Wyrażanie Opinii - Expressing Opinions

4.5  1    113 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
trzymać język na wodzy
rozpocznij naukę
to hold one's tongue
zgadzać się z kimś
rozpocznij naukę
to agree with somebody
... to znaczy...
rozpocznij naukę
... that is...
być może
rozpocznij naukę
perhaps
cel
rozpocznij naukę
purpose
Co sądzisz na temat...?
rozpocznij naukę
What do you think about...?
Co sądzisz na temat...?
rozpocznij naukę
What's your opinion about?
coś fajnego / zwracającego uwagę
kolokwialnie
rozpocznij naukę
something amazing
cud
coś pięknego
rozpocznij naukę
wonder
Czuję, że...
myślę, że
rozpocznij naukę
I feel that...
dezaprobować / potępiać
rozpocznij naukę
to disapprove
Do licha!
rozpocznij naukę
Damn!
Doceniam Pańską radę.
rozpocznij naukę
I appreciate your advice.
dokładnie / właśnie
rozpocznij naukę
precisely, exactly
dowód
rozpocznij naukę
proof, evidence
dużo
potocznie
rozpocznij naukę
loads of
dylemat
rozpocznij naukę
dilemma, problem
Dziwi mnie, że...
rozpocznij naukę
It surprises me that...
głupota
rozpocznij naukę
idiocy
gratulować komuś czegoś
rozpocznij naukę
to congratulate somebody on something
homoseksualista
obraźliwie
rozpocznij naukę
fag
ignorancja / brak wiedzy
rozpocznij naukę
ignorance
intencja / zamiar
rozpocznij naukę
intention
Interesuje mnie Pańska opinia.
bardziej formalnie
rozpocznij naukę
I appreciate your opinion.
Ja na Twoim miejscu...
rozpocznij naukę
If I were you...
Jak dla mnie...
rozpocznij naukę
As to me...
Jest ciekawe, że...
rozpocznij naukę
It's interesting that...
Jest jasne, że...
rozpocznij naukę
It's clear that...
Jest oczywiste, że...
rozpocznij naukę
It's obvious that...
Jeśli o mnie chodzi...
rozpocznij naukę
As far as I am concerned...
karzeł
rozpocznij naukę
dwarf
komentarz / uwaga
rozpocznij naukę
comment, remark
kryterium
formalnie
rozpocznij naukę
criterion
kupa
rozpocznij naukę
poo, crap
kurczę
bardziej wulgarnie
rozpocznij naukę
damn
kwestia
rozpocznij naukę
issue
ledwie
rozpocznij naukę
hardly, barely
mieć zdanie na jakiś temat
rozpocznij naukę
to give one's opinion
Mimo
rozpocznij naukę
In spite of
Mimo
rozpocznij naukę
Despite
Moim zdaniem...
rozpocznij naukę
In my view...
na wszelki wypadek
rozpocznij naukę
just in case
Na zakończenie
rozpocznij naukę
To conclude
najwyraźniej
rozpocznij naukę
apparently
nie brać czegoś pod uwagę
rozpocznij naukę
not to take into consideration
Nie jestem przekonany, że...
rozpocznij naukę
I am unconvinced that...
Nie mam wątpliwości.
rozpocznij naukę
I have no doubt.
Nie podzielam pańskiej opinii.
rozpocznij naukę
I don't share your opinion.
Nie zgadzam się z tym, że...
rozpocznij naukę
I don't agree...
Niemniej jednak
trochę bardziej formalnie
rozpocznij naukę
Nevertheless
niesamowity
rozpocznij naukę
incredible
niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
unjust
odnosić wrażenie
rozpocznij naukę
to be under the impression
odpowiedni
rozpocznij naukę
appropriate
ohydny
rozpocznij naukę
disgusting
Okazuje się / że...
rozpocznij naukę
It turns out that...
oparte na wierze zdanie na jakiś temat
rozpocznij naukę
belief
osąd
opinia
rozpocznij naukę
opinion, judgement
ostrzeżenie
rozpocznij naukę
warning
początek
rozpocznij naukę
start
podejrzenie
rozpocznij naukę
suspicion
Podoba mi się, że...
rozpocznij naukę
I like the fact that...
Podsumowując
rozpocznij naukę
In short
Podsumowując
rozpocznij naukę
To sum it up
Ponadto
rozpocznij naukę
In addition
Ponadto
rozpocznij naukę
Moreover
popełnić błąd
rozpocznij naukę
to make a mistake
popełnić błąd
rozpocznij naukę
to make an error
Popieram Twoje zdanie.
rozpocznij naukę
I support your opinion.
postawa / stosunek do czegoś
rozpocznij naukę
attitude
poszukiwanie
rozpocznij naukę
search
potwierdzenie
rozpocznij naukę
confirmation
potwierdzić
rozpocznij naukę
to confirm
poważny / groźny
np. o chorobie
rozpocznij naukę
serious
prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje
rozpocznij naukę
supposedly
przeczyć
komuś
rozpocznij naukę
to contradict
przynajmniej / co najmniej
rozpocznij naukę
at least
przyznać
rozpocznij naukę
to admit
rozmowa / gadka
rozpocznij naukę
chat, talk
rzeczywiście
rozpocznij naukę
certainly
sformułowanie
rozpocznij naukę
term, expression
siku
potocznie
rozpocznij naukę
pee
sprawiedliwy
rozpocznij naukę
just
stwierdzenie
rozpocznij naukę
statement
stwierdzić
rozpocznij naukę
to state
szaleństwo
rozpocznij naukę
madness
szczerze
rozpocznij naukę
frankly, honestly
Szczerze mówiąc...
rozpocznij naukę
To be honest...
śmieszny / żałosny
rozpocznij naukę
ridiculous
tendencja
rozpocznij naukę
tendency, inclination
To zadziwiające, że...
rozpocznij naukę
It's surprising that...
To zadziwiające, że...
rozpocznij naukę
It's amazing that...
utarte sformułowanie / truizm
rozpocznij naukę
cliché
wątpić
rozpocznij naukę
to doubt
Wątpię, że...
rozpocznij naukę
I doubt that...
wizja
rozpocznij naukę
vision
wspaniały
rozpocznij naukę
magnificent
Wydaje mi się, że...
rozpocznij naukę
It seems to me that...
wyłącznie
rozpocznij naukę
exclusively
wynikać z czegoś
rozpocznij naukę
to result from something
wypowiedź / dyskurs
rozpocznij naukę
discourse
wyrazić zdanie / opinię
rozpocznij naukę
express an opinion
wyrażać się jasno
rozpocznij naukę
to express oneself clearly
wyrażać się niezbyt jasno
rozpocznij naukę
not to express oneself clearly
wziąć coś pod uwagę
rozpocznij naukę
to take into consideration
Z mojego punktu widzenia...
rozpocznij naukę
From my point of view...
zadziwiający
rozpocznij naukę
amazing
zasada
rozpocznij naukę
principle
zasięg
wpływ
rozpocznij naukę
importance, effect
zdanie
rozpocznij naukę
sentence
zdanie / opinia
rozpocznij naukę
view
zgadzać się z czymś / pasować do czegoś
rozpocznij naukę
to correspond with something
Zgadzam się...
rozpocznij naukę
I agree...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.