GASTROINTESTINAL TRACT-układ trawienny

 0    96 fiszek    katarzynaborecka0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


lethargy

queasiness/nusea

nadmierna wrażliwość na gorąco
rozpocznij naukę
intolerance for heat

night sweats

ogólna niemoc
rozpocznij naukę
general debility

uderzenie gorąca
rozpocznij naukę
hot flush

utrata łaknienia
rozpocznij naukę
loss of appetite/anorexia

utrata wagi ciała
rozpocznij naukę
weight loss/loss of weigh

zimne dreszcze
rozpocznij naukę
chilly sensation

apatia, osłabienie
rozpocznij naukę
languor

złe samopoczucie, ogólnie
rozpocznij naukę
malaise

postępujące osłabienie siły nóg
rozpocznij naukę
progressive leg weakness

rak prostaty
rozpocznij naukę
prostate cancer

mouth/oral cavity

ślinianka podjęzykowa
rozpocznij naukę
sublingual gland

ślinianka podżuchwowa
rozpocznij naukę
submandibular gland

ślinianka przyuszna
rozpocznij naukę
parotid salivary gland

pharynx

trahea

esophagus

diaphragm

stomach

spleen

liver

pęcherzyk żółciowy
rozpocznij naukę
cholescyst/gallblader

przewód żółciowy wspólny
rozpocznij naukę
the common bile duct

pancreas

duodenum

jelito cienkie
rozpocznij naukę
small intestine

jelito ślepe/kątnica
rozpocznij naukę
cecum / contra-angle

wyrostek robaczkowy
rozpocznij naukę
vermix/vermiform appendix

okrężnica wstępująca
rozpocznij naukę
ascending colon

poprzecznica/okrężnica poprzeczna
rozpocznij naukę
transverse colon

okrężnica zstępująca
rozpocznij naukę
descending colon

okrężnica esowata
rozpocznij naukę
sigmoid colon

rectum
drains

mięśnie poprzecznie prążkowane
rozpocznij naukę
straited muscles

błona śluzowa
rozpocznij naukę
mucous membrane

podstawa czaszki
rozpocznij naukę
skull base

epigastrium

posterior

zaotrzewnowo
rozpocznij naukę
retroperitoneal

przedsionek jamy ustnej
rozpocznij naukę
oral vestibule


transverse


secretions

salivary


łączyć się
rozpocznij naukę
continuous with

kanał odbytniczy
rozpocznij naukę
anal canal

nieco poniżej
rozpocznij naukę
somewhat interior

diameter

fałd otrzewnej
rozpocznij naukę
peritoneal folds

więzadło żołądkowo okrężnicze
rozpocznij naukę
gastro-colic ligament

mesentery

jelito czcze kręte
rozpocznij naukę
jejuno-ileum


roztwór przełykowy przepony
rozpocznij naukę
oesophageal hiatus

sieć większa
rozpocznij naukę
The greater omentum

połączenie przełykowo-żołądkowe
rozpocznij naukę
esophageal-gastric junction

pylorus

jama odźwiernikowa
rozpocznij naukę
pyloric antrum

sphincter

dno żołądka
rozpocznij naukę
fundus

błona śluzowa
rozpocznij naukę
mucosa

krzywizna mniejsza żołądka
rozpocznij naukę
lesser curvature (of the stomach)

krzywizna większa żołądka
rozpocznij naukę
greater curvature (of the stomach)

trzon żołądka
rozpocznij naukę
body

mięśnie gładkie / szkieletowe
rozpocznij naukę
smooth / skeletal muscles


błona surowicza
rozpocznij naukę
serosa

bezgruczołowa
rozpocznij naukę
nonglandular

gland

owrzodzenie (rana, bolące miejsce)
rozpocznij naukę
sore (wound, sore spot)

owrzodzenie (np. żołądka)
rozpocznij naukę
ulceration (e.g., stomach)

asymptomatic

guz, nowotwór
rozpocznij naukę
neoplasm


zgięcie wątrobowe
rozpocznij naukę
hepatic flexure


zwieracz odźwiernika
rozpocznij naukę
pyloric sphincter

mastication

vomitting/emesis

Reflux/backflow

żółtaczka
rozpocznij naukę
jaundice/icterus

utrudnione przełykanie
rozpocznij naukę
difficult swallowing/dysphagia

hernia

roztwór (miazga pokarmowa)
rozpocznij naukę
chyme

esophageal

treść pokarmowa
rozpocznij naukę
chyme


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.