira é de madeira.
Jest zimno.
rozpocznij naukę
Está frio.
Jestem profesorem na uniwersytecie.
rozpocznij naukę
Sou professor da universidade.
Pracuję. (w tym momencie)
rozpocznij naukę
Estou a trabalhar.
Rui jest bardzo sympatycznym przyjacielem. Wszyscy go lubią.
rozpocznij naukę
O Rui é um amigo muito simpático. Todos gostam dele.
Samochód Joanny jest kompletnie zniszczony.
rozpocznij naukę
O carro da Joana está completamente destruído.
Łazienka jest tam, w głębi.
rozpocznij naukę
A casa de banho é ali ao fundo.
Maria jest w domu.
rozpocznij naukę
A Maria está em casa.
Jestem nauczycielem w naszej szkole.
rozpocznij naukę
Sou professor na nossa escola.
Różne portugalskie firmy są obecne na polskim rynku.
rozpocznij naukę
Várias empresas portuguesas estão presentes no mercado polaco.
Jak dotąd książka jest interesująca i zabawna.
rozpocznij naukę
Até agora o livro é muito interessante e até divertido.
Paweł jest bardzo inteligentnym i ambitnym chłopakiem.
rozpocznij naukę
O Paulo é um rapaz muito inteligente e ambicioso.
Czy Piotr jest tutaj znany? W naszej dzielnicy wszyscy go lubili.
rozpocznij naukę
O Pedro é conhecido por aqui? No nosso bairro todos gostavam dele.
Sala była pełna ludzi, z osobami siedzącymi na podłodze.
rozpocznij naukę
A sala estava cheia de gente, com pessoas sentadas no chão, por toda a parte.
Kiedy był młody, mój ojciec bywał zawsze w domu.
rozpocznij naukę
Quando era jovem, o meu pai estava sempre em casa.
Stół, który moi rodzice właśnie kupili, jest z drewna.
rozpocznij naukę
A mesa que os meus pais acabam de comprar é de madeira.
Marta i Jan rozmawiają z naszym sąsiadem. W ogóle go nie lubię.
rozpocznij naukę
A Marta e João estão a falar com o nosso vizinho. Eu não gosto nada dele.
Kelner przyniósł nam zupę, która była już zimna.
rozpocznij naukę
O empregado de mesa trouxe-nos uma sopa que já estava fria.
Mama Zosi jest teraz w pracy ale wraca za godzinę.
rozpocznij naukę
A mãe da Sofia agora está no trabalho mas vai voltar a casa dentro de uma hora.
Lizbona jest stolicą Portugalii.
rozpocznij naukę
Lisboa é a capital de Portugal.
Mój samochód jest dość komfortowy.
rozpocznij naukę
O meu carro é grande e bastante confortável.
Supermarket dziś jest zamknięty. Idziemy na zakupy jutro.
rozpocznij naukę
O supermercado hoje está fechado. Vamos às compras amanhã.
Pod koniec dnia Maria była bardzo zmęczona.
rozpocznij naukę
No final do dia a Maria estava muito cansada.
Mój brat jest Polsce i pracuje jako handlarz używanych samochodów.
rozpocznij naukę
O meu irmão está na Polonia e trabalha como vendedor de carros em segunda mão.
Jest prawie 7:30! Nie zdążymy przyjechać na czas.
rozpocznij naukę
Já são quase sete e meia! Não vamos chegar a tempo.
Ten rosyjski zawodnik jest aktualnym mistrzem świata w szachach.
rozpocznij naukę
Aquele jogador russo está o atual campeão mundial de xadrez.
Moja córka jest bardzo inteligentną dziewczynką.
rozpocznij naukę
A minha filha é uma rapariga muito inteligente.
B jest drugą literą alfabetu.
rozpocznij naukę
O “b” é a segunda letra do alfabeto.
Moi przyjaciele są bardzo szczęśliwi, ponieważ otrzymali ostatnio dyplom licencjata.
rozpocznij naukę
Os meus amigos estão muito felizes porque receberam recentemente o diploma da licenciatura.
Rozmawiałam z twoim przyjacielem i powiedział mi, że twoja narzeczona będzie dzisiaj w telewizji.
rozpocznij naukę
Estava a falar com o teu amigo e ele disse-me que a tua noiva vai estar hoje na televisão.
Pociąg jest bardzo szybkim środkiem transportu.
rozpocznij naukę
O comboio é um meio de transporte muito rápido.
Jest ósma wieczorem. Powinniśmy już wracać do domu.
rozpocznij naukę
São 8:00 da tarde. Já deveríamos voltar para casa.
Dzień dobry. Jest pan tutaj nowy? - Tak, wprowadziłem się wczoraj.
rozpocznij naukę
Bom dia. Você é novo por aqui? Sim, mudei-me ontem.
Mam na imię Piotr. - Jestem August. Miło pana poznać.
rozpocznij naukę
O meu nome é Pedro. Eu sou o Agostinho. Muito prazer em conhecê-lo.
Będzie pan mieszkał sam? - Nie, z moją żoną Izabelą.
rozpocznij naukę
Vai viver aqui sozinho? Não, com a minha mulher Isabel.
Z pewnością polubi pan mieszkanie tutaj. Otoczenie jest bardzo sympatyczne. Do zobaczenia!
rozpocznij naukę
De certeza que vão gostar de viver aqui. O ambiente é muito simpático. Até logo!
Dobry wieczór! Witamy w hotelu Mewa!
rozpocznij naukę
Boa tarde! Sejam bem-vindos ao hotel Gaivota!
Nazywam się Bartłomiej, jestem waszym przewodnikiem i będę państwu towarzyszyć podczas całego pobytu.
rozpocznij naukę
Chamo-me Bartolomeu, sou o vosso guia de turismo que vai acompanhar-vos durante toda a vossa estadia.
Dobry wieczór! Może pan przynieść klucze do naszych pokoi? Chcielibyśmy tam zostawić nasze walizki. - Oczywiście.
rozpocznij naukę
Boa tarde! Podia entregar-nos as chaves dos nossos quartos? É que queríamos deixar lá as nossas malas. Com certeza.
Zechcą się państwo udać do recepcji, gdzie otrzymają państwo klucze.
rozpocznij naukę
Queiram, por favor dirigir-se à recepção, onde receberão as chaves.
Gdzie jest restauracja hotelowa? - Restauracja znajduje się tam, w głębi korytarza, po prawej.
rozpocznij naukę
Onde é que é o restaurante do hotel? O restaurante encontra-se ali ao fundo do corredor, à direita.
Kolacja jest serwowana między 18 a 20. Jeśli jednak będą państwo mieli jakieś wątpliwości, będę do dyspozycji w pokoju 121.
rozpocznij naukę
O jantar é servido entre as 18:00 e as 20:00 horas. Se entretanto, tiverem algumas dúvidas, estarei disponível no quarto 121. Tenham o resto de uma boa tarde!
Dzień dobry (rano).
rozpocznij naukę
Bom dia.
Dzień dobry (po południu).
rozpocznij naukę
Boa tarde.
Dobry wieczór./Dobranoc.
rozpocznij naukę
Boa noite.
Co słychać?
rozpocznij naukę
Está tudo bem? Tudo bem?
Bardzo mi miło./Z przyjemnością.
rozpocznij naukę
Muito prazer. / Com muito gosto.
Jak się nazywasz?/Jak się pani nazywa? Nazywam się...
rozpocznij naukę
Como te chamas / se chama? Chamo-me...
To jest moja żona. Ma na imię...
rozpocznij naukę
Esta é a minha mulher. Ela chama-se...
Witamy!
rozpocznij naukę
Seja(m) bem-vindo(s)!
Jestem do państwa dyspozycji.
rozpocznij naukę
Estou ao vosso dispor.
Z pewnością.
rozpocznij naukę
Com certeza.
Proszę skierowaś się do...
rozpocznij naukę
Dirijam-se a...
Chcę zaprosić państwa...
rozpocznij naukę
Queria convidar-vos...
Cześć mój drogi/droga.
rozpocznij naukę
Olá meu querido / minha querida.
Cześć! Jak się masz?
rozpocznij naukę
Olá viva! Como estás?
Cześć! Wszystko w porządku?
rozpocznij naukę
Oi, tudo bem? Bom dia! Estás boa?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.