Unit 5 - Karol - Grammar

 0    19 fiszek    karixmapping
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
I was wearing a leather jacket.
rozpocznij naukę
Nosiłem skórzaną kurtkę.
Użyj was oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
He was eating
rozpocznij naukę
On jadł.
Użyj was oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
We were watching a laser show.
rozpocznij naukę
My oglądaliśmy pokaz laserowy.
Użyj were oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
I was not wearing a leather jacket.
rozpocznij naukę
Nie nosiłem skórzanej kurtki.
Użyj wasn't (=was not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
He wasn't eating.
rozpocznij naukę
On nie jadł.
Użyj wasn't (=was not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
We weren't watching a laser show
rozpocznij naukę
My nie oglądaliśmy pokazu laserowego
Użyj weren't (=were not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
Was I wearing a leather jacket?
rozpocznij naukę
Czy nosiłem skórzaną kurtkę?
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Was he eating?
rozpocznij naukę
Czy on jadł
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Were they watching a laser show?
rozpocznij naukę
Czy oglądali pokaz laserowy?
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Yes, I was. / No, I wasn't
rozpocznij naukę
Tak byłem. / Nie, nie byłem
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Yes, he was. / No, he wasn't
rozpocznij naukę
Tak był. / Nie, nie był
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Yes, they were. / No, they weren't
rozpocznij naukę
Tak były. / Nie, nie były one
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Where were you going?
rozpocznij naukę
Gdzie się wybierałeś?
Zacznij pytanie od Where lub When, kiedy chcesz zapytać, gdzie lub kiedy coś działo się w pewnym momencie w przeszłości.
When was she getting home?
rozpocznij naukę
Kiedy wracała do domu?
Zacznij pytanie od Where lub When, kiedy chcesz zapytać, gdzie lub kiedy coś działo się w pewnym momencie w przeszłości.
She was eating
rozpocznij naukę
Ona jadła
It was eating
rozpocznij naukę
Ono jadło
We were eating
rozpocznij naukę
My jedliśmy
They were eating
rozpocznij naukę
Oni jedli
You were eating
rozpocznij naukę
Ty jadłeś. / Wy jedlicie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.