Unit 3 Wordlist 2

 0    52 fiszki    Squbany_21
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
govern
rozpocznij naukę
zarządzać, kierować
grow
rozpocznij naukę
hodować
height
What is that basketball player's height?
rozpocznij naukę
wysokość
Ile ma wzrostu ten koszykarz?
highlight
rozpocznij naukę
zaznaczać, naświetlać
huge
The Eiffel Tower is huge!
rozpocznij naukę
ogromny
Wieża Eiffla jest olbrzymia!
implement
rozpocznij naukę
wprowadzać
increase
rozpocznij naukę
wzrastać
indefinite
rozpocznij naukę
nieokreślony
item
rozpocznij naukę
rzecz, element
keep out
rozpocznij naukę
trzymać z dala od czegoś
lasting
rozpocznij naukę
trwały
light bulb
rozpocznij naukę
żarówka
local council
rozpocznij naukę
samorząd lokalny
misinform
rozpocznij naukę
błędnie poinformować
misplace
rozpocznij naukę
położyć w niewłaściwym miejscu
misunderstand
rozpocznij naukę
błednie zrozumieć
nightmare
rozpocznij naukę
koszmar
non-profit group
rozpocznij naukę
organizacja działająca dla nie zysku
obligatory
rozpocznij naukę
obowiązkowy
overcrowded
rozpocznij naukę
zatłoczony
overeat
rozpocznij naukę
przejadać się
overlook
rozpocznij naukę
przeoczyć
overpopulate
rozpocznij naukę
przeludnić
participant
All the participants are asked to remain seated.
rozpocznij naukę
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
percentage
rozpocznij naukę
procent
post
It’s still fun to post letters even though many people send emails instead these days.
rozpocznij naukę
wysyłać
Ciągle fajnie jest wysyłać listy, mimo że zamiast nich w dzisiejszych czasach wielu ludzi wysyła maile.
prototype
rozpocznij naukę
prototyp
prove
rozpocznij naukę
udowadniać
provide
rozpocznij naukę
zapewniać
rate
rozpocznij naukę
tempo, stopień
reduce
rozpocznij naukę
ograniczać
relevant
That's a relevant question.
rozpocznij naukę
istotny
To istotne pytanie.
reorganise
rozpocznij naukę
przeorganizować
replace
rozpocznij naukę
zastępować
replay
rozpocznij naukę
odtwarzać ponownie
request
rozpocznij naukę
prośba
set up
rozpocznij naukę
zakładać
skyscraper
rozpocznij naukę
drapacz chmur
solution
rozpocznij naukę
rozwiązanie
square metre
rozpocznij naukę
metr kwadratowy
swap
rozpocznij naukę
wymieniać się
tin
rozpocznij naukę
puszka
top priority
rozpocznij naukę
bezwzględne pierwszeństwo
undercook
rozpocznij naukę
nie dogotowany
underestimate
We cannot underestimate our competition.
rozpocznij naukę
nie doceniać
Nie możemy nie doceniać naszej konkurencji.
underpay
rozpocznij naukę
płacić za mało
underperform
rozpocznij naukę
osiągać wyniki gorsze od spodziewanych
underused
rozpocznij naukę
mało wykorzystywany
unwanted
rozpocznij naukę
niechciany
vertical
rozpocznij naukę
pionowy
wallet
He took his wallet out of his pocket.
rozpocznij naukę
portfel
Wyjął portfel z kieszeni.
workshop
On Monday there is a workshop on safety rules.
rozpocznij naukę
warsztat
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.