Crime (przestępstwo)

 0    74 fiszki    monikaoksstul
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zbrodnia, przestępstwo
rozpocznij naukę
crime
popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
to commit a crime
włamywacz
rozpocznij naukę
a burglar
kara
rozpocznij naukę
punishment
ukarać kogoś za zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
to punish sb for doing sth
przestępca
rozpocznij naukę
a criminal
prawo
rozpocznij naukę
the law
przestrzegać prawa
rozpocznij naukę
obey the law
łamać prawo
rozpocznij naukę
breake the law
zakładnik
rozpocznij naukę
hostage
wziąć kogoś na zakładnika
rozpocznij naukę
to take sb hostage
zapłacić okup
rozpocznij naukę
to pay a ransom
włamać się do domu
rozpocznij naukę
to burgle a house
uciekać z jakiegoś miejsca
rozpocznij naukę
to flee for a place
skrzywdzić
rozpocznij naukę
hurt
ukraść coś komuś
rozpocznij naukę
steal sth from sb
emeryt
rozpocznij naukę
pensioner
napad na ulicy
rozpocznij naukę
mugging
osoba napadajaca na ulicy
rozpocznij naukę
mugger
porwanie
rozpocznij naukę
kidnapping
porywaczy
rozpocznij naukę
kidnapper
monitoring
rozpocznij naukę
Surveillance cameras
płacić
rozpocznij naukę
pay
ucieka
rozpocznij naukę
flees
zafascynować się czymś
rozpocznij naukę
to hold a fascination for sth
telewidz
rozpocznij naukę
viewer
dostarczyć wskazówek
rozpocznij naukę
to provide clues
odbierać coś jako sposób na coś
rozpocznij naukę
to see sth as a way to do sth
w sądzie
rozpocznij naukę
in court
zajmować się sprawą morderstwa
rozpocznij naukę
to deal with a murder case
w ciągu dnia
rozpocznij naukę
during the course of a day
miejsce zbrodni
rozpocznij naukę
crime scene
miejsce napadu
rozpocznij naukę
the scene of robbery
Odzyskany samochód
rozpocznij naukę
A recovered car
spalony
rozpocznij naukę
burnt out
śmiertelny wypadek
rozpocznij naukę
fatal accident
być na wezwanie, w służbie
rozpocznij naukę
be on a call
gromadzić dowody
rozpocznij naukę
gather evidence
Osoba odpowiedzialna
rozpocznij naukę
A person-in-charge
zachęcać
rozpocznij naukę
to encourage (to do)
ofiara
rozpocznij naukę
a victim
wprowadzać kogoś w temat
rozpocznij naukę
to brief sb on
zbadać sprawę
rozpocznij naukę
investigate
śledztwo
rozpocznij naukę
investigation
lekarz
rozpocznij naukę
medical examiner
wspomaganie
rozpocznij naukę
to aid
szczegół
rozpocznij naukę
detail
widoczny
rozpocznij naukę
visible
dokładny
rozpocznij naukę
accurate
skupić się na
rozpocznij naukę
focus on
porzucony
rozpocznij naukę
discarded
niezbędny
rozpocznij naukę
crucial
zostać wpisanym do rejestru
rozpocznij naukę
be listed in a log
zdecydować się na karierę
rozpocznij naukę
to follow a career
nie ma miejsca na
rozpocznij naukę
there is no room for
trudne
rozpocznij naukę
tough
spokój
rozpocznij naukę
peace of mind
odcięty emocjonalnie
rozpocznij naukę
detached
świadkami czegoś
rozpocznij naukę
to witness sth
wywierać wpływ na
rozpocznij naukę
to have an impact on
aby zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to encourage sb to do sth
dziedzina
rozpocznij naukę
field
możliwości
rozpocznij naukę
opportunities
dostępne
rozpocznij naukę
availables
poprzednie doświadczanie
rozpocznij naukę
previous experience
zachować spokój
rozpocznij naukę
to stay calm
nieprzewidywalne
rozpocznij naukę
unpredictable
rozważyć pracę
rozpocznij naukę
to consider a job
oskarżyć
rozpocznij naukę
to prosecute
włamanie
rozpocznij naukę
burglary
wandalizm
rozpocznij naukę
vandalism
rabunek
rozpocznij naukę
robbery
kradzież
rozpocznij naukę
theft
ucieczka
rozpocznij naukę
escape

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.