Wortschatz und Kommunikation 1/2

 0    139 fiszek    mothyave
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
das Abenteuer
rozpocznij naukę
przygoda
das Abitur
rozpocznij naukę
Matura
ablegen
rozpocznij naukę
zdawać
abschließen
rozpocznij naukę
kończyć
abschreiben
rozpocznij naukę
odpisywać
absolvieren
rozpocznij naukę
kończyć
andererseits
rozpocznij naukę
z drugiej strony
der Anfang
rozpocznij naukę
początek
angenehm
rozpocznij naukę
przyjemny
die Angst
rozpocznij naukę
strach
anspruchsvoll
rozpocznij naukę
wymagający
anwesend
rozpocznij naukę
obecny
die Arbeitslosigkeit
rozpocznij naukę
bezrobocie
der Aufenthalt
rozpocznij naukę
pobyt
aufnehmen
rozpocznij naukę
podejmować (np. studia)
aufpassen
rozpocznij naukę
uważać
ausbilden
rozpocznij naukę
kształcić
die Ausbildung
rozpocznij naukę
wykształcenie
der Ausbildungsplatz
rozpocznij naukę
miejsce kształcenia
auseinanderbrechen
rozpocznij naukę
łamać
das Auslandssemester
rozpocznij naukę
Semestr za granicą
ausschließlich
rozpocznij naukę
wyłącznie
autoritär
rozpocznij naukę
autorytatywny
benoten
rozpocznij naukę
oceniać
benutzen
rozpocznij naukę
używać
der Bereich
rozpocznij naukę
zakres
berichten
rozpocznij naukę
informować, zawiadamiać
die Berufsausbildung
rozpocznij naukę
kształcenie zawodowe
beschimpfen
rozpocznij naukę
zwymyślać kogoś
bestehen
rozpocznij naukę
zdawać
blicken
rozpocznij naukę
spoglądać
denken an
rozpocznij naukę
myśleć o
dual
rozpocznij naukę
dualny
durchführen
rozpocznij naukę
przeprowadzać
einerseits
rozpocznij naukę
z jednej strony
eingestellt
rozpocznij naukę
nastawiony
endlich
rozpocznij naukę
wreszcie
die Entscheidung
rozpocznij naukę
decyzja
eine Entscheidung treffen
rozpocznij naukę
podejmować decyzję
erfahren
rozpocznij naukę
dowiedzieć się
der Erfolg
rozpocznij naukę
sukces
erklären
rozpocznij naukę
wyjaśniać
erlauben
rozpocznij naukę
zezwalać
erlernen
rozpocznij naukę
wyuczać się
ermöglichen
rozpocznij naukę
umożliwiać
der/die Erwachsene
rozpocznij naukę
dorosły/ła
erzählen
rozpocznij naukę
opowiadać
ewig
rozpocznij naukę
wieczny
das Fach
rozpocznij naukę
przedmiot
das Ferienende
rozpocznij naukę
koniec wakacji
das Fernstudium
rozpocznij naukę
studia zaoczne
sich freuen
rozpocznij naukę
cieszyć się
die Geduld
rozpocznij naukę
cierpliwość
geduldig
rozpocznij naukę
cierpliwy
das Gegenteil
rozpocznij naukę
przeciwieństwo
im Gegenteil
rozpocznij naukę
przeciwnie
die Gegenwart
rozpocznij naukę
teraźniejszość
die Generation
rozpocznij naukę
pokolenie
gerecht
rozpocznij naukę
sprawiedliwy
das Glück
rozpocznij naukę
szczęście
glücklich
rozpocznij naukę
szczęśliwy
großzügig
rozpocznij naukę
wspaniałomyślny
handwerklich
rozpocznij naukę
rzemieślniczy
hassen
rozpocznij naukę
nienawidzieć
die Hilfe
rozpocznij naukę
pomoc
hilfsbereit
rozpocznij naukę
pomocny, gotów do pomocy
der Hochschulabschluss
rozpocznij naukę
ukończenie szkoły wyższej
die Hochschule
rozpocznij naukę
szkoła wyższa
hoffen
rozpocznij naukę
mieć nadzieję
in sein
rozpocznij naukę
być w modzie
industriell
rozpocznij naukę
przemysłowy
jedenfalls
rozpocznij naukę
w każdym razie
kaufmännisch
rozpocznij naukę
kupiecki
die Kombination
rozpocznij naukę
kombinacja
die Kriminalität
rozpocznij naukę
przestępczość
landwirtschaftlich
rozpocznij naukę
rolniczy
lassen
rozpocznij naukę
kazać, pozwalać, zostawiać
lehren
rozpocznij naukę
nauczać
die Lehrveranstaltung
rozpocznij naukę
zajęcia
loben
rozpocznij naukę
chwalić
locker
rozpocznij naukę
wyluzowany, luźny
die Lust
rozpocznij naukę
ochota
das Medium
rozpocznij naukę
medium
die Meinung
rozpocznij naukę
opinia
die Meinung äußern
rozpocznij naukę
wyrazić opinię
mithilfe von
rozpocznij naukę
z pomocą
die Möglichkeit
rozpocznij naukę
możliwość
motivieren
rozpocznij naukę
motywować
die Nachricht
rozpocznij naukę
wiadomość
notwendig
rozpocznij naukę
konieczny
ordentlich
rozpocznij naukę
porządny
pauken
rozpocznij naukę
wkuwać
das Präsenzstudium
rozpocznij naukę
studia dzienne
rauchen
rozpocznij naukę
palić
die Reifeprüfung
rozpocznij naukę
egzamin dojrzałości
schade
rozpocznij naukę
szkoda
schaffen
rozpocznij naukę
tworzyć
der Schulabschluss
rozpocznij naukę
ukończenie szkoły
das Schuljahr
rozpocznij naukę
rok szkolny
die Schulleistung
rozpocznij naukę
wynik szkolny
schwänzen
rozpocznij naukę
opuszczać zajęcia, wagarować
die Schwierigkeit
rozpocznij naukę
Trudność
das Seminar
rozpocznij naukę
seminarium
sonst
rozpocznij naukę
przeciwnie
die Sorge
rozpocznij naukę
zmartwienie, troska
steigen
rozpocznij naukę
rosnąć, wspinać się
streng
rozpocznij naukę
surowy
stressig
rozpocznij naukę
stresujący
das Studium
rozpocznij naukę
studia
die Sucht
rozpocznij naukę
uzależnienie, nałóg
die Tasche
rozpocznij naukę
torba, kieszeń
das Taschengeld
rozpocznij naukę
kieszonkowe
die Teilnahme
rozpocznij naukę
udział
die Tür
rozpocznij naukę
drzwi
vor der Tür stehen
rozpocznij naukę
zaczynać się
die Universität
rozpocznij naukę
uniwersytet
sich unterhalten
rozpocznij naukę
konwersować, rozmawiać
das Unternehmen
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo
verbessern
rozpocznij naukę
poprawiać
verbieten
rozpocznij naukę
zabraniać
vergehen
rozpocznij naukę
mijać
verbringen
rozpocznij naukę
spędzać
vergessen
rozpocznij naukę
zapominać
vertrauenswürdig
rozpocznij naukę
godny zaufania
verwenden
rozpocznij naukę
stosować
vorbei sein
rozpocznij naukę
mijać
vorbereitet
rozpocznij naukę
przygotowany
vorhaben
rozpocznij naukę
zamierzać, planować
die Vorlesung
rozpocznij naukę
Wykład
vorwiegend
rozpocznij naukę
przeważający
wählen
rozpocznij naukę
wybierać
wechseln
rozpocznij naukę
zmieniać
weder... noch...
rozpocznij naukę
ani ... ani...
die Wirtschaftskrise
rozpocznij naukę
kryzys gospodarczy
wunderbar
rozpocznij naukę
cudowny
zufrienden mit
rozpocznij naukę
być zadowolonym z
die Zukunft
rozpocznij naukę
przyszłość
der Zukunftsplan
rozpocznij naukę
plan na przyszłość
der Zusammenhang
rozpocznij naukę
związek

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.