Szkoła i Edukacja - School and Education

5  1    140 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przygotowanie
rozpocznij naukę
preparation
akademia
rozpocznij naukę
academy
biologia
rozpocznij naukę
biology
być nieobecnym
rozpocznij naukę
to be absent
być obecnym
rozpocznij naukę
to be present
być podekscytowanym czymś
rozpocznij naukę
to be excited about something
być w czymś bardzo dobrym
rozpocznij naukę
to excel at something
certyfikat
rozpocznij naukę
certificate
ćwiczenie
rozpocznij naukę
exercise
długopis
rozpocznij naukę
ballpoint
długopis
rozpocznij naukę
ballpoint pen
doktor
stopień naukowy
rozpocznij naukę
Ph. D.
dostać 100 punktów na egzaminie
rozpocznij naukę
to score / get 100 points in an exam
drugie piętro
rozpocznij naukę
the second floor
dyplom
uniwersytecki
rozpocznij naukę
diploma
edukacja
kształcenie
rozpocznij naukę
training
egzamin
rozpocznij naukę
exam
egzamin na zakończenie szkoły
rozpocznij naukę
school-leaving test / exam
egzamin pisemny
rozpocznij naukę
written exam
egzamin ustny
rozpocznij naukę
oral exam
egzaminator
rozpocznij naukę
examiner
egzaminy końcowe
rozpocznij naukę
final exams
ferie
[AmE]
rozpocznij naukę
vacation
ferie
[BrE]
rozpocznij naukę
holidays
historia
rozpocznij naukę
history
instytut
rozpocznij naukę
institute
interesować się
rozpocznij naukę
to be interested in, to take an interest in
jasny
rozpocznij naukę
bright
język
rozpocznij naukę
language
język obcy
rozpocznij naukę
foreign language
kalkulator
rozpocznij naukę
calculator
kampus uniwersytecki
rozpocznij naukę
university campus
katedra
rozpocznij naukę
department
klasa
rocznik w szkole
rozpocznij naukę
year
klasa
rocznik w szkole
rozpocznij naukę
form
klasa
rocznik w szkole
rozpocznij naukę
grade
klej
rozpocznij naukę
glue
klub studencki
rozpocznij naukę
student's club
kolega
z klasy, ze studiów, z pracy
rozpocznij naukę
classmate
kolega ze szkoły
rozpocznij naukę
schoolmate
korepetycje
rozpocznij naukę
private classes
korepetycje
rozpocznij naukę
individual classes
kurs
rozpocznij naukę
course
mapa świata
rozpocznij naukę
world map
matematyczny / matematyczna
rozpocznij naukę
mathematical
matematyk
rozpocznij naukę
mathematician
miasteczko uniwersyteckie
rozpocznij naukę
university campus
mol książkowy
rozpocznij naukę
bookworm
nagroda
rozpocznij naukę
prize
nauczyciel
rozpocznij naukę
teacher
nauczyciel akademicki
rozpocznij naukę
university teacher
nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities
nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
arts
nie lubić
rozpocznij naukę
to dislike
nieobecność
rozpocznij naukę
absence
ocena bardzo dobra
5
rozpocznij naukę
A grade
ocena celująca
6
rozpocznij naukę
A grade
ocena dobra
4
rozpocznij naukę
B grade
ocena dostateczna
3
rozpocznij naukę
pass
ocena dostateczna
3
rozpocznij naukę
C grade
ocena mierna
2
rozpocznij naukę
pass
ocena mierna
2
rozpocznij naukę
C grade
ocena niedostateczna
1
rozpocznij naukę
fail
oddawać pracę domową
nauczycielowi
rozpocznij naukę
to hand in homework
opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
to miss lessons
ostatnie piętro
rozpocznij naukę
the last floor
piórnik
rozpocznij naukę
pencil case
plecak
rozpocznij naukę
backpack
plecak
rozpocznij naukę
rucksack
podziwiać widoki
rozpocznij naukę
to admire the sights
praca
rozpocznij naukę
work
praca domowa
rozpocznij naukę
homework
pracownia
rozpocznij naukę
laboratory
pracownia
potocznie
rozpocznij naukę
lab
praktyka
wprawa
rozpocznij naukę
practice
profesor
stopień naukowy [AmE]
rozpocznij naukę
professor
przedmiot
szkolny
rozpocznij naukę
subject
przedszkole
rozpocznij naukę
nursery school
przerwa
w szkole
rozpocznij naukę
break
przyjmować karty kredytowe
rozpocznij naukę
to accept credit cards
przypominać sobie
rozpocznij naukę
to remember, to recall
referat
rozpocznij naukę
presentation
rektor
rozpocznij naukę
rector
robić notatki
rozpocznij naukę
to note down
robić notatki
rozpocznij naukę
to write down
robić notatki
rozpocznij naukę
to make notes
robić postępy
rozpocznij naukę
to make progress
semestr
[AmE]
rozpocznij naukę
semester
semestr
[BrE]
rozpocznij naukę
term
seminarium
rozpocznij naukę
seminar
skończyć szkołę
rozpocznij naukę
to leave school
spóźnić się
rozpocznij naukę
to be late
sprawdzian
egzamin
rozpocznij naukę
exam
stołówka studencka
rozpocznij naukę
university dining room
stołówka szkolna
rozpocznij naukę
school dining room, canteen
strój gimnastyczny
rozpocznij naukę
exercise wear
szkoła handlowa
rozpocznij naukę
business school
szkoła państwowa
rozpocznij naukę
public school
szkoła prywatna
rozpocznij naukę
private school
ściągać
rozpocznij naukę
to copy
świadectwo
rozpocznij naukę
certificate
talent
rozpocznij naukę
talent, gift
technikum
rozpocznij naukę
technical school
trymestr
rozpocznij naukę
quarter
trymestr
rozpocznij naukę
three-month period
tytuł oryginału
rozpocznij naukę
original title
uczennica
rozpocznij naukę
schoolgirl
uczeń
rozpocznij naukę
schoolboy
uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
to attend school
uczniowie
zbiorowo
rozpocznij naukę
pupils
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart
uczyć się o czymś
rozpocznij naukę
to learn about something
ukończyć uczelnię
rozpocznij naukę
to graduate from (a university)
umiejętności
rozpocznij naukę
abilities
uzyskać dyplom
rozpocznij naukę
to get a diploma
wakacje
[AmE]
rozpocznij naukę
vacation
wakacje letnie
[AmE]
rozpocznij naukę
summer vacation
wakacje letnie
[BrE]
rozpocznij naukę
summer holidays
wakacje zimowe
ferie zimowe [AmE]
rozpocznij naukę
winter vacation
wakacje zimowe
ferie zimowe [BrE]
rozpocznij naukę
winter holiday
wolny słuchacz
rozpocznij naukę
unregistered student
wolny słuchacz
[AmE]
rozpocznij naukę
auditing student
wstęga
rozpocznij naukę
band
wychowanie fizyczne
w-f
rozpocznij naukę
physical education (PE)
wyjaśnić
rozpocznij naukę
to explain
wymazywać
rozpocznij naukę
to erase
wynik egzaminu
rozpocznij naukę
examination result
wynik egzaminu
rozpocznij naukę
exam result
wypożyczyć samochód
rozpocznij naukę
to rent a car
wywiadówka
rozpocznij naukę
parent meeting
z uwagą / uważnie / ostrożnie
rozpocznij naukę
carefully
zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
to set homework
zaliczyć egzamin
rozpocznij naukę
to pass an exam
zanotować / zapisać
rozpocznij naukę
to write down
zapamiętywać
rozpocznij naukę
memorise
zapisać / zanotować
rozpocznij naukę
to note, to write down
zdolności
rozpocznij naukę
skills
zmotywowany
rozpocznij naukę
motivated
zrobić doktorat
rozpocznij naukę
to do a doctorate
zrobić doktorat
rozpocznij naukę
to get a Ph.D.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.