Ewolucja życia - klasa VIII

 0    33 fiszki    kacpermargul
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Co to jest ewolucja?
rozpocznij naukę
Proces stopniowych zmian budowy ciała, sposobu życia, upodobań pokarmowych lub innych cech gatunkowych prowadzących do powstania gatunku.

Wymień bezpośrednie dowody ewolucji i powiedz na czym polegają.
rozpocznij naukę
skamieniałości, ogniwa pośrednie, relikty; pozwalają śledzić kolejność pojawiania się poszczególnych form organizmów.

Wymień pośrednie dowody ewolucji i powiedz na czym one polegają.
rozpocznij naukę
jedność budowy i funkcjonowania, narządy szczątkowe, rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej, struktury homologiczne i analogiczne; opierają się na analizie podobieństw oraz różnic w budowie i sposobie funkcjonowania.

Co to są skamieniałości?
rozpocznij naukę
Są to szczątki i ślady działalności organizmów zachowane w osadach skorupy ziemskiej, stanowią ważne źródło wiedzy o przeszłości.

Wymień rodzaje skamieniałości i podaj ich przykłady.
rozpocznij naukę
skamieniałe szczątki organizmów: fragmenty wymarłych roślin, np. paproci, skamieniałe muszle amonitów, zmumifikowane organizmy: mamucie niemowlę w zmarzlinie, owady w żywicy, ślady działalności organizmów: odbite ślady kończyn.

Podaj cechy titaalika.
rozpocznij naukę
titaalik: ryby (płetwy, ciało pokryte łuską) - płazy (płetwy do podpierania się)

Podaj cechy ichtiostegi.
rozpocznij naukę
ichtiostega: ryby (płetwa ogonowa, linia naboczna, życie w wodzie) - płazy (dobrze rozwinięte kończyny, możliwość poruszania się po lądzie

Podaj cechy archeopteryksa.
rozpocznij naukę
archeopteryks: gady (zęby, długi ogon, pazury na przednich kończynach) - ptaki (asymetrycznie zbudowane pióra, dobrze wykształcone skrzydła).

Wymień ogniwa pośrednie i podaj ich tezę.
rozpocznij naukę
titaalik, ichtiostega, archeopteryks; różne królestwa są ze sobą spokrewnione.

Co to są relikty?
rozpocznij naukę
Relikty inaczej żywe skamieniałości to pojedyncze gatunki, które przetrwały do dziś, mimo że inni ich bliscy krewni już dawno wymarli.

Wymień relikty.
rozpocznij naukę
kolczatka i dziobak, latimeria, łodzik

Opisz kolczatkę i dziobaka.
rozpocznij naukę
Są to stekowce, cechy gadzie: młode wykluwające się z jaj, cechy ssaków: odżywianie się zlizywanym mlekiem matki.

Opisz latimerię.
rozpocznij naukę
Jest to ryba trzonopłetwa, większość przedstawicieli tego gatunku wymarła, ma płetwy osadzone na umięśnionych trzonach

Opisz łodzika.
rozpocznij naukę
Jest to głowonóg, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel głowonogów z muszlą zewnętrzną.

Co to jest jedność planu budowy?
rozpocznij naukę
Związek między organizmami polegający na ich budowie: są zbudowane z komórek, tworzą podobne typy tkanek, narządów, układów.

Co to są narządy szczątkowe?
rozpocznij naukę
Są to narządy dziedziczone po dawnych przodkach, które nie odgrywają żadnej istotnej roli u współcześnie żyjących organizmów, np zęby mądrości czy mięśnie poruszające małżowiną uszną.

O czym świadczy rozmieszczenie organizmów?
rozpocznij naukę
Świadczy to o pochodzeniu organizmów: blisko spokrewnione zamieszkują sąsiednie rejony, a daleko spokrewnione zamieszkują najczęściej różne kontynenty.

Na czym polegają struktury homologiczne?
rozpocznij naukę
Mają one wspólne pochodzenie i podobną budowę wewnętrzną.

Podaj przykład struktur homologicznych.
rozpocznij naukę
Kończyna konia i nietoperza: koniowi służy do biegania, a nietoperzowi do latania, jednak anatomia tych kończyn jest taka sama - mają oni wspólne pochodzenie ewolucyjne.

Na czym polegają struktury analogiczne?
rozpocznij naukę
Mają one podobny wygląd, ale różną budowę wewnętrzną i pochodzenie.

Podaj przykład struktur analogicznych.
rozpocznij naukę
Ważka i rybołów: skrzydła służą do latania, lecz ważka ma skrzydła zbudowane z tchawek, a rybołów z kości - mają inne pochodzenie ewolucyjne.

Opisz w skrócie teorię ewolucji Karola Darwina.
rozpocznij naukę
Odpowiedź w zeszycie.

Co to są endemity?
rozpocznij naukę
Są to gatunki występujące tylko na danym obszarze.

Wymień endemity i opisz je.
rozpocznij naukę
żółw słoniowy (największy żółw na Ziemi), legwan morski (jedyna jaszczurka zdobywająca pokarm z morza), pingwin równikowy (jedyny pingwin na półkuli północnej)

Opisz powstawanie nowego gatunku na przykładzie darwinki.
rozpocznij naukę
wspólny przodek (żywił się nasionami) - bariera geograficzna (ocean uniemożliwił krzyżowanie się osobników odległych od siebie) - a) darwinka kaktusowa (długi dziób) b) darwinka wielkodzioba (ma masywny dziób).

Wymień rodzaje doboru.
rozpocznij naukę
dobór naturalny, dobór sztuczny

Na czym polega dobór naturalny?
rozpocznij naukę
o selekcji osobników decydują warunki środowiska, proces przypadkowy, przeżywają gatunki najlepiej przystosowane do życia w danych warunkach środowiska, prowadzi do powstania nowych gatunków

Na czym polega dobór sztuczny?
rozpocznij naukę
o selekcji osobników decyduje człowiek, proces celowy, do rozrodu są dopuszczane osobniki o pożądanych przez człowieka cechach, prowadzi do powstania nowych ras i odmian.

Opisz stanowisko systematyczne człowieka.
rozpocznij naukę
Odpowiedź w zeszycie.

Wymień cechy wspólne człowieka i innych człekokształtnych.
rozpocznij naukę
trójwymiarowe widzenie, rozróżnianie barw, manualne kończyny pozwalające wykonywać ruchy w każdym kierunku, chwytne dłonie z przeciwstawnymi kciukami, rozbudowane mięśnie mimiczne, zredukowany ogon, długi okres dzieciństwa

Wymień różnice pomiędzy człowiekiem a innymi człekokształtnymi.
rozpocznij naukę
budowa szkieletu: dwunożność, wyprostowana postawa ciała, zmiana w budowie czaszki: duży mózg, zredukowane owłosienie ciała, wysoko rozwinięte zdolności manualne, umiejętność mowy, tworzenie dóbr kultury, rozbudowany system wartości

Wymień różnice w kolejnych częściach ciała: mózg, trzewioczaszka, zęby, twarz, kręgosłup, miednica, kończyny górne, owłosienie, stopa, kończyny dolne
rozpocznij naukę
odpowiedź w zeszycie

Wymień kolejno ewolucyjne gatunki człowieka.
rozpocznij naukę
Sahalentrop, Ardipitek, Australipitek, Człowiek zręczny (Homo habilis), Człowiek wyprostowany (Homo erectus), Neandertalczyk, Człowiek rozumny (Homo sapiens)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.