oxford słownik

 0    31 fiszek    kamurb4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
account
The money will be paid directly to your account.
rozpocznij naukę
konto / rachunek
Pieniądze zostaną przelane bezpośrednio na twoje konto.
account
Your account is not enough
rozpocznij naukę
wyjaśniać, tłumaczyć
Twoje wytłumaczenie nie jest wystarczające.
accurate
She is very accurate in her calculations.
rozpocznij naukę
dokładny, precyzyjny
Ona jest bardzo dokładna w swoich wyliczeniach.
inaccurate
rozpocznij naukę
niedokładny (np. o informacji), nieścisły, nieprecyzyjny, niepoprawny
accuse
He was accused of stealing two thousand dollars from the store.
rozpocznij naukę
oskarżać
On został oskarżony o kradzież dwóch tysięcy dolarów ze sklepu.)
accuser
rozpocznij naukę
oskarżyciel
achieve
He achieved so much due to his trainings.
rozpocznij naukę
osiągać, zdobywać (np. cel, sukces, rezultaty)
Osiągnął tak wiele dzięki swoim treningom
achievement
Her biggest achievement so far is graduating from Oxford University.
rozpocznij naukę
osiągniecie
Jej największym osiągnięciem do tej pory jest ukończenie studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim.
additional
There are some additional expenses.
rozpocznij naukę
dodatkowy
Jest kilka dodatkowych wydatków.
adjust
We adjusted the office according to her wishes
rozpocznij naukę
dostosowywać, modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu)
Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami.
adjust
I adjust to new places very easily.
rozpocznij naukę
przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji)
Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.
aid
rozpocznij naukę
1. pomoc, wsparcie
first aid
Each classroom should have first-aid supplies in case of emergency.
rozpocznij naukę
pierwsza pomoc
W każdej klasie powinna być apteczka na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
allow
Are dictionaries allowed in the exam?
rozpocznij naukę
pozwalać, zezwalać
(Czy słowniki są dozwolone w trakcie egzaminu?
allow
The Netherlands allow gay marriage.
rozpocznij naukę
dopuszczać, uznawać
Holandia dopuszcza małżeństwa homoseksualne.
announce
rozpocznij naukę
ogłosić, oznajmiać
forgive
rozpocznij naukę
przebaczyć
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
rozpocznij naukę
zapobiegać, unikać (np. wypadku, niebezpieczeństwa)
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
avoid
He tried to avoid me, but then changed his mind.
rozpocznij naukę
omijać, pomijać, unikać (np. niepożądanej osoby)
(On próbował mnie unikać, ale potem zmienił zdanie.)
a bunch of flowers
rozpocznij naukę
bukiet kwiatów
a slice of lemon
rozpocznij naukę
plasterek cytryny
a lump of coal
rozpocznij naukę
bryła węgla
a bar of chocolate
rozpocznij naukę
tabliczka czekolady
beard
You have such a thick beard!
rozpocznij naukę
broda
Masz taką gęstą brodę!
benefit
There are other benefits too
rozpocznij naukę
korzyść, pożytek, zasiłek
(Są też inne korzyści
bet
to win/lose a bet
rozpocznij naukę
zakład
wygrać/przegrać zakład
bet
I want to bet 10 dollars on that match.
rozpocznij naukę
zakładać się, obstawiać (postawić pieniądze)
Chcę obstawić ten mecz na 10 dollarów.
broom
rozpocznij naukę
miotła
broomstick
rozpocznij naukę
kij od miotły
bullshit
rozpocznij naukę
bzdury, wciskać komuś kit
bully
rozpocznij naukę
tyran, osoba znęcająca się nad słabszymi

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.