Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals

5  1    44 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
liczba
rozpocznij naukę
number
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
rozpocznij naukę
one
I've got one day to finish this assignment.
dwa
rozpocznij naukę
two
trzy
rozpocznij naukę
three
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
rozpocznij naukę
four
They want to have four children.
pięć
Przybij piątkę!
rozpocznij naukę
five
Give me a five!
sześć
rozpocznij naukę
six
siedem
rozpocznij naukę
seven
osiem
W grupie jest ośmiu chłopców.
rozpocznij naukę
eight
There are eight boys in the group.
dziewięć
rozpocznij naukę
nine
dziesięć
rozpocznij naukę
ten
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.
rozpocznij naukę
eleven
I went out at eleven.
dwanaście
rozpocznij naukę
twelve
trzynaście
rozpocznij naukę
thirteen
czternaście
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.
rozpocznij naukę
fourteen
Her parents divorced when she was fourteen.
piętnaście
One kosztują piętnaście dolarów każde.
rozpocznij naukę
fifteen
They cost fifteen dollars each.
szesnaście
rozpocznij naukę
sixteen
siedemnaście
rozpocznij naukę
seventeen
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.
rozpocznij naukę
eighteen
There are eighteen windows in the house.
dziewiętnaście
rozpocznij naukę
nineteen
dwadzieścia
rozpocznij naukę
twenty
dwadzieścia jeden
rozpocznij naukę
twenty-one
trzydzieści
rozpocznij naukę
thirty
trzydzieści jeden
rozpocznij naukę
thirty-one
czterdzieści
Mój ojciec ma czterdzieści lat.
rozpocznij naukę
forty
My father is forty.
czterdzieści jeden
rozpocznij naukę
forty-one
pięćdziesiąt
Na pogrzebie było pięćdziesiąt osób.
rozpocznij naukę
fifty
There were fifty people at the funeral.
pięćdziesiąt jeden
rozpocznij naukę
fifty-one
sześćdziesiąt
rozpocznij naukę
sixty
sześćdziesiąt jeden
rozpocznij naukę
sixty-one
siedemdziesiąt
rozpocznij naukę
seventy
siedemdziesiąt jeden
rozpocznij naukę
seventy-one
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.
rozpocznij naukę
eighty
My grandfather is eighty.
osiemdziesiąt jeden
rozpocznij naukę
eighty-one
dziewięćdziesiąt
rozpocznij naukę
ninety
dziewięćdziesiąt jeden
rozpocznij naukę
ninety-one
sto
Ponad sto osób zostało aresztowanych.
rozpocznij naukę
hundred
More than a hundred people have been arrested.
sto jeden
rozpocznij naukę
one hundred and one
sto jedenaście
rozpocznij naukę
one hundred and eleven
sto dwadzieścia jeden
rozpocznij naukę
one hundred and twenty-one
sto trzydzieści jeden
rozpocznij naukę
one hundred and thirty-one
cyfra
Podali mi czterocyfrowy kod PIN.
rozpocznij naukę
digit
I was given a four-digit PIN code.
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
rozpocznij naukę
to count
I learnt to count at the age of three.
zero
rozpocznij naukę
zero

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.