rzeczowniki orange

 0    257 fiszek    michalmieleszczuk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pregnancy
rozpocznij naukę
ciąża
anniversary
Today we are celebrating the 6th anniversary of our entrance on the Chinese market.
rozpocznij naukę
rocznica
Dziś obchodzimy 6. rocznicę naszego wejścia na rynek chiński.
youth
Youth is beautiful, but passes quickly.
rozpocznij naukę
młodość
Młodość jest piękna, ale szybko przemija.
senior
rozpocznij naukę
starsza osoba
tear
rozpocznij naukę
łza
divorce
rozpocznij naukę
rozwód
birth
The famous Birth of Venus was painted by Sandro Boticelli.
rozpocznij naukę
narodziny
Słynny obraz Narodziny Wenus namalował Sandro Boticelli.
wedding
Their wedding will take place in the Ice Chapel in Sweden.
rozpocznij naukę
ślub
Ich ślub odbędzie się w Kaplicy Lodowej w Szwecji.
identification
Have you got any identification?
rozpocznij naukę
identyfikacja
Czy ma pan jakiś dowód tożsamości?
condom
rozpocznij naukę
prezerwatywa
old age
Today we are celebrating the 6th anniversary of our entrance on the Chinese market.
rozpocznij naukę
starość
Dziś obchodzimy 6. rocznicę naszego wejścia na rynek chiński.
baby boy
rozpocznij naukę
chłopczyk
sight
I have very good sight.
rozpocznij naukę
wzrok
Mam bardzo dobry wzrok.
possibility
rozpocznij naukę
możliwość
thigh
I think I pulled a muscle in my thigh when I was doing squats.
rozpocznij naukę
udo
Chyba naciągnąłem mięsień w udzie, gdy robiłem przysiady.
liver
Don't drink too much alcohol, it's not good for your liver.
rozpocznij naukę
wątroba
Nie pij zbyt dużo alkoholu. To szkodliwe dla wątroby.
lung
Kylie's right lung had a small tumour in it, so she had to have an operation.
rozpocznij naukę
płuco
W prawym płucu Kylie znajdował się mały guz, więc musiała przejść operację.
rib
I fell over while running yesterday and cracked two of my ribs.
rozpocznij naukę
żebro
Wczoraj podczas biegania upadłem i złamałem dwa żebra.
beard
You have such a thick beard!
rozpocznij naukę
broda
Masz taką gęstą brodę!
deodorant
rozpocznij naukę
dezodorant
toothpaste
rozpocznij naukę
pasta do zębów
cosmetic
rozpocznij naukę
kosmetyk
shampoo
rozpocznij naukę
szampon
toothbrush
rozpocznij naukę
szczoteczka do zębów
comb
rozpocznij naukę
grzebień
baby girl
rozpocznij naukę
dziewczynka
fiction
rozpocznij naukę
fikcja, beletrystyka
logic
rozpocznij naukę
logika
title
What's the title of the book?
rozpocznij naukę
tytuł
Jaki jest tytuł książki?
knowledge
My knowledge of history is very limited.
rozpocznij naukę
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
science
Physics and chemistry are branches of science.
rozpocznij naukę
nauka
Fizyka i chemia to dziedziny nauki.
toilet paper
rozpocznij naukę
papier toaletowy
alphabet
rozpocznij naukę
alfabet
classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
rozpocznij naukę
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.
campus
rozpocznij naukę
kampus
academy
rozpocznij naukę
akademia
institution
rozpocznij naukę
instytucja
excitement
rozpocznij naukę
ekscytacja, podniecenie
junior
rozpocznij naukę
junior
event
rozpocznij naukę
wydarzenie
celebration
rozpocznij naukę
uroczystość
marriage
rozpocznij naukę
małżeństwo
couple
rozpocznij naukę
para
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
rozpocznij naukę
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
kindergarten
rozpocznij naukę
przedszkole
notebook
rozpocznij naukę
zeszyt, notatnik
bachelor
rozpocznij naukę
licencjat
pause
rozpocznij naukę
pauza
structure
rozpocznij naukę
struktura
Institute of technology
rozpocznij naukę
politechnika
falsehood
rozpocznij naukę
fałsz
characteristic
rozpocznij naukę
cecha
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
rozpocznij naukę
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
sample
We need more samples.
rozpocznij naukę
próbka
Potrzebujemy więcej próbek.
opinion
rozpocznij naukę
opinia
character
Who is your favourite character in the Harry Potter books?
rozpocznij naukę
charakter
Kto jest twoją ulubioną postacią z książek o Harrym Potterze?
behavior
rozpocznij naukę
zachowanie
proposition
rozpocznij naukę
propozycja
edition
The morning edition of the newspaper contained an error, which was corrected in the afternoon edition.
rozpocznij naukę
edycja
Poranne wydanie gazety zawierało błąd, który został popawiony w wydaniu popołudniowym.
remark
rozpocznij naukę
spostrzeżenie, uwaga
version
rozpocznij naukę
wersja
standard
I don't want the premium internet option. The standard one will be just fine.
rozpocznij naukę
standard
Nie chcę dostępu premium do internetu. Pakiet standardowy będzie w sam raz.
option
Making a choice consists in choosing one out of several different options.
rozpocznij naukę
wybór / opcja
Dokonywanie wyboru polega na wybieraniu jednej z kilku opcji.
retirement
rozpocznij naukę
emerytura
name day
rozpocznij naukę
imieniny
change
rozpocznij naukę
zmiana
death
rozpocznij naukę
śmierć
protection
rozpocznij naukę
prezerwatywa
appearance
rozpocznij naukę
wygląd
feeling
rozpocznij naukę
uczucie
hearing
rozpocznij naukę
słuch
touch
rozpocznij naukę
dotyk
intuition
rozpocznij naukę
intuicja
ideal
rozpocznij naukę
ideał
trust
rozpocznij naukę
zaufanie
tear
rozpocznij naukę
łza
heel
rozpocznij naukę
obcas
cheek
rozpocznij naukę
policzek
hip
rozpocznij naukę
biodro
muscle
rozpocznij naukę
mięsień
thigh
rozpocznij naukę
udo
shoulder
rozpocznij naukę
bark
wrist
rozpocznij naukę
nadgarstek
soap
rozpocznij naukę
mydło
toothbrush
rozpocznij naukę
szczoteczka do zębów
comb
rozpocznij naukę
grzebień
cream
rozpocznij naukę
krem
towel
rozpocznij naukę
ręcznik
perfume
rozpocznij naukę
perfumy
makeup
rozpocznij naukę
makijaż
science
rozpocznij naukę
nauka
right
rozpocznij naukę
racja, prawo do
idea
rozpocznij naukę
pomysł / idea
page
rozpocznij naukę
strona
mistake
rozpocznij naukę
błąd
error
rozpocznij naukę
błąd
title
rozpocznij naukę
tytuł
cretin
rozpocznij naukę
kretyn
memory
rozpocznij naukę
pamięć
student
rozpocznij naukę
student
backpack
rozpocznij naukę
plecak
university
rozpocznij naukę
uniwersytet
academy
rozpocznij naukę
akademia
language
rozpocznij naukę
język
translation
rozpocznij naukę
tłumaczenie
Math
rozpocznij naukę
Matematyka
alphabet
rozpocznij naukę
alfabet
course
rozpocznij naukę
kurs
subject
rozpocznij naukę
temat
topic
rozpocznij naukę
temat
board
rozpocznij naukę
tablica
response
rozpocznij naukę
odpowiedź
grade
rozpocznij naukę
stopień
break
rozpocznij naukę
przerwa
junior high school
rozpocznij naukę
Gimnazjum
high school
rozpocznij naukę
liceum (am.)
master
rozpocznij naukę
magister
PHd student
rozpocznij naukę
doktorant
cause
rozpocznij naukę
przyczyna / powód
reason
rozpocznij naukę
przyczyna
purpose
rozpocznij naukę
powód
way
rozpocznij naukę
sposób
mode
rozpocznij naukę
tryb
truth
rozpocznij naukę
prawda
sense
rozpocznij naukę
zmysł, sens
attention
rozpocznij naukę
uwaga
need
rozpocznij naukę
potrzeba
sort
rozpocznij naukę
rodzaj
kind
rozpocznij naukę
rodzaj
proposition
rozpocznij naukę
propozycja
proposal
rozpocznij naukę
propozycja
suggestion
rozpocznij naukę
sugestia
shape
rozpocznij naukę
kształt
sound
rozpocznij naukę
dźwięk
noise
rozpocznij naukę
hałas
scream
rozpocznij naukę
krzyk
orientation
rozpocznij naukę
orientacja
surface
rozpocznij naukę
powierzchnia
entrance
Wait for me at the school entrance.
rozpocznij naukę
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
move
rozpocznij naukę
przeprowadzka
exit
How to exit a "frozen" Windows program?
rozpocznij naukę
wyjście
Jak można "wyjść" z zawieszonego programu Windows?
voice
rozpocznij naukę
głos
silence
rozpocznij naukę
cisza
bell
rozpocznij naukę
dzwon
movement
rozpocznij naukę
ruch
direction
rozpocznij naukę
kierunek
middle
rozpocznij naukę
środek
corner
rozpocznij naukę
róg / narożnik
distance
rozpocznij naukę
odległość
front
rozpocznij naukę
przód
back
rozpocznij naukę
tył
side
rozpocznij naukę
strona
top
rozpocznij naukę
góra
bottom
rozpocznij naukę
dół
step
rozpocznij naukę
krok
sign
rozpocznij naukę
znak
place
rozpocznij naukę
miejsce
site
rozpocznij naukę
teren
spot
rozpocznij naukę
miejsce
area
rozpocznij naukę
powierzchnia
machine
rozpocznij naukę
maszyna
mechanism
rozpocznij naukę
mechanizm
fuel
rozpocznij naukę
paliwo
road
rozpocznij naukę
droga / szosa
bridge
rozpocznij naukę
most
passenger
rozpocznij naukę
pasażer
railway
rozpocznij naukę
kolej
station
rozpocznij naukę
stacja
aircraft
rozpocznij naukę
statek powietrzny
airline
rozpocznij naukę
linia lotnicza
flight
rozpocznij naukę
lot
harbor
rozpocznij naukę
port
helmet
rozpocznij naukę
kask
motorway
rozpocznij naukę
autostrada
socket
rozpocznij naukę
gniazdko
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
rozpocznij naukę
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
junction
rozpocznij naukę
skrzyżowanie
crossroad
Turn left at the crossroad.
rozpocznij naukę
skrzyżowanie dróg
Na skrzyżowaniu skręć w lewo.
petrol station
rozpocznij naukę
stacja benzynowa
intersection
rozpocznij naukę
skrzyżowanie
motorcycle
rozpocznij naukę
motor / motocykl
accident
rozpocznij naukę
wypadek
crash
rozpocznij naukę
kraksa, awaria
speed limit
rozpocznij naukę
ograniczenie prędkości
repair
rozpocznij naukę
naprawa
tool
rozpocznij naukę
narzędzie
hammer
rozpocznij naukę
młotek
screw
rozpocznij naukę
śruba
pipe
rozpocznij naukę
rura
truck
rozpocznij naukę
ciężarówka
coach
rozpocznij naukę
trener, autokar
currency exchange
rozpocznij naukę
kantor wymiany walut
baggage
Do you have a lot of baggage?
rozpocznij naukę
bagaż
Masz dużo bagażu?
accommodation
We had to accommodate more than 1000 guests.
rozpocznij naukę
zakwaterowanie
Musieliśmy pomieścić ponad 1000 gości.
breakdown
rozpocznij naukę
awaria
luggage
Where did you leave your luggage?
rozpocznij naukę
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
route
rozpocznij naukę
trasa
damage
rozpocznij naukę
szkoda / krzywda
reservation
I'd like to make a reservation for 20th April.
rozpocznij naukę
rezerwacja
Chciałbym zrobić rezerwację na 20 kwietnia.
parking meter
rozpocznij naukę
parkometr
seat
rozpocznij naukę
siedzenie
traffic sign
rozpocznij naukę
znak drogowy
travel
rozpocznij naukę
podróż
rest
rozpocznij naukę
reszta
ticket office
rozpocznij naukę
kasa biletowa
insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie
equipment
rozpocznij naukę
wyposażenie
device
rozpocznij naukę
urządzenie
timetable
Where is the timetable?
rozpocznij naukę
rozkład jazdy
Gdzie jest rozkład jazdy?
workout
I'm going to try a new workout. I hope I'll get stronger very quickly.
rozpocznij naukę
trening
Spróbuję nowego treningu. Mam nadzieję, że szybko stanę się silniejszy.
draft
rozpocznij naukę
szkic, brudnopis
award
The awards ceremony is on February 20.
rozpocznij naukę
nagroda
Ceremonia rozdania nagród jest 20 lutego.
prize
She deserved the prize.
rozpocznij naukę
wygrana
Ona zasłużyła na nagrodę.
planning
rozpocznij naukę
planowanie
arrangement
rozpocznij naukę
ustalenie, porozumienie
preparation
rozpocznij naukę
przygotowanie
journey
rozpocznij naukę
podróż
souvenir
rozpocznij naukę
pamiątka
reward
rozpocznij naukę
nagroda
match
rozpocznij naukę
mecz
supporter
rozpocznij naukę
kibic
walk
rozpocznij naukę
spacer
win
rozpocznij naukę
wygrana
free time
rozpocznij naukę
czas wolny
attempt
rozpocznij naukę
próba
try
rozpocznij naukę
próba
achievement
rozpocznij naukę
osiągniecie
defeat
rozpocznij naukę
porażka
score
rozpocznij naukę
wynik, rezultat sportowy
press
rozpocznij naukę
prasa
connection
rozpocznij naukę
połączenie
call
rozpocznij naukę
rozmowa telefoniczna
journal
rozpocznij naukę
czasopismo
newsstand
rozpocznij naukę
kiosk z gazetami
hardware
rozpocznij naukę
sprzęt komputerowy
software
rozpocznij naukę
oprogramowanie
browser
rozpocznij naukę
przeglądarka
desktop
rozpocznij naukę
pulpit
layout
We have to change the layout of our website.
rozpocznij naukę
układ, rozmieszczenie, format
Musimy zmienić układ naszej strony internetowej.
disk
rozpocznij naukę
dysk
mailbox
rozpocznij naukę
skrzynka pocztowa
transmission
rozpocznij naukę
transmisja
format
rozpocznij naukę
format
broadcast
rozpocznij naukę
transmisja
access
rozpocznij naukę
dostęp
advertisement
rozpocznij naukę
reklama
advertising
rozpocznij naukę
reklama
newsletter
rozpocznij naukę
biuletyn
update
rozpocznij naukę
aktualizacja
phone bill
rozpocznij naukę
rachunek telefoniczny
earphones
rozpocznij naukę
słuchawki
society
rozpocznij naukę
społeczeństwo
explanation
rozpocznij naukę
wyjaśnienie
solution
rozpocznij naukę
rozwiązanie
state
rozpocznij naukę
stan
capital
rozpocznij naukę
stolica
reply
rozpocznij naukę
odpowiedz

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.