Kultura i Sztuka - Culture and Art

4.5  1    40 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
akt
rozpocznij naukę
act
aktor
On jest znanym aktorem.
rozpocznij naukę
actor
He’s a famous actor.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
rozpocznij naukę
actress
She has always wanted to become an actress.
bestseller
rozpocznij naukę
bestseller
biblioteka
rozpocznij naukę
library
charakteryzacja
rozpocznij naukę
make-up
film
rozpocznij naukę
film
film
Film Kabaret Bob'a Fosse'a zdobył 8 Oskarów w 1972 roku.
rozpocznij naukę
movie
The film Cabaret by Bob Fosse won eight Oscars in 1972.
kino
sztuka filmowa
rozpocznij naukę
cinema
kino
budynek
rozpocznij naukę
cinema
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
rozpocznij naukę
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
kopia
Sprzedali 30 tysięcy egzemplarzy w miękkiej oprawie.
rozpocznij naukę
copy
They sold 30,000 copies in paperback.
książka
rozpocznij naukę
book
kultura
Jak rozumiesz termin kultura?
rozpocznij naukę
culture
What do you understand by culture?
literatura
Na uniwersytecie studiowałem literaturę francuską.
rozpocznij naukę
literature
I studied French literature at the university.
malarstwo
Obraz Guernica został namalowany w 1937 roku.
rozpocznij naukę
painting
The painting Guernica was painted in 1937.
malować
Ja lubię malować
rozpocznij naukę
to paint
I like to paint
muzeum
Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
rozpocznij naukę
museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
rozpocznij naukę
music
My favourite type of music is Jazz.
muzyka dyskotekowa
rozpocznij naukę
disco music
zdjęcie
Nie ustawił ostrości w aparacie i zdjęcie było okropne.
rozpocznij naukę
picture
He didn't focus the camera and the picture was terrible.
obraz / wizerunek
Firma zmieniła swój wizerunek.
rozpocznij naukę
image
The company has changed its image.
okropny / wstrętny
To jedzenie pachnie wstrętnie.
rozpocznij naukę
awful
That food smells awful.
opera
Opera w Sydney jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i znanych budynków 20 wieku.
rozpocznij naukę
opera
Sydney Opera House is one of the most distinctive and famous 20th century buildings.
opowiadać
Opowiedziała mi historię swojej rodziny.
rozpocznij naukę
to tell
She told me the story of her family.
oryginał
rozpocznij naukę
original
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.
rozpocznij naukę
song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
pisarz
Jack Kerouac był amerykańskim pisarzem pochodzenia francusko-kanadyjskiego.
rozpocznij naukę
writer
Jack Kerouac was an American writer of French-Canadian origin.
płytki
przeciwieństwo głębokiego
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
rozpocznij naukę
shallow
She put the meat in a shallow dish
słuchać muzyki
Nie lubię słuchać muzyki.
rozpocznij naukę
listen to music
I don't like listening to music.
szokujący
rozpocznij naukę
shocking
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
rozpocznij naukę
art
I don’t understand modern art.
śpiewać
Każdy uczestnik proszony jest o zaśpiewanie dwóch piosenek.
rozpocznij naukę
to sing
Each contestant is asked to sing two songs.
teatr
[BrE]
Teatr The Globe w Londynie został zbudowany w 1559 roku i kojarzony jest z Williamem Szekspirem.
rozpocznij naukę
theatre
The Globe Theatre in London was built in 1559 and is associated with William Shakespeare.
teatr
[AmE]
rozpocznij naukę
theater
w pokoju
rozpocznij naukę
in the room
wolno
rozpocznij naukę
slowly
zakończenie
jakiejś czynności, działalności
rozpocznij naukę
end
zaskakujący
Nie było zaskakujące, że temperatury w Atenach były powyżej 40 stopni w lipcu.
rozpocznij naukę
surprising
It wasn't surprising that the temperatures in Athens were over 40 in July.
zwiedzać
rozpocznij naukę
visit

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.