What will be the biggest...

 0    27 fiszek    lukaszprus
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
finally hits the reality
rozpocznij naukę
wreszcie uderza w rzeczywistość
going to become scientific fact
rozpocznij naukę
stanie się faktem naukowym
follow suit
rozpocznij naukę
naśladownictwa
which is currently punishable
rozpocznij naukę
który jest obecnie karalny
low fares airlines
rozpocznij naukę
tanie linie lotnicze
If I don't answer this subpoena, I'm going to get punished
rozpocznij naukę
Jeśli nie odpowiem na to wezwanie, dostanę karę
giant leap
rozpocznij naukę
olbrzymi skok, przeskoczyć
The country is rich in natural resources
rozpocznij naukę
Kraj jest bogaty w zasoby naturalne
witchcraft
rozpocznij naukę
czary
This team does not look as if it will follow suit
rozpocznij naukę
Ten zespół nie wygląda na to, że pójdzie w jego ślady/będzie naśladował
offset
rozpocznij naukę
zrównoważyć kompensować
State officials hope, however, that the cost will be more than offset by new business growth
rozpocznij naukę
Urzędnicy państwowi mają jednak nadzieję, że koszty zostaną z nadwyżką zrekompensowane nowym wzrostem gospodarczym
inevitable
rozpocznij naukę
nieunikniony
With more cars on the road, traffic jams are inevitable
rozpocznij naukę
Przy większej liczbie samochodów na drodze korki są nieuniknione
it could start domino effect across africa
rozpocznij naukę
może uruchomić efekt domina w całej Afryce
tipping point
rozpocznij naukę
punkt zwrotny
I think the world is at a tipping point right now
rozpocznij naukę
Myślę, że świat jest teraz w punkcie zwrotnym
will remain
rozpocznij naukę
pozostanie
The prices remained unchanged
rozpocznij naukę
Ceny pozostały bez zmian
to turn the idea into reality
rozpocznij naukę
przekształcić pomysł w rzeczywistość
blockbuster
rozpocznij naukę
hit filmowy
outcome
rozpocznij naukę
wynik
trickle down
rozpocznij naukę
dotarły
The news has yet to trickle down to the high schools.
rozpocznij naukę
Wieści jeszcze nie dotarły do szkół średnich.
After the prison riot, the city council decided to reform the correctional system
rozpocznij naukę
Po zamieszkach w więzieniu rada miejska postanowiła zreformować system więzienny
augment
rozpocznij naukę
wyrok
The book is divided into five chapters
rozpocznij naukę
Książka jest podzielona na pięć rozdziałów

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.