Time, Calendar and Frequency - Tiempo, Calendario y Frecuencia

5  1    91 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
time zone
rozpocznij naukę
el huso horario
temporary
rozpocznij naukę
temporal
time cycle
rozpocznij naukę
el ciclo del tiempo
period of time
rozpocznij naukę
el período del tiempo
to be on time
rozpocznij naukę
llegar a tiempo
to be late
rozpocznij naukę
llegar tarde
century
100 years
rozpocznij naukę
el siglo
annual
rozpocznij naukę
anual
decade
rozpocznij naukę
la década
seasons of the year
rozpocznij naukę
las estaciones del año
fall
noun [AmE]
rozpocznij naukę
el otoño
three-month period
rozpocznij naukę
el trimestre
four-month period
rozpocznij naukę
el cuatrimestre
during the week
rozpocznij naukę
durante la semana
at the weekend / during the weekend
rozpocznij naukę
el fin de semana
noon
rozpocznij naukę
el mediodía
at noon
rozpocznij naukę
al mediodía
early afternoon
rozpocznij naukę
la media tarde
in the early afternoon / in the middle of the afternoon
rozpocznij naukę
a media tarde
early morning
rozpocznij naukę
la madrugada
in the early morning / in the early morning hours
rozpocznij naukę
en la madrugada
quarter of an hour
rozpocznij naukę
el cuarto de hora
Wait a moment.
rozpocznij naukę
Espera un momento.
Wait a minute.
rozpocznij naukę
Espera un minuto. / Espera un minutito.
Wait a second.
rozpocznij naukę
Espera un segundo.
What time do you have?
rozpocznij naukę
¿Qué hora tienes? / ¿Tienes hora?
What's the time?
rozpocznij naukę
¿Qué hora es?
It's ten AM.
[AmL]
rozpocznij naukę
Son las diez AM.
It's ten PM.
[AmL]
rozpocznij naukę
Son las diez PM.
It's past five (o'clock).
rozpocznij naukę
Son las cinco pasadas.
at about five o'clock
rozpocznij naukę
sobre las cinco / alrededor de las cinco
Since when?
rozpocznij naukę
¿Desde cuándo?
Until when?
rozpocznij naukę
¿Hasta cuándo?
Till when?
rozpocznij naukę
¿Hasta cuándo?
timetable
rozpocznij naukę
el horario
to last
rozpocznij naukę
durar
How long does ... last?
rozpocznij naukę
¿Cuánto dura...?
duration
rozpocznij naukę
la duración
How often...?
rozpocznij naukę
¿Con qué frecuencia...?
a lot of time
rozpocznij naukę
mucho tiempo
some time
rozpocznij naukę
un rato
little time
rozpocznij naukę
poco tiempo
frequently
rozpocznij naukę
frecuentemente / con frecuencia
from time to time
rozpocznij naukę
de vez en cuando / de cuando en cuando
every two months
rozpocznij naukę
cada dos meses
once a week
rozpocznij naukę
una vez a la semana
twice a month
rozpocznij naukę
dos veces por mes / dos veces al mes
the day before yesterday
rozpocznij naukę
anteayer
the day before yesterday
[AmL]
rozpocznij naukę
antier
last night
rozpocznij naukę
anoche
the day after tomorrow
rozpocznij naukę
pasado mañana
long ago
rozpocznij naukę
hace tiempo
long time ago
rozpocznij naukę
hace mucho tiempo
not long ago
rozpocznij naukę
no hace mucho
not long time ago
rozpocznij naukę
no hace mucho tiempo
these days
rozpocznij naukę
estos días
lately
rozpocznij naukę
últimamente
recently
rozpocznij naukę
recientemente
at the moment
rozpocznij naukę
en estos momentos
at the present moment
rozpocznij naukę
el momento presente
next week
rozpocznij naukę
la semana que viene
the following week
rozpocznij naukę
la próxima semana
at that time
rozpocznij naukę
en aquel tiempo
in those days
rozpocznij naukę
en aquella época
once again / once more
rozpocznij naukę
una vez más
again and again
pejorative
rozpocznij naukę
repetidas veces
Maybe next time.
rozpocznij naukę
Otra vez será.
at the same time
rozpocznij naukę
a la vez
to kill time
rozpocznij naukę
matar el tiempo
Time is money.
rozpocznij naukę
El tiempo es dinero.
to hurry
rozpocznij naukę
la prisa
as soon as
rozpocznij naukę
tan pronto como
daily
rozpocznij naukę
diariamente
to spend time
rozpocznij naukę
pasar tiempo / pasar el rato
to make the most of every minute
rozpocznij naukę
aprovechar
while
rozpocznij naukę
el momento
agenda
rozpocznij naukę
la agenda
once in a while
rozpocznij naukę
de vez en cuando
forever
rozpocznij naukę
siempre
for good
rozpocznij naukę
para siempre
rarely
rozpocznij naukę
rara vez
almost never
rozpocznij naukę
casi nunca
never again
rozpocznij naukę
nunca más
a while ago
rozpocznij naukę
hace poco tiempo
twice a day
rozpocznij naukę
dos veces al día
national holiday
rozpocznij naukę
la fiesta nacional
quarter
rozpocznij naukę
el cuarto
the rest
rozpocznij naukę
resto
during
rozpocznij naukę
durante
frequent
rozpocznij naukę
frecuente
in a moment
rozpocznij naukę
en un momento

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.