Słówka niemiecki

 0    76 fiszek    sublime
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przeciw
Jestem przeciw GMO.
rozpocznij naukę
gegen
Ich bin gegen GMO.
od / z
Dostałem tę książkę od mojego ojca.
rozpocznij naukę
von
Ich habe dieses Buch von meinem Vater bekommen.
aż do
Będę czekać do piątku.
rozpocznij naukę
bis
Ich werde bis Freitag warten.
pod
rozpocznij naukę
unter
przed
rozpocznij naukę
vor
ale
rozpocznij naukę
aber
z
rozpocznij naukę
aus (+Dativ)
przy / u / koło
Przy publiczności wstydzę się.
rozpocznij naukę
bei
Beim Publikum schäme ich mich.
naprzeciwko / w stosunku do
Lojalność względem rządu rośnie.
rozpocznij naukę
gegenüber
Loyalität gegenüber der Regierung steigert.
od
Uczę się niemieckiego od jednego roku.
rozpocznij naukę
seit
Ich lerne Deutsch seit 1 Jahr.
oprócz
Wszyscy mówią po angielsku - oprócz mnie.
rozpocznij naukę
außer
Alle sprechen Englisch - außer mir.
według
Według raportu magazynu będziemy mieli więcej pracy.
rozpocznij naukę
zufolge
Einem Bericht des Magazins zufolge, werden wir mehr Arbeit haben.
wbrew
rozpocznij naukę
entgegen
przez
On był na wycieczce przez Niemcy.
rozpocznij naukę
durch
Er war auf eine Reise durch Deutschland.
bez
Dlaczego poszedłeś do kina beze mnie?
rozpocznij naukę
ohne
Warum bist du ohne mich ins Kino gegangen?
wokół / o
Spotykamy się o ósmej?
rozpocznij naukę
um
Treffen wir uns um 8 Uhr?
wzdłuż
Jazda wzdłuż wybrzeża była bardzo interesująca.
rozpocznij naukę
entlang
Die Fahrt entlang der Küste war sehr interessant.
skąd
rozpocznij naukę
woher
komu
rozpocznij naukę
wem
dlaczego
rozpocznij naukę
wozu
czyj / czyja / czyje
rozpocznij naukę
wessen
ponieważ
rozpocznij naukę
da
kto
rozpocznij naukę
wer
każdy
rozpocznij naukę
jeden
może
Być może myliłem się.
rozpocznij naukę
vielleicht
Vielleicht bin ich falsch gewesen.
czy
rozpocznij naukę
ob
jako
Pracuję jako przewodnik turystyczny.
rozpocznij naukę
als
Ich arbeite als Fremdenführer.
ktoś
Chcę kogoś spotkać.
rozpocznij naukę
jemand
Ich will jemanden treffen.
sam
rozpocznij naukę
dieselbe
oba / obaj / obie / oboje
rozpocznij naukę
beide
godzinami
rozpocznij naukę
stundenlang
łatwy, prosty
rozpocznij naukę
einfach
niezwłocznie / od razu
Wyszłam za mąż zaraz po tym jak się rozstaliśmy.
rozpocznij naukę
sofort
Ich heiratete sofort nach unserer Trennung.
kiedyś
Wiem, bo kiedyś tam pracowałam.
rozpocznij naukę
früher, einmal
Das weiß ich, weil ich früher dort gearbeitet habe.
koniec
To koniec dla mnie, Frank.
rozpocznij naukę
der Schluss
Für mich ist Schluss, Frank.
wdzięczny
Jestem wdzięczny za to, co zrobiłeś.
rozpocznij naukę
dankbar
Ich bin dankbar dafür, was du getan hast.
ważne, istotne
Istotne jest, aby uzyskać podobny rozdział.
rozpocznij naukę
unbedingt
Es ist unbedingt für eine analoge Trennung zu sorgen.
pocieszać
rozpocznij naukę
trösten
wychodzić
I nie zamierzam wyjść z nią.
rozpocznij naukę
ausgehen
Ich werde nicht mit ihr ausgehen.
zrozpaczony
Moja mama była zupełnie zrozpaczona, gdy zmarł mój brat. Płakała miesiącami.
rozpocznij naukę
verzweifelt
Meine Mutter war völlig verzweifelt, als mein Bruder gestorben ist. Sie weinte monatelang.
o tym
Ja w ogóle wolę o tym nawet nie myśleć.
rozpocznij naukę
darüber
Ich will nicht mal darüber nachdenken.
nawet
Wysłała nawet jednego faceta do więzienia.
rozpocznij naukę
sogar
Sie hat sogar einen Typen ins Gefängnis gebracht.
szalony
Mój brat jest naprawdę szalony!
rozpocznij naukę
wahnsinnig
Mein Bruder ist wirklich wahnsinnig!
porzucać
Porzućmy ten pomysł i wymyślmy inny. Ten po prostu nie działa!
rozpocznij naukę
aufgeben
Geben wir diese Idee auf und finden wir eine neue heraus. Diese wirkt einfach nicht!
Trudność
utrudnienia w zrozumieniu przekazywanych informacji.
rozpocznij naukę
Schwierigkeit
Schwierigkeit, die übermittelten Daten zu verstehen.
opuszczać
Wiesz, że nigdy nie możesz opuścić programu.
rozpocznij naukę
verlassen
Du kannst das Programm niemals verlassen.
cieszyć się
Nie mogę cieszyć się światem, który muszę ratować.
rozpocznij naukę
genießen
Ich kann keine Welt genießen, die ich retten muss, Dean.
patrzeć
A ja na ciebie nie patrzę.
rozpocznij naukę
schaue
Und ich schaue dich nicht an.
źle, zły
Przechodziliśmy wtedy przez złe czasy.
rozpocznij naukę
schlimm
Wir haben damals eine schlimme Zeit durchgemacht.
odpowiadać
Muszę odpowiedzieć na pytania klientów.
rozpocznij naukę
antworten
Ich muss auf die Fragen der Kunden antworten.
koniec
Więc po rozprawie, to koniec.
rozpocznij naukę
vorbei
Nach der Verhandlung ist alles vorbei.
odzyskać
Więc pomożesz mi odzyskać statek czy nie?
rozpocznij naukę
zurückzuerobern
Helfen Sie mir nun, das Schiff zurückzuerobern oder nicht?
odebrać
Teraz możemy odebrać Kathy, jest u Annie.
rozpocznij naukę
abholen
Wir können Cathy von Annie abholen.
wysyłać
Muszę wysłać kilka listów.
rozpocznij naukę
schicken
Ich muss ein paar Briefe schicken.
zmienić
Foster uważa, że wirtualna rzeczywistość może to zmienić.
rozpocznij naukę
ändern
Foster denkt virtuelle Realität kann das ändern.
uśmiechać się do
Wystarczy, że się do mnie uśmiechnie i jestem szczęśliwy.
rozpocznij naukę
anlächeln
Sie muss mich nur anlächeln und ich bin überschwänglich glücklich.
tylko
Mam tylko 5 minut.
rozpocznij naukę
nur
Ich habe nur fünf Minuten.
towarzyszyć
Przepraszam, że nie mogłam ci towarzyszyć.
rozpocznij naukę
begleiten
Tut mir leid, dass ich dich nicht begleiten konnte.
śmiały
To bardzo śmiałe posunięcie.
rozpocznij naukę
gewagt
Ich finde es sehr gewagt.
malować
Musze jeszcze skończyć się malować.
rozpocznij naukę
schminken
Muss mich noch zu Ende schminken.
jeszcze
Ona tak na prawdę jeszcze się nie wprowadziła.
rozpocznij naukę
noch
Sie ist noch nicht wirklich eingezogen.
wyjść
Nie może się doczekać, by wyjść ze szpitala.
rozpocznij naukę
heraus
Er kann es nicht erwarten, aus dem Krankenhaus heraus zu kommen.
poświęcać
Wówczas zdałem sobie sprawę, że muszę poświęcić życie nauce.
rozpocznij naukę
widmen
Damals wurde mir klar, dass ich mein Leben der Wissenschaft widmen muss.
słodki
Ciastka są zbyt słodkie, ale i tak mi smakują.
rozpocznij naukę
süß
Die Kekse sind zu süß, aber sowieso schmecken sie mir.
zapomnieć
Będziesz chciała wtedy o mnie zapomnieć.
rozpocznij naukę
vergessen
Dann werden Sie mich vergessen wollen.
w każdym razie
W każdym razie, chodzi wstecz.
rozpocznij naukę
auf jeden Fall
Er geht auf jeden Fall rückwärts.
oddzielnie
Ludzie są ze sobą, ale mieszkają oddzielnie.
rozpocznij naukę
getrennt
Menschen sind zusammen, aber sie leben getrennt.
wspaniały
On jest wspaniały, ale czasem łatwiej się otworzyć przed obcymi.
rozpocznij naukę
toll
Er ist toll, aber manchmal ist es einfacher sich Menschen zu öffnen, die einen nicht ansehen.
zwłaszcza
Myślę, że powinieneś, wiesz, zwłaszcza teraz.
rozpocznij naukę
gerade
Ich denke das solltest du gerade jetzt.
nastrój
Ojcze, cóż to za podły nastrój.
rozpocznij naukę
gelaunt
Sie sind ja heute mies gelaunt.
kiepski
Jestem w tym kiepski.
rozpocznij naukę
mies
Ich bin so mies hierbei.
W tym kontekście
Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej jest w tym względzie pierwszym znaczącym krokiem.
rozpocznij naukę
hierbei
Der Beitritt Kroatiens ist hierbei der erste, wichtige Schritt.
kłócić się
Musisz przestać kłócić się z Jessi.
rozpocznij naukę
streiten
Du musst aufhören mit Jessi zu streiten.
zatrzymać, przestać
Więc musimy coś zrobić i przestać się ukrywać.
rozpocznij naukę
aufhören
Dann muss das Versteckspiel aufhören und wir müssen etwas tun.
woleć
Wolałbym, żeby do nikogo pani nie strzelała.
rozpocznij naukę
bevorzugen
Ich würde bevorzugen, dass Sie auf niemanden schießen.
pobierać
Sonda musi pobierać reprezentatywną próbkę rozrzedzonych gazów spalinowych.
rozpocznij naukę
entnehmen
Die Sonde muss eine repräsentative Probe der verdünnten Abgase entnehmen.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.