Angielski klasa VII Unit 6 a- c

 0    83 fiszki    magdagrabczewska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
jedno ugryzienie, kęs
rozpocznij naukę
one bite, a bite
tępy
Muszę naostrzyć nóż - jest tępy.
rozpocznij naukę
blunt
I need to sharpen my knife - it's blunt.
złapać
Policja złapała go na gorącym uczynku.
rozpocznij naukę
catch
The police caught him red-handed.
kurczak
W niedzielę mamy na obiad pieczonego kurczaka.
rozpocznij naukę
chicken
On Sundays we have roast chicken for dinner.
pazur, szpon
rozpocznij naukę
claw, claw
wymrzeć
rozpocznij naukę
die out
dinozaur
rozpocznij naukę
dinosaur
zniknąć
rozpocznij naukę
disappear
żyrafa
Żyrafa to afrykańskie zwierzę o bardzo długiej szyi.
rozpocznij naukę
giraffe
The giraffe is an African animal with a very long neck.
nieszkodliwy
rozpocznij naukę
harmless
olbrzymi
rozpocznij naukę
enormous, huge
lżejszy
rozpocznij naukę
lighter
zwierzę mięsożerne
rozpocznij naukę
meat-eating
tajemnica
rozpocznij naukę
mystery
szyja
Na szyi nosiła kolię.
rozpocznij naukę
neck
She wore a necklace around her neck.
zwierzę roslinożerne
rozpocznij naukę
plant- eater
ostro zakończony
rozpocznij naukę
sharp
ogon
rozpocznij naukę
a tail
tona
Słonie afrykańskie ważą zazwyczaj od dwóch do siedmiu ton.
rozpocznij naukę
ton
African elephants typically weigh between two and seven tons.
pień drzewa
rozpocznij naukę
three trunk
ważyć
Kiedyś ważyłem ponad 100 kilogramów.
rozpocznij naukę
weigh
I used to weigh over a hundred kilograms.
skrzydło
rozpocznij naukę
wing
wpłacać na utrzymanie zwierzęcia, adoptować
rozpocznij naukę
adopt
zwierzę traci swoje naturalne środowisko
rozpocznij naukę
the animal loses its natural habitat
niedźwiedź
Pewnego dnia będziesz silny jak niedźwiedź!
rozpocznij naukę
bear
One day you'll be as strong as a bear!
być zagrożonym (o gatunku)
rozpocznij naukę
be endangered
ciało
65% procent ludzkiego ciała to woda.
rozpocznij naukę
body
65% of a human body is water.
opiekować się
rozpocznij naukę
care abot
żuć
rozpocznij naukę
to chew
przyjaciel, towarzysz
rozpocznij naukę
friend, companion
ściąć
rozpocznij naukę
cut down
niebezpieczny
Ten obszar jest bardzo niebezpieczny, ponieważ zostały tu wylane chemikalia.
rozpocznij naukę
dangerous
The area is very hazardous because chemicals were spilt there.
trawić
Mój żołądek nie trawi mleka.
rozpocznij naukę
to digest
My stomach doesn't digest milk.
delfin
rozpocznij naukę
dolphin
domowy
rozpocznij naukę
domestic
słoń
słoń jest duży
rozpocznij naukę
elephant
elephant is a large
środowisko
rozpocznij naukę
environment
uciec
rozpocznij naukę
escape
pióro
rozpocznij naukę
feather
żywić się
rozpocznij naukę
to feed
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
rozpocznij naukę
friendly
Everyone is friendly here.
futro
rozpocznij naukę
fur
wymrzeć, wyginąć
rozpocznij naukę
go extinct, extinct
trzymać w ręce
rozpocznij naukę
handle
zaszkodzić
rozpocznij naukę
harm
wylęgać się
rozpocznij naukę
hatch
róg
rozpocznij naukę
horn
koń
Postawiłem 50 dolarów na tego konia.
rozpocznij naukę
horse
I bet 50 dollars on this horse.
polować
Czy polowanie jest w Polsce legalne?
rozpocznij naukę
to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
tani, niedrogi
rozpocznij naukę
cheap, inexpensive
zranić
Przepraszam, nie chciałem cię zranić.
rozpocznij naukę
to injure
I'm sorry, I didn't mean to hurt you.
kangur
Kangurzyca transportuje swoje małe w torbie umieszczonej na brzuchu.
rozpocznij naukę
kangaroo
The female of kangaroo carries her young in a pouch on the front of her body.
ziemia
rozpocznij naukę
land
składać jajo
rozpocznij naukę
lay an egg
ssak
rozpocznij naukę
a mammal
małpa
Małpa szukała banana.
rozpocznij naukę
monkey
The monkey was searching for a banana.
ocean
Kiedyś przepłynięcie oceanu zajmowało ludziom tygodnie.
rozpocznij naukę
an ocean
It used to take weeks for people to cross an ocean.
zwierzątko domowe
rozpocznij naukę
pet
kłusownik
Kłusownik zastrzelił pięknego afrykańskiego słonia, aby zabrać kość słoniową.
rozpocznij naukę
poacher
The poacher shot the beautiful African elephant so he could take the ivory.
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
rozpocznij naukę
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
rozpocznij naukę
quiet
Why are you always so quiet?
królik
rozpocznij naukę
rabbit
usunąć
rozpocznij naukę
remove
łuska
Wszystkie ryby mają dużo łusek.
rozpocznij naukę
a scale
All fish have a lot of scales.
owca
rozpocznij naukę
sheep
gatunek
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
rozpocznij naukę
species
During the trip we saw some rare species of animals.
przeżyć, przetrwać
rozpocznij naukę
survive, survive
tarantula
rozpocznij naukę
tarantula
tygrys
rozpocznij naukę
tiger
żółw
rozpocznij naukę
tortoise
pod ziemią
rozpocznij naukę
underground
dziki
Dziki Zachód był niebezpiecznym miejscem.
rozpocznij naukę
wild
Wild west was a dangerous place.
wilk
rozpocznij naukę
wolf
robak
rozpocznij naukę
bug
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
rozpocznij naukę
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
kukurydza
rozpocznij naukę
corn
głód
rozpocznij naukę
famine
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
rozpocznij naukę
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
z odległości
rozpocznij naukę
long distance
ogłoszenie
rozpocznij naukę
notice
paw
W parku był piękny paw.
rozpocznij naukę
a peacock
There was a beautiful peacock in the park.
połykać
Mój syn połknął monetę i musiał być zabrany do szpitala.
rozpocznij naukę
to swallow
My son swallowed a coin and had to be taken to hospital.
szeroki
On ma szerokie ramiona.
rozpocznij naukę
wide
He has wide shoulders.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.