Moduł 6.4: Ubieganie się o pracę

 0    38 fiszek    rmont
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
formularz zgłoszeniowy
rozpocznij naukę
application form
zasady rekrutacji
rozpocznij naukę
application rules
gotowy na rozmowę kwalifikacyjną
rozpocznij naukę
available for a job interview
mieć świadomość różnic kulturowych
rozpocznij naukę
be aware of different cultures
mieć rozmowę kwalifikacyjną
rozpocznij naukę
be interviewed for a position
być w kontakcie
rozpocznij naukę
be in touch
sprawdzić czyjeś referencje
rozpocznij naukę
check one's references
dobra znajomość angielskiego
rozpocznij naukę
a good command of English
znaczne doświadczenie
rozpocznij naukę
considerable experience
list motywacyjny
rozpocznij naukę
covering letter
życiorys
rozpocznij naukę
resume
zniechęcony niepowodzeniem
rozpocznij naukę
discouraged by failure
składać, zostawiać
rozpocznij naukę
drop off
zatrudnić
rozpocznij naukę
employ
możliwości zatrudnienia
rozpocznij naukę
employment outlook
dołączyć do listu / plik do maila
rozpocznij naukę
enclose with a letter / attach
przystąpić do rekrutacji
rozpocznij naukę
enter the recruitment process
dowiedzieć się o pracy
rozpocznij naukę
find out about a job
zdobyć wyższe wykształcenie
rozpocznij naukę
get tertiary / higher education
być niekaralnym
rozpocznij naukę
have no criminal record
podkreślić osiągnięcia
rozpocznij naukę
highlight accomplishments
posiadać certyfikat / dyplom z
rozpocznij naukę
hold a certificate / diploma in
umiejętności interpersonalne
rozpocznij naukę
interpersonal skills
oferta pracy / okazja zawodowa
rozpocznij naukę
job offer / opportunity
kwalifikacje niewymagane
rozpocznij naukę
no qualifications needed
zaproponować pracę
rozpocznij naukę
offer a job
umiejętności społeczne
rozpocznij naukę
people / social skills
wytrwałość
rozpocznij naukę
perseverance
samozaparcie
rozpocznij naukę
persistence
cechy osobiste
rozpocznij naukę
personal qualities
sprawność fizyczna
rozpocznij naukę
physical abilities
wymagać dodatkowych umiejętności
rozpocznij naukę
require extra skills
zawód, zajęcie, praca, stanowisko
rozpocznij naukę
role, job, position, post
szukać pracy
rozpocznij naukę
search / look for a job
łapać każdą okazję
rozpocznij naukę
seize every chance
nieudane próby
rozpocznij naukę
unsuccessful attempts
wolny etat
rozpocznij naukę
vacancy
ochotnik
rozpocznij naukę
volunteer

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.