słówka z artykułów

 0    238 fiszek    kolejnasucz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ułatwiać, udostępniać
rozpocznij naukę
facilitate

szukać, dążyć do
rozpocznij naukę
seek

dążyć do, realizować, kontynuować
rozpocznij naukę
pursue

ród, pochodzenie
rozpocznij naukę
lineage

descendant

powiększyć
rozpocznij naukę
extend

scalać, łączyć np. przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
consolidate

opanować, ujarzmić
rozpocznij naukę
subjugate

uprising

wycofać się z czegoś
rozpocznij naukę
withdraw

świadczyć
Twoje zachowanie świadczy o twoim braku kultury
rozpocznij naukę
attest
Your behaviour attests of your lack of culture


spór, kwestionować
rozpocznij naukę
dispute

ciąg, szereg (np. zdarzeń)
rozpocznij naukę
succession

przeszukać, przetrząsnąć
rozpocznij naukę
scour

encampment

róg jelenia
rozpocznij naukę
antler

opłynąć dookoła
rozpocznij naukę
circumnavigate


obscure

confide

incursion

subdue


podjąć się
rozpocznij naukę
undertake

nakładać np. kary
rozpocznij naukę
impose

scholar

chwycić, zawładnąć
rozpocznij naukę
seize

wstąpienie na tron
rozpocznij naukę
accession

przyłączyć
rozpocznij naukę
annex

mar

overthrow

pilgrimage

illegitimate

osiągać, zdobywać
rozpocznij naukę
attain

czystość, niewinność
rozpocznij naukę
chastity

posłuszność
rozpocznij naukę
allegiance

zrzekać się
rozpocznij naukę
renounce

zaręczać kogoś z kimś
rozpocznij naukę
betroth

bezzwłocznie
rozpocznij naukę
promptly

niekwestionowany
rozpocznij naukę
undisputed

przestrzegać czegoś
rozpocznij naukę
abide by something

szlachetny, szlachcic
rozpocznij naukę
noble

custody

przyłączyć
rozpocznij naukę
annex

fugitive


przechwycić
rozpocznij naukę
intercept

przypuszczalny
rozpocznij naukę
presumptive

wretched

proclaim

niweczyć (czyjeś plany) rujnować (szanse na coś)
On zrujnował plany na bycie z Kosi.
rozpocznij naukę
scuttle
He scuttled my plans to be with Kosi.

jeśli o kogoś chodzi
rozpocznij naukę
for one's part

hojny, szczodry, obfity
rozpocznij naukę
lavish

pogarszać się (o stanie czegoś)
rozpocznij naukę
deteriorate

retaliation

schodzić, przeradzać się
rozpocznij naukę
descend

kontakt, romans
rozpocznij naukę
liaison

zdrada (wobec kraju)
rozpocznij naukę
treason

ściąć głowę
rozpocznij naukę
behead

wziąć w objęcia, przyjmować (np. ofertę, możliwości)
rozpocznij naukę
embrace

scold

niższej jakości, gorszy
rozpocznij naukę
inferior


pielęgnować, umiłować
rozpocznij naukę
cherish

kaprys, zachcianka
rozpocznij naukę
whim

zrzeczenie się
rozpocznij naukę
abdication

przypuszczać, obejmować (np. jakieś stanowisko), przyjmować
rozpocznij naukę
assume

commonwealth


ulegać czemuś
rozpocznij naukę
submit to something

suwerenność, niezależność
rozpocznij naukę
sovereignty

wspierać, podpierać
rozpocznij naukę
underpin

oversee

diocese

pochodzenie, rodowód
rozpocznij naukę
descent

zbierać (owoce pracy)
rozpocznij naukę
reap

seaboard

nieszczęsny, niefortunny
rozpocznij naukę
ill-fated

brak rozwiązania
rozpocznij naukę
stalemate

twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), bronić (swoich praw)
rozpocznij naukę
assert

reassert

arbitrate

extract

kraj podległy (kontrolowany przez inny kraj)
rozpocznij naukę
dependency

reluctance

wynik, rezultat
rozpocznij naukę
outcome

ustępstwo (kompromis)
rozpocznij naukę
concession

podważać (np. autorytet)
rozpocznij naukę
undermine

usilne nakłanianie
rozpocznij naukę
urging

rozmieszczać
rozpocznij naukę
dispose

zrezygnować (z zajmowanej funkcji)
rozpocznij naukę
resign

posłuszeństwo
rozpocznij naukę
allegiance

overrun

excommunication

skarga publiczna, wystąpienie protestacyjne
rozpocznij naukę
remonstrance

unieważnić
rozpocznij naukę
overturn

unieważnić, anulować
rozpocznij naukę
nullify

duchowieństwo
rozpocznij naukę
clergy

przyznawać, uznawać
On jest uznany jako najlepszy w tej dziedzinie
rozpocznij naukę
acknowledge
He is acknowledged to be the best at this field

kolejny, następujący po sobie
rozpocznij naukę
successive


tenure

ustalać, określać
rozpocznij naukę
determine

władza, moc
rozpocznij naukę
authority

wysoka pozycja
rozpocznij naukę
prominence

nabytek, zakup
rozpocznij naukę
acquisition


markedly

decree

właściciel nieruchomości lub gruntu
rozpocznij naukę
freeholder

zdecydowanie
rozpocznij naukę
decisively

katastrofalny
rozpocznij naukę
disastrous

koniec istnienia, upadek
rozpocznij naukę
demise

skirmishing

punkt kulminacyjny
rozpocznij naukę
climax

przypływ, napływ
rozpocznij naukę
influx

outlaw

małżonek panującego
rozpocznij naukę
consort

narzucać (np. zasady)
rozpocznij naukę
impose

rivarly

abduction

wplątać, zamieszać (kogoś w coś)
Zostałem wplątany w aferę z Selmi
rozpocznij naukę
implicate
I was implicated in this Selmi drama

zrzec się tronu
rozpocznij naukę
abdicate

punkt centralny
rozpocznij naukę
focal point

poddawać się (badaniom, operacji)
rozpocznij naukę
undergo

pogląd (na coś)
rozpocznij naukę
outlook

kapłaństwo
rozpocznij naukę
priesthood

wygłaszać kazanie, pouczać
rozpocznij naukę
preach

skazywać, potępiać
rozpocznij naukę
condemn

galley slave

gniew, niechęć
Gniew mnie bierze kiedy widzę Kosi z jej chłopakiem.
rozpocznij naukę
resentment
Resentment gets me when I see Kosi with her boyfriend.

wzbudzać (np. szacunek) wzniecać (np. emocje)
rozpocznij naukę
stoke

martyr

złożony, skomplikowany
rozpocznij naukę
elaborate

prześladowanie
rozpocznij naukę
persecution

wprowadzenie w życie prawa
rozpocznij naukę
enactment

compel

proper

zapoczątkowywać
rozpocznij naukę
initiate

działania wojenne
rozpocznij naukę
hostilities

sporządzać (np. list, raport)
rozpocznij naukę
draw up

przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
venture

engulf

zwracanie się (o pomoc)
rozpocznij naukę
recourse

legalizować
rozpocznij naukę
legitimise

różnica zdań
Nasza różnica zdań zrobiła z nas wrogów
rozpocznij naukę
dissent
Our dissent made us enemies

zatwierdzenie (np. traktatu)
rozpocznij naukę
ratification

lucrative

prześladowanie
rozpocznij naukę
persecution

zlekceważyć
rozpocznij naukę
disregard

eliminować, pozbywać się (czegoś lub kogoś)
rozpocznij naukę
purge

alienate

przeżywać (żyć dłużej niż ktoś inny)
rozpocznij naukę
outlive

obalenie / obalić
rozpocznij naukę
overthrow

wydawać (np. oświadczenie)
rozpocznij naukę
issue

forfeit

strona wojująca
rozpocznij naukę
belligerent

następstwo, wynik (np. wojny, klęski żywiołowej)
rozpocznij naukę
aftermath

zastój (w gospodarce)
rozpocznij naukę
slump

wcielać w życie
rozpocznij naukę
enact

devise

gentry

sprzeciwić się
rozpocznij naukę
oppose

incessant

beset

ogłupiający
rozpocznij naukę
stultifying

oswobodzenie
rozpocznij naukę
deliverance

oppress

katalizator (coś lub ktoś powodujący ważną zmianę)
rozpocznij naukę
catalyst

wstąpienie (na tron)
rozpocznij naukę
accession

przewidywać
rozpocznij naukę
envision

forestall

przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
venture

belatedly

pogarszać się (o stanie czegoś)
Moja kondycja fizyczna pogarsza się
rozpocznij naukę
deteriorate
My physical condition is deteriorating

zbierać się (w jakimś celu)
rozpocznij naukę
rally

reprisal

legalny, prawowity, słuszny
rozpocznij naukę
legitimate

deprive

Na początku
rozpocznij naukę
at the outset

pod przywództwem
rozpocznij naukę
at the helm

zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
rozpocznij naukę
close in

nadejście, nastanie (pojawienie się czegoś)
rozpocznij naukę
advent

chwytać (coś)
rozpocznij naukę
seize

nascent

peripheral

buntowniczo nastawiony
rozpocznij naukę
mutinous

prowokować coś/kogoś
celowo próbować wywołać kłótnie albo złe uczucia pomiędzy ludźmi
Dave po prostu próbuje poprowokować, bo jest zazdrosny.
rozpocznij naukę
stir something/someone up
to deliberately try to cause arguments or bad feelings between people
Dave’s just trying to stir things up because he’s jealous.

nieprzyzwoity
rozpocznij naukę
obscene

haughty

ridicule

ridicule

oburzać się
rozpocznij naukę
resent

retort

łagodny, niezłośliwy
rozpocznij naukę
benign

w istocie, w rzeczywistości
rozpocznij naukę
in effect

viceroy

bezlitosny, bezwzględny
rozpocznij naukę
ruthless

wywierać (nacisk, wpływ)
rozpocznij naukę
exert

przywódca (np. plemienia)
rozpocznij naukę
patriarch

principle

pożyczać pod zastaw
rozpocznij naukę
borrow against

przejąć czyjąś niespłaconą właśność
rozpocznij naukę
foreclose

nie uregulować płatności
rozpocznij naukę
default

punitive

przypisywać coś komuś/czemuś
rozpocznij naukę
ascribe

disinclination

repressive

podlegać konfiskacie
rozpocznij naukę
be forfeit

w czyimś imieniu
rozpocznij naukę
on behalf of somebody

zastępować
rozpocznij naukę
displace

displace

evict

enclosed


uciekać się do czegoś
rozpocznij naukę
resort to something

relief

zakończyć się
rozpocznij naukę
wind up

okres względnego spokoju
rozpocznij naukę
lull


aż do czegoś
rozpocznij naukę
up to/till something

blockade

indict

prevail

prompt

schism

uparcie trwać przy czymś
rozpocznij naukę
cling

infuse

retain

aesthetic

legacy

vocation

przekazywać (np. wiedzę, mądrość, informacje)
rozpocznij naukę
impart

upheaval

Pociąg towarowy
rozpocznij naukę
freight train

zakończyć

loiter


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.