dzial 4 cz 2

 0    59 fiszek    laurabajbus
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zajęcia pozalekcyjne/kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
after-school activities / club
uczęszczać
rozpocznij naukę
attend
rozpoczynać szkołę
rozpocznij naukę
begin school
przerwa (na lunch)
rozpocznij naukę
(lunch) break
konkurs, olimpiada
rozpocznij naukę
competition
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
rozpocznij naukę
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
skupić się
rozpocznij naukę
concentrate
przeszkadzać
rozpocznij naukę
disturb
zajęcia dodatkowe
rozpocznij naukę
extra activities
uroczystość rozdania świadectw
rozpocznij naukę
graduation ceremony
nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optional
wywiadówka
rozpocznij naukę
parent-teacher meeting
wycieczka objazdowa
rozpocznij naukę
school trip
mundurek szkolny
rozpocznij naukę
school uniform
wakacje/ferie
rozpocznij naukę
summer/winter holiday
plan lekcji
rozpocznij naukę
timetable
lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books
semestr
rozpocznij naukę
term
(mało) ambitny
rozpocznij naukę
(un) ambitious
przeciętny
rozpocznij naukę
average
kreatywny
rozpocznij naukę
creative
wymagający
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć.
rozpocznij naukę
demanding
My job is very demanding, I have to work 60-hour weeks to get everything done.
spokojny, wyluzowany
rozpocznij naukę
easy-going
doskonały
Oferują doskonałe usługi.
rozpocznij naukę
excellent
They offer excellent services.
(nie)sprawiedliwy
rozpocznij naukę
(un) fair
uzdolniony
rozpocznij naukę
gifted
pracowity
rozpocznij naukę
hard-working
(nie)pomocny
rozpocznij naukę
(Un) helpful
(nie)uczciwy
rozpocznij naukę
(dis) honest
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
rozpocznij naukę
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
(nie)cierpliwy
rozpocznij naukę
(un) patient
(nie)punktualny
rozpocznij naukę
(un) punctual
szanowany
rozpocznij naukę
respected
pełen szacunku(lekceważący)
rozpocznij naukę
(dis)respectful
surowy
rozpocznij naukę
strict
(nie)tolerancyjny
rozpocznij naukę
(in) tolerant
wyrozumiały
rozpocznij naukę
understanding
dziwny
rozpocznij naukę
weird
byc nieobecnym w szkole
rozpocznij naukę
be absent from school
być dobrym/kiepskim z czegoś
rozpocznij naukę
be good / bad at sth
mieć (prawdziwe) kłopoty, być w tarapatacha
rozpocznij naukę
be in (real) trouble,
spóźnić sie do szkoły
rozpocznij naukę
be late for school
być dobrze przygotowanym
rozpocznij naukę
be well prepared
odpisywać pracę domową
rozpocznij naukę
copy homework
robić ćwiczenia/zadanie
rozpocznij naukę
do an exercises / a task
dobrze/źle poradzi sobie na teście
rozpocznij naukę
do well / badly in a test
starać się dać, z siebie wszystko
rozpocznij naukę
do your best
odrabiać pracę domową
rozpocznij naukę
do your homework
mieć zaległości (z czymś)
rozpocznij naukę
fall behind (with sth)
dostać się do szkoły średniej
rozpocznij naukę
get into secondary school
przygotowywać się
rozpocznij naukę
get ready
zrobić sobie przerwę
rozpocznij naukę
have/take a break
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart
rzucić szkołę
rozpocznij naukę
leave school
wyszukać coś
rozpocznij naukę
look sth up
zrobić błąd
rozpocznij naukę
make a mistake
Robić postępy
Chyba nie robię już postępów w angielskim.
rozpocznij naukę
make Progress
I guess I'm not making progress in English any more.
robić notatki
rozpocznij naukę
make/take notes
opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
miss lessons

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.