On the move Unit 3 - dodatkowe

 0    71 fiszek    braveagatabator
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
aero/air plane
rozpocznij naukę
samolot
suitcase
I always travel with one suitcase only.
rozpocznij naukę
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
fly
rozpocznij naukę
latać
station
Where is the train station?
rozpocznij naukę
stacja
Gdzie jest stacja kolejowa?
guide
You cannot go without a guide.
rozpocznij naukę
przewodnik
Nie można iść bez przewodnika.
bus
Bus 23 will take you to Sandy Beach Park.
rozpocznij naukę
autobus
Do Sandy Beach Park dojedziesz autobusem numer 23.
centre
We'll meet in the centre.
rozpocznij naukę
centrum
Spotkamy się w centrum.
return
rozpocznij naukę
powrót
ride
rozpocznij naukę
jazda
map
There was a map of the world hanging on the wall over his desk.
rozpocznij naukę
mapa
Na ścianie nad jego biurkiem wisiała mapa świata.
roundabout
rozpocznij naukę
rondo
underground
Baker Street tube station is at the junction of Baker Street and Marylebone Road.
rozpocznij naukę
metro
Stacja metra Baker Street umiejscowiona jest pod skrzyżowaniem ulic Baker i Marylebone.
drive
rozpocznij naukę
kierowca
motorway
rozpocznij naukę
autostrada
engineer
rozpocznij naukę
inżynier
park
We're going for a walk in the park.
rozpocznij naukę
park
Idziemy na spacer do parku.
ambulance
Bradley has fainted! Call the ambulance.
rozpocznij naukę
karetka pogotowia
Bradley zemdlał! Dzwoń po karetkę.
petrol
rozpocznij naukę
paliwo
bridge
rozpocznij naukę
most
leave
rozpocznij naukę
odjechać
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
rozpocznij naukę
auto
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
rozpocznij naukę
korki
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
rozpocznij naukę
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
road
Take this road.
rozpocznij naukę
droga
Jedź tą drogą.
tyre
rozpocznij naukę
opony
drive
rozpocznij naukę
jeździć
motorbike
rozpocznij naukę
motocykl
engine
rozpocznij naukę
silnik
oil
Have you bought the sunflower oil?
rozpocznij naukę
olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
street
What's the name of this street?
rozpocznij naukę
ulica
Jaka jest nazwa tej ulicy?
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
rozpocznij naukę
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
ticket
How much is a ticket?
rozpocznij naukę
bilet
How much is a ticket?
helicopter
rozpocznij naukę
helikopter
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
rozpocznij naukę
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
railway
German railways are among the best in the world.
rozpocznij naukę
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
left
Turn left.
rozpocznij naukę
lewo
Skręć w lewo.
traffic lights
Wait for the traffic lights to turn green before you continue driving.
rozpocznij naukę
światła
Zaczekaj, aż światła drogowe zmienią się na zielone, zanim pojedziesz dalej.
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
rozpocznij naukę
złapać
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
trip
Let's take a trip to the mountains.
rozpocznij naukę
wycieczka
Chodźmy na wycieczkę w góry.
delayed
If a train is delayed, 25% of fare is repaid in compensation.
rozpocznij naukę
opóźnienie
Jeżeli pociąg jest opóźniony, wypłacone jest odszkodowanie w wysokości 25% ceny przejazdu.
miss
rozpocznij naukę
opuścić
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
rozpocznij naukę
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
move
rozpocznij naukę
poruszyć
straight on
rozpocznij naukę
prosto
airport
Will you meet me at the airport?
rozpocznij naukę
lotnisko
Czy wyjedziesz po mnie na lotnisko?
taxi
Do you know where I can get a taxi?
rozpocznij naukę
taxi
Czy wie pan gdzie mogę złapać taksówkę?
garage
rozpocznij naukę
garaż
pilot
rozpocznij naukę
pilot
platform
Which platform does the train to New York depart from?
rozpocznij naukę
platforma
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
tourist information
rozpocznij naukę
informacja turystyczna
light
Your luggage is very light.
rozpocznij naukę
światła
Twój bagaż jest bardzo lekki.
case
This case is complicated.
rozpocznij naukę
przypadek
Ta sprawa jest skomplikowana.
travel
rozpocznij naukę
podróż
delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
rozpocznij naukę
opóźnienie
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
mirror
She looked at herself in the mirror.
rozpocznij naukę
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
seat
This seat is already taken.
rozpocznij naukę
ławka
To siedzenie jest już zajęte.
visitor
rozpocznij naukę
gość
stop
rozpocznij naukę
stop
window
Could you close the window?
rozpocznij naukę
okno
Czy mógłbyś zamknąć okno?
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
rozpocznij naukę
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
backpack
You cannot enter here with a backpack.
rozpocznij naukę
plecak
Nie można tu wchodzić z plecakami.
tour
rozpocznij naukę
wycieczka
tourist
rozpocznij naukę
turysta
repair
rozpocznij naukę
naprawiać
luggage
Where did you leave your luggage?
rozpocznij naukę
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
country
Where is your country?
rozpocznij naukę
kraj
Gdzie jest twój kraj?
mechanic
rozpocznij naukę
mechanik
sailing
rozpocznij naukę
żeglować
visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
rozpocznij naukę
odwiedzić
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.
driving licence
I have a driving licence.
rozpocznij naukę
prawo jazdy
Mam prawo jazdy.
wheel
rozpocznij naukę
koło

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.