Frank Steinmeier - der Politiker mit großem Herzen

 0    129 fiszek    qtuuu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zweifellos sein
rozpocznij naukę
być niekwestionowanym
gegenwärtig
rozpocznij naukę
teraźniejszy, aktualny
beachtenswert
rozpocznij naukę
godny uwagi
juridisch
rozpocznij naukę
prawny
der Werdegang
rozpocznij naukę
kariera
außergewöhnlich
rozpocznij naukę
wyjątkowo, niesamowicie
die Tat, -en
rozpocznij naukę
uczynek, uczynki
erlebnisreich
rozpocznij naukę
urozmaicony
einzigartig
rozpocznij naukę
unikatowy
hochinteressant
rozpocznij naukę
wysoce interesujący
nahegelegen
rozpocznij naukę
blisko leżący
ursprünglich
rozpocznij naukę
pierwotnie, rodem
der Spitzname
rozpocznij naukę
przezwisko
erhalten
rozpocznij naukę
uzyskać, otrzymać
der Anhänger
rozpocznij naukę
kibic
das Abitur machen
rozpocznij naukę
zdać maturę
anschließend
rozpocznij naukę
następnie
seinen Militärdienst leisten
rozpocznij naukę
wykonywać służbę wojskową
die Rechtwissenschaft
rozpocznij naukę
prawo
der Mitredakteur
rozpocznij naukę
współredaktor
die Quartalzeitschrift
rozpocznij naukę
czasopismo kwartalne
unter der Beobachtung des Verfassungschutz
rozpocznij naukę
podlegający ochronie konstytucji
der Verlag
rozpocznij naukę
wydawnictwo
ausgeben
rozpocznij naukę
wydawać
Staatexamen bestehen
rozpocznij naukę
zdać egzamin państwowy
der Lehrstuhl
rozpocznij naukę
katedra
seine Promotion zum Dr. jur. abschliessen
rozpocznij naukę
uzyskać tytuł doktora prawa
der Bürger
rozpocznij naukę
obywatel
das Obdach
rozpocznij naukę
dach nad głową
die Pflicht
rozpocznij naukę
obowiązek
die Unterkunft
rozpocznij naukę
miejsce zamieszkania
der Wohnraum
rozpocznij naukę
lokal mieszkalny
grundsätzlich
rozpocznij naukę
w zasadzie
es handelt sich um etw.
rozpocznij naukę
chodzi o coś
staatlich
rozpocznij naukę
państwowy
die Beseitigung der Obdachlosigkeit
rozpocznij naukę
eliminacja bezdomności
der Abschluß
rozpocznij naukę
ukończenie, zawarcie
ziehen nach
rozpocznij naukę
przeprowadzać się do
den Sprung tun
rozpocznij naukę
przeskoczyć
damalig
rozpocznij naukę
ówczesny
die Richtlinie
rozpocznij naukę
Dyrektywa
aufsteigen
rozpocznij naukę
awansować
sie Ressortkoordinierung und Planung
rozpocznij naukę
koordynacja i planowanie resortu
sowie
rozpocznij naukę
jak również
der Umzug
rozpocznij naukę
przeprowadzka
die Haputstadt
rozpocznij naukę
stolica
der Anfang
rozpocznij naukę
początek
das Bundeskanzleramt
rozpocznij naukę
Kancelaria Federalna
zuerst
rozpocznij naukę
najpierw
die Staatskanzlei
rozpocznij naukę
Kancelaria Stanu
der Beuafragte
rozpocznij naukę
koordynator służb specjalnych
die Nachrichtendienste
rozpocznij naukę
służby wywiadowcze
der Bundesminister des Auswärtigen Amtes
rozpocznij naukę
minister spraw zagranicznych
zugleich
rozpocznij naukę
jednocześnie
gewinnen
rozpocznij naukę
wygrać
das Direktmandat
rozpocznij naukę
bezpośredni mandat
der Wahlkreis
rozpocznij naukę
okręg wyborczy
infolgedessen
rozpocznij naukę
w następstwie tego
einziehen in
rozpocznij naukę
wejść do
der Vorsitzende
rozpocznij naukę
Przewodniczący
übernehmen
rozpocznij naukę
przejąć
nochmals
rozpocznij naukę
ponownie
der Außenminister
rozpocznij naukę
minister spraw zagranicznych
Ich stehe wofür.
rozpocznij naukę
Stoję za czym.
vorstellen
rozpocznij naukę
przedstawiać
die Jugend
rozpocznij naukę
młodzież
die Grundelage,-n
rozpocznij naukę
podstawa, podstawy
der Wert
rozpocznij naukę
wartość
die Zukunft
rozpocznij naukę
przyszłość
die Präsidentschaft
rozpocznij naukę
prezydentura
gültig
rozpocznij naukę
ważny
die Stimme, -n
rozpocznij naukę
głos, głosy
einen uberzeugenden Sieg erringen
rozpocznij naukę
odnieść zdecydowane zwycięstwo
das Amt antreten
rozpocznij naukę
objąć urząd
jdn. vereidigen
rozpocznij naukę
zaprzysięgać kogoś
die Vereinten Nationen
rozpocznij naukę
ONZ
der Schirmherr
rozpocznij naukę
patron
die Stiftung
rozpocznij naukę
fundacja
der Denkmalschutz
rozpocznij naukę
ochrona zabytków
der Kirchentag
rozpocznij naukę
zjednoczenie niemieckich kościołów ewangelickich
jdn. heiraten
rozpocznij naukę
kogoś poślubić
die/der Verwaltungsrichter/in
rozpocznij naukę
sędzia administracyjny
gemeinsam
rozpocznij naukę
wspólny
das Rechtwissenschaftsstudium
rozpocznij naukę
studia prawnicze
die Hauswirtschaftslehrerin
rozpocznij naukę
nauczyciel gospodarstwa domowego
die/der Richter/in
rozpocznij naukę
sędzia
das Verwaltungsgericht
rozpocznij naukę
sąd administracyjny
gegenwärtig
rozpocznij naukę
obecnie
angeblich
rozpocznij naukę
rzekomo, podobno
im Rampenlicht stehen
rozpocznij naukę
być w centrum uwagi
die Erkrankung
rozpocznij naukę
zachorowanie
sich aus etw. zurückziehen
rozpocznij naukę
wycofać się z czegoś
vorübergehend
rozpocznij naukę
tymczasowo
außergewöhnlich
rozpocznij naukę
niesamowity
die Hochachtung ernten
rozpocznij naukę
wzbudzić wielki szacunek
jdm. eine Niere spenden
rozpocznij naukę
oddać komuś nerkę do przeszczepu
glücklicherweise
rozpocznij naukę
na szczęście
gelingen
rozpocznij naukę
udawać się
lebenswichtig
rozpocznij naukę
niezbędny do życia
rühren
rozpocznij naukę
wzruszać się, mieszać
benötigen
rozpocznij naukę
potrzebować
die Hornhaut
rozpocznij naukę
rogówka
das Augenlicht
rozpocznij naukę
wzrok
retten
rozpocznij naukę
ratować
mehrere
rozpocznij naukę
kilka
prestigevoll
rozpocznij naukę
prestiżowy
der Preis
rozpocznij naukę
nagroda
die Ehrung, -en
rozpocznij naukę
honory, zaszczyty
jdn. mit etw. auzzeichnen
rozpocznij naukę
wyróżnić kogoś czymś
zu etw. zählen
rozpocznij naukę
należeć do czegoś
die Verständigung
rozpocznij naukę
komunikacja
darüber hinaus
rozpocznij naukę
ponadto, poza tym
das MItglied
rozpocznij naukę
członek
die Gemeinde
rozpocznij naukę
parafia
innerhalb
rozpocznij naukę
w ramach, na terenie, wewnątrz
der Toleranzpreis
rozpocznij naukę
nagroda za tolerancje
ökumenisch
rozpocznij naukę
ekumeniczny
außerhalb
rozpocznij naukę
na zewnątrz, poza terenem
darunter
rozpocznij naukę
między innymi
unvergleichbar
rozpocznij naukę
niepowtarzalny
die Nierenspende
rozpocznij naukę
oddanie nerki
die Zusammenarbeit
rozpocznij naukę
współpraca
die Hilfsorganisation
rozpocznij naukę
organizacja charytatywna
beweisen
rozpocznij naukę
udowodnić
eine Stelle antreten
rozpocznij naukę
obejmować posadę
der Werdegang
rozpocznij naukę
przebieg życia, kariera
einer Gruppe angehören
rozpocznij naukę
należeć do grupy
ausgezeichnet
rozpocznij naukę
znakomity
sowohl... als auch
rozpocznij naukę
zarówno ... jak również

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.