Dom i Wyposażenie - House and House Appliances

5  1    63 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
apartament
Chcę mieszkać w przestronnym apartamencie.
rozpocznij naukę
apartment
I want to live in a spacious apartment.
balkon
Spójrz! Na tamtym balkonie jest śmieszny piesek.
rozpocznij naukę
balcony
Look! There's a funny little dog on that balcony!
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
rozpocznij naukę
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
rozpocznij naukę
desk
His desk is always full of documents.
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
rozpocznij naukę
to build
They built a house near the lake.
budowa
potocznie
Na tej budowie były w zeszłym miesiącu 2 wypadki.
rozpocznij naukę
building site
There were 2 accidents on this building site last month.
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
rozpocznij naukę
building
Several buildings were destroyed.
być w domu
rozpocznij naukę
to be (at) home
dom
willowy
Możesz zostać/zatrzymać się u mnie w domu.
rozpocznij naukę
house
You can stay at my house.
dotrzeć do domu
rozpocznij naukę
to get home
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
rozpocznij naukę
door
The car door is dented.
drzwi frontowe
rozpocznij naukę
front door
dywan
rozpocznij naukę
carpet
hol
rozpocznij naukę
hall
iść do domu
Idziecie już do domu?
rozpocznij naukę
to go home
Are you going home?
kanapa
rozpocznij naukę
couch
kanapa
sofa
rozpocznij naukę
sofa
klucz
Nie mam klucza.
rozpocznij naukę
key
I haven't got a key.
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
rozpocznij naukę
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
kuchnia
rozpocznij naukę
kitchen
lampa
rozpocznij naukę
lamp
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
rozpocznij naukę
mirror
She looked at herself in the mirror.
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
rozpocznij naukę
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
łóżko
rozpocznij naukę
bed
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
rozpocznij naukę
flat
You have a nice flat.
mieszkanie
rozpocznij naukę
apartment
na dole
rozpocznij naukę
downstairs
na górze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
rozpocznij naukę
upstairs
She went upstairs to her room.
Nie ma to / jak w domu!
rozpocznij naukę
There's no place like home!
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
rozpocznij naukę
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
obraz
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
rozpocznij naukę
painting
Thieves stole a very precious painting from the museum.
ognisko domowe
rozpocznij naukę
home
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
rozpocznij naukę
garden
I want to have a house with a garden.
okno
Proszę otwórz okno
rozpocznij naukę
window
Open the window please
oświetlenie
światło
rozpocznij naukę
light
parter
[BrE]
rozpocznij naukę
ground floor
po lewej
stronie
rozpocznij naukę
on the left (side)
po prawej
stronie
rozpocznij naukę
on the right (side)
podłoga
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
rozpocznij naukę
floor
I live on the first floor so I never use the lift.
podwórko
rozpocznij naukę
patio
pokój
pomieszczenie
rozpocznij naukę
room
posprzątać
rozpocznij naukę
to tidy, to clean up
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
rozpocznij naukę
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
rzecz
rozpocznij naukę
thing
schody
rozpocznij naukę
stairs
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
rozpocznij naukę
hear
Have you heard the news?
sprzątać
Studenci obiecali, że posprzątają po zabawie.
rozpocznij naukę
to clean
Students promised to clear up after the party.
stolik
To jest fajny stół.
rozpocznij naukę
table
This is a nice table.
stół
To jest fajny stół.
rozpocznij naukę
table
This is a nice table.
sypialnia
rozpocznij naukę
bedroom
The house has three bedrooms.
ściana
W pokoju na ścianie jest zegar.
rozpocznij naukę
wall
There is a clock on the wall in the room.
środek
np. nocy
rozpocznij naukę
middle
telefon
Ten telefon nie działa.
rozpocznij naukę
telephone
This telephone is not working.
telefon
potocznie
Ten telefon nie działa.
rozpocznij naukę
phone
This telephone is not working.
trawnik
rozpocznij naukę
grass
u góry
rozpocznij naukę
up
wejście
do budynku
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
rozpocznij naukę
entrance
Wait for me at the school entrance.
włączyć
światło, telewizor
rozpocznij naukę
to switch on
włączyć
światło, telewizor
rozpocznij naukę
to turn on
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
rozpocznij naukę
exit
We couldn't find the exit.
wyłączyć
światło, telewizor
rozpocznij naukę
to switch off
wyłączyć
światło, telewizor
rozpocznij naukę
to turn off
zegar
rozpocznij naukę
clock

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.