Słówka z ćwiczeń i słowników 1-50

 0    47 fiszek    jjarmowicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
od domu do domu
rozpocznij naukę
from house to house
zaprzyjaźnić się bardzo szybko
rozpocznij naukę
make friends very quickly
nawiedzony dom; dom, w którym straszy
rozpocznij naukę
haunted house
wizyta domowa (np. lekarza)
rozpocznij naukę
house call
specjalność zakładu (np. restauracji)
rozpocznij naukę
house speciality
prace domowe (np. sprzątanie)
rozpocznij naukę
housework
tęsknić za domem
rozpocznij naukę
to feel homesick
trafić w sedno
rozpocznij naukę
hit home
życie domowe
rozpocznij naukę
home life
pożyczka na dom
rozpocznij naukę
home loan
film amatorski
rozpocznij naukę
home movie
strona główna (informacje umieszczone w internecie)
rozpocznij naukę
Home page
bezdomny
rozpocznij naukę
homeless
ojczyzna
rozpocznij naukę
homeland
zostać w domu
rozpocznij naukę
stay at home
pełnoletniość, wiek pełnoletniości
On osiągnął pełnoletność w ostatnim tygodniu.
rozpocznij naukę
majority
He reached majority last week.
mieć większość
Nie mielibyśmy dzisiaj większości w Senacie.
rozpocznij naukę
have a majority
We wouldn`t have a majority in the Senate today.
To był jeden z najgorszych okresów w moim życiu
rozpocznij naukę
It was one of the worst periods in my life
wydawać się, zdawać się
Ona zdaje się być zmęczona
rozpocznij naukę
seem
She seems to be tired
Jak w pracy?
rozpocznij naukę
How at work?
Helen przybyła zaraz po twoim odejściu.
rozpocznij naukę
Helen arrived just after you left.
skarżyć się na
Studenci zawsze skarżą się na szkołę.
rozpocznij naukę
complain
Students always complain about school.
na przykład, tak jak
Chcę coś zimnego do picia, jak woda lub mrożona herbata.
rozpocznij naukę
like
I want something cold to drink, like water or ice tea.
na przykład
Oni sprzedają wiele rzeczy, na przykład, przybory biurowe
rozpocznij naukę
for example
They sell many things, for example, office supplies
sklep spożywczy
rozpocznij naukę
grocery store
natka pietruszki
rozpocznij naukę
parsley
kapusta
rozpocznij naukę
a cabbage
ogórek
rozpocznij naukę
a cucumber
ananas
rozpocznij naukę
a pineapple
grejfrut
rozpocznij naukę
grapefruit
raz na jakiś czas
rozpocznij naukę
once in a while
guma do żucia
rozpocznij naukę
chewing gum
cukier
rozpocznij naukę
sugar
gumiasty, żylasty, trudny do pogryzienia
Ten stek jest trudny do pogryzienia
rozpocznij naukę
chewy
This steak is chewy.
tłuczone ziemniaki
rozpocznij naukę
mashed potatoes
konserwowy
rozpocznij naukę
pickled
chemikalia domowe, chemia gospodarcza
rozpocznij naukę
household chemistry
płyn do mycia naczyń
rozpocznij naukę
dishwashing liquid / dish detergent
proszek do prania
rozpocznij naukę
washing powder
tuzin jajek
rozpocznij naukę
a dozen eggs
głównie
Problemem było głównie jego nastawienie
rozpocznij naukę
mainly
The problem was mainly his attitude
wspólokator
rozpocznij naukę
roommate
śnieżyca, nawałnica
rozpocznij naukę
blizzard, snowstorm,
burza
rozpocznij naukę
storm
ostatnio
Czy widziałaś ostatnio Johna?
rozpocznij naukę
recently
Have you seen John recently?
rezydencja, willa, posiadłość, posesja, dworek
rozpocznij naukę
a mansion
wprowadzanie, sprowadzanie, wnoszenie
rozpocznij naukę
introducing

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.