aaaa

 0    60 fiszek    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jak jest wytwarzany retinal?
rozpocznij naukę
B-Karoten i inne karotenoidy prowitaminowe są rozszczepiane przez dioksygenazę jelitową. Retinal ulega redukcji do retinolu
Co, gdy retinal zamieni się w retinol?
rozpocznij naukę
Ulega estryfikacji i wydzieleniu w chylomikronach razem z estrami utworzonymi w retinolu zawartego w pożywieniu
Główne miejsce ataku dioksygenazy retinolowej jest...
rozpocznij naukę
środkowe wiązanie łańcucha izoprenowego
Do czego prowadzi, asymetryczny rozpad cząsteczki karotenu?
rozpocznij naukę
Do powstania 8, 10, 12 apokarotenali
Czego źródłem nie mogą być apokarotenale?
rozpocznij naukę
Źródłem retinolu i retinalu
co mogą zrobić apokarotenale?
rozpocznij naukę
Mogą zostać utlenione do kwasu retinolowego
Gdzie jest magazynowana witamina A?
rozpocznij naukę
w wątrobie, w lipocytach pod postacią estru w kompleksach lipoglikoproteinowych
Przed uwolnieniem do krwi, estry witaminy A...
rozpocznij naukę
ulegają hydrolizie, a uwolniony retinol ulega związaniu przez apo-białka wiążace retinol (RPB)
Przez co jest przenoszony kwas retinolowy we krwi?
rozpocznij naukę
Przez albuminy
RBP
rozpocznij naukę
białko wiążące retinol (wyłapuje retinol po hydrolizie estrów)
CRBP
rozpocznij naukę
wiąże retinol, kiedy retinol dostanie się do innych komorek niz hepatocyty
Objawy toksyczne - witamina A
rozpocznij naukę
Kiedy przekroczy się całkowite wysycenie RBP, i komórki eksponowane na retinol wolny, niezwiazany z bialkiem nosnikowym
Witamina A - proces widzenia
rozpocznij naukę
retinal spełnia funkcje gr. prostetycznej dla białek opsynowych, tworzac rodopsyne w precikach i jodopsyne w czopkach
Powstawanie rodopsyny
rozpocznij naukę
W nabłonku barwinkowym siatkowki trans-retinol -> 11-cis-retinolu -> 11-cis-retinalu. On regauje z resztą lizyny opsyny, tworzac rodopsyne
Absorpcja światła przez rodopsyne
rozpocznij naukę
11-cis -> trans. Zmiana konformacyjna opsyny -> retinal odłącza się od białka, inicjuje powstawanie impulsu nerwowego.
Batorodopsyna
rozpocznij naukę
Powstaje w wyniku wzbudzenia, nastepuja zmiany konformacyjne i zamienia sie w metarodoopsyne 11.
Metarodoopsyna 11
rozpocznij naukę
Zapoczątkowuje kaskadę amplifikacyjną z udziałem nukleotydów guaninowych i imupls nerwowy. -> hydroliza
Kluczowe znaczenia dla zapoczątkowania cyklu wzrokowego
rozpocznij naukę
dostepnosc 11-cis-retinalu
Gdzie wiąze sie kwas retinolowy z białkiem receptorowym?
rozpocznij naukę
W jądrze komórkowym
Kompleks kwasu reinowego z receptorem odpowiada za
rozpocznij naukę
regulację ekspresje genu poprzez wiązanie sięz odpowiednikim miejscem w DNA (jak hormony steroidowe)
Co robią kwasy callkowicie trans-retinolowy i cis-retinolowy?
rozpocznij naukę
Regulują wzrost, rozwój i różnicowanie tkanek
Niedobór kwasu retinolowego
rozpocznij naukę
Metaplazja nabłonka cylindrycznego w nabłonek rogowaciejący
Kseroftalmia
rozpocznij naukę
wysychanie spojówek, niedobór kwasu retinolowego
Podawanie retinoidów wpływa na?
rozpocznij naukę
zmniejszenie aktywności niektórych karcynogenów
Mechanizm działania B-karotenu jako ksydantu
rozpocznij naukę
stabilizacja wolnych organicznych rodników nadtlenkowych w jego sprzężonej strukturze alkilowej.
B-karoten jest skuteczny
rozpocznij naukę
Przy małym stężeniu tlenu, uzupełnia on antyoksydacyjne własciwosci witaminy E
Co odgrywa rolę antyoksydantu rozpuszczalnego w lipidach błon komórkowych?
rozpocznij naukę
witamina E
Co ma znaczenie w podtrzymywaniu płynności błon komórkowych?
rozpocznij naukę
Witamina E
Wit E jest generycznym deskryptorem
rozpocznij naukę
tokoferoli i tokotrienoli
Najbardziej aktywny ze związków deskryptowanych przez witamine E
rozpocznij naukę
D-a-tokoferol
Czy syntetyczny D-a-tokoferol wykazuje taka sama aktywnosc jak naturalny?
rozpocznij naukę
nie
Gdzie jest dobrze wchłaniana witamina E?
rozpocznij naukę
W obecności soli kwasów żółciowych(z jelita cienkiego). Nie korzysta ze specyficznych osoczowych przenośnikow bialkowych
Jak jest wiazana i transportowana wit. E?
rozpocznij naukę
Lipoproteiny osoczowe
Główna funkcja witaminy E
rozpocznij naukę
przerywanie łańcucha tworzenia wolnych rodników w błonach komórkowych i lipoproteinach osocza - reakcja witaminy E z rodnikami nadtlenkowymi lipidów
Tokoferoksylowy produkt rodnikowy
rozpocznij naukę
jest względnie niereaktywny i tworzy nierodnikowe związki->ulega redukcji do tokoferolu(ucz. wit C)
Produkt redukcji rodnika tokoferoksylowego
rozpocznij naukę
rodnik monodehydroaskorbinianowy; ulega reakcji, gdzie powstaje askorbinian i dehydroaskorbinian(nie-rodniki)
Co oznacza stabilność rodnika tokoferoksylowego?
rozpocznij naukę
Że może wnikać do komórek i propagować reakcję łańcuchową.
Co może wykazywac witamina E zwłaszcza, gdy wystepuje w duzych stezeniach?
rozpocznij naukę
Dzialania prooksydacyjne
Aktywność biologiczna witaminy K, jakie związki?
rozpocznij naukę
filochinon, menachinony, menadiol, dioctan menadiolu
Czy witamina K ma specjalne białkowe przenośniki osoczowe?
rozpocznij naukę
NIE
Jak jest transportowana wit K do tkanek?
rozpocznij naukę
wchodzi w skład chylomikronów oraz innych lipoprotein
Co odróżnia witamine K od innych zasobow tkankowych
rozpocznij naukę
jej zasoby tkankowe są niewielkie; 50-100 mikrogram
Co wynika z tego, ze witamina K ma niewielkie zasoby tkankowe?
rozpocznij naukę
Objawy jej niedoboru ujawniają się wcześniej
Witamina K jest konezymem
rozpocznij naukę
karboksylacji glutaminianu w posyntetycznej modyfikacji białek wiążacych wapń.
Witamina K jest kofaktorem
rozpocznij naukę
karboksylacji reszt glutaminianowych w procesie posyntetnycznej modyfikacji białek (-> powstaje karboksyglutaminianin)
Początkowo postać hydrochinonowa witaminy K
rozpocznij naukę
ulega utlenieniu do postaci epoksydowej, która aktywuje resztę glutaminanową w białlu substratowym do karboanionu, ktory reaguje z co2 tworzac y-karboksyglutaminian
Epoksydowa postać witaminy K ulega redukcji
rozpocznij naukę
do postaci chinonowej, ktora z kolei ulega redukcji do aktywnej hydrochinonowej postaci wit K
co katalizuje reakcje przejscia epoksydowej do chinonowej postaci -> witamina K?
rozpocznij naukę
Reduktaza wrażliwa na warfarynę
Co katalizuje reakcje redukcje postaci chinonowej do aktywnej hydrochinonowej? -> witamina K
rozpocznij naukę
reduktaza wrażliwa na warfarynę lub reduktaza chinonowa niewrażliwa na warfaryna
W obecności warfaryny epoksydowa postać witaminy K
rozpocznij naukę
Nie może zostać zredukowana
Antidotum na przedawkowanie warfaryny
rozpocznij naukę
Duża dawka witaminy K
Protrombina, czynnik VII, IX, X, białka C i S zawierają
rozpocznij naukę
po 4/6 reszt y-karboksyglutaminanowych
Co umożliwia y-karboksyglutaminian?
rozpocznij naukę
Chelatuje jony wapnia i umożliwia wiązanie białek krzepnięcia krwi do błon
Białka w kościcach zawierajace y-karboksyglutaminian
rozpocznij naukę
osteokalcyna, białko Gla macierzy kostnej
Co odgyrwa kluczowa rolę w przemianach energetycznych, w szczególności w przemianie węglowodanów?
rozpocznij naukę
wit. B1 - Tiamina
Co katalizuje tiamina?
rozpocznij naukę
Dekarboksylacje dehydrogenazy pirogronianowej, a-ketaglutarowej, ketokwasów o rozgałęzionym łańcuchu
Difosforan tiaminy dostarcza
rozpocznij naukę
reaktywnego atomu C do pierscienia tiazolowego, tworzacego karboanion, ktory ulega przemieszczeniu na gr. karbonylowa. Powstaly w ten sposob zwiaek ulega dekarboksylacji z wydzieleniem co2
Koenzym transketolazy w szlaku pentozofosforanowym
rozpocznij naukę
difosforan tiaminy
Trifosforan tiaminy uczestniczy
rozpocznij naukę
w przewodnictwie impulsów nerowych. Fosforylując kanał chlorkowy w błonie nerwów jednocześnie go aktywuje.
Wskaźnik zawartości tiaminy w organiźmie
rozpocznij naukę
aktywność transketolazy, oznaczana w hemolizatach krwinek czerwonych po aktywacji apoenzymu (apotransketolazy) przez dodanie do fosforanu tiaminy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.