Moja lekcja

 0    42 fiszki    miziol14
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
an attoreny AT law
i am a barrister AT law
rozpocznij naukę
działać w prawie/ prawnik
jestem adwokatem
to work ON something
They are working ON their maths project.
rozpocznij naukę
pracować nad czymś
Oni pracują nad ich projektem z matematyki
send a cheque FOR...
give me a cheque FOR 900 Euro
rozpocznij naukę
wysłać czek na wartość
daj mi czek na 900 euro
subject TO something
I pass you my ID details subject TO your trustworthy
rozpocznij naukę
w zależności od czegoś
Podam ci moje dane w zależności od twojego zaufania
to be known AS something
I am known AS professional coach
rozpocznij naukę
być znanym jako coś/ ktoś
Jestem znany jako profesjonalny trener
to qualify AS something
She qualified AS whore
rozpocznij naukę
wyspecjalizować się jako
Wyspecjalizowała się jako kurwa
to go INTO partnership WITH sb
We went INTO partnership WITH Marcin
rozpocznij naukę
nawiązać współpracę z kimś
Nawiązaliśmy współprace z Marcinem
to specialise IN something
i specialise in making money
rozpocznij naukę
specjalizowac się w czymś
Specjalizuje się w robieniu siana.
to work in/for a business
rozpocznij naukę
pracować w/ pracować dla np banku
to preside OVER a case
rozpocznij naukę
przewodniczyć sprawie
to import goods INTO a country
rozpocznij naukę
sprowadzać towary do kraju
take care OVER/WITH something
rozpocznij naukę
zaopiekować się nad czymś
to be married TO someone
rozpocznij naukę
byc z kimś w małżeństwie
to be ON full pay
rozpocznij naukę
miec pełne wynagrodzenie
to open an account WITH the bank
rozpocznij naukę
otworzyć konto w banku
to make a withdraw FROM a bank account
rozpocznij naukę
dokonać wypłaty z konta bankowego
to be covered BY an insurance
rozpocznij naukę
być objętym ubezpieczeniem
to have a decision WITHIN a certain period
rozpocznij naukę
podjąć decyzję W CIĄGU pewnego okresu
to go INTO red
rozpocznij naukę
wejść na minus
in accordance with
zawsze występuje razem: in accoradance with the law - zgodnie z prawem
rozpocznij naukę
zgodnie z
information that is known TO a person
rozpocznij naukę
informacje znane osobie
to be liable FOR sth
rozpocznij naukę
być odpowiedzialnym za coś
UNDER the circumstances
rozpocznij naukę
W tych okolicznościach
to attribute sth to sb
I attribute my success to my parents
rozpocznij naukę
przypisywanie czegoś komuś
Przypisuje mój sukces rodzicom.
interest accrues on a debt or loan
rozpocznij naukę
odsetki naliczane są od długu lub pożyczki
conclude the contract
rozpocznij naukę
zawrzeć umowę
enter into the contract
rozpocznij naukę
zawrzeć umowę
a source of law
rozpocznij naukę
źródło prawa
to be drafted by a lawyer
rozpocznij naukę
sporządzony przez prawnika
to put an idea forward for consideration
rozpocznij naukę
umieścić pomysł pod rozważania
to suggest an amendment for
rozpocznij naukę
zaproponować poprawkę do
to come into force
rozpocznij naukę
wejść w zycie
binding on/upon sb
rozpocznij naukę
wiążące tych...
to pass through a stage
rozpocznij naukę
przejść przez etap
contract provisions
rozpocznij naukę
postanowienia / przepisy umowy
to enforce a term
rozpocznij naukę
egzekwować warunek
to confer a right
rozpocznij naukę
nadać prawo
specific performance
rozpocznij naukę
określone wykonanie
to be under legal obligation
rozpocznij naukę
być prawnie zobowiązanym
to accept something by post/ email
rozpocznij naukę
zaakceptować coś przez pocztę / e-mail
to put something in writing
rozpocznij naukę
sporządzić coś na piśmie
to sue on a promise
rozpocznij naukę
pozwać na obietnice

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.