UNIT 1.8 - Product Description

 0    53 fiszki    agnieszkaszklarczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
a new model
rozpocznij naukę
nowy model
quality
rozpocznij naukę
jakość
high quality
rozpocznij naukę
wysoka jakość
quantity
rozpocznij naukę
ilość
a device
rozpocznij naukę
urządzenie
a size
rozpocznij naukę
Rozmiar
How big?
rozpocznij naukę
Jak duże?
extra costs
rozpocznij naukę
dodatkowe koszty
a feature
rozpocznij naukę
cecha
out of stock
rozpocznij naukę
'poza' magazynem (niedostępny, brak towaru)
based on
rozpocznij naukę
oparty na
technology
rozpocznij naukę
technologia
to develop
rozpocznij naukę
opracowywać, rozwijać
to sell
rozpocznij naukę
sprzedawać
to show
rozpocznij naukę
pokazywać
to weigh
rozpocznij naukę
zważyć
to fit
rozpocznij naukę
zmieścić się
to become
rozpocznij naukę
stać się / stawać się
to invent
rozpocznij naukę
wynaleźć
to launch
rozpocznij naukę
wypuścić na rynek
different
rozpocznij naukę
różny
popular
rozpocznij naukę
popularny
fashionable
rozpocznij naukę
modny
available
rozpocznij naukę
dostępny
extra
rozpocznij naukę
dodatkowy
useful
rozpocznij naukę
użyteczny
modern
rozpocznij naukę
nowoczesny
cheap
rozpocznij naukę
tanie
expensive
rozpocznij naukę
drogi
They are developing a new model of this phone.
rozpocznij naukę
Opracowują nowy model tego telefonu.
That's great.
rozpocznij naukę
To świetnie.
We sell high quality products.
rozpocznij naukę
Sprzedajemy produkty wysokiej jakości.
Quality and quantity are two different things.
rozpocznij naukę
Jakość i ilość to dwie różne rzeczy.
I want to show you something.
rozpocznij naukę
Chcę Ci coś pokazać.
What is it?
rozpocznij naukę
Co to jest?
It's a new device for sending text messages.
rozpocznij naukę
To jest nowe urządzenie do wysyłania wiadomości tekstowych.
Tell me something about it.
rozpocznij naukę
Powiedz mi coś o tym.
How much does it weigh?
rozpocznij naukę
Ile waży?
It weighs 30 grams.
rozpocznij naukę
To waży 30 gramów.
Can I see it?
rozpocznij naukę
Czy mogę je zobaczyć (to urządzenie)?
How big it is?
rozpocznij naukę
Jak duże to jest?
It's very small.
rozpocznij naukę
To jest bardzo małe.
It can fit in your pocket.
rozpocznij naukę
Może zmieścić się w kieszeni.
It's becoming very popular and fashionable now.
rozpocznij naukę
Teraz staje się bardzo popularne i modne.
Are there any other colours?
rozpocznij naukę
Czy są jakieś inne kolory?
Yes, there are. It's available in six colours: green, blue, yellow, red, black and white.
rozpocznij naukę
Tak. Jest dostępne w sześciu kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym, czerwonym, czarnym i białym
It's too expensive. They should invent something cheaper.
rozpocznij naukę
To jest zbyt drogie. Powinni wymyślić coś tańszego.
Are there any extra costs?
rozpocznij naukę
Czy są jakieś dodatkowe koszty?
This device has a lot of useful features.
rozpocznij naukę
To urządzenie ma wiele przydatnych cech/funkcji.
The product that you want to buy is out of stock.
rozpocznij naukę
Nie ma produktu, który chcesz kupić (nie jet dostępny).
We're launching a new product now.
rozpocznij naukę
Wypuszczamy teraz nowy produkt.
We developed it together with the British team.
rozpocznij naukę
Opracowaliśmy go razem z zespołem brytyjskim.
It's based on modern technologies.
rozpocznij naukę
Opiera się na/Oparty jest na nowoczesnych technologiach.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.