strategia i struktura kooperacyjna

 0    128 fiszek    monikacyrta95529
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
strategia
rozpocznij naukę
strategy
planowanie
rozpocznij naukę
planning
analiza
rozpocznij naukę
analysis
narzędzie
rozpocznij naukę
tool
zewnętrzny
rozpocznij naukę
external
analiza SWOT
rozpocznij naukę
SWOT analysis
mocne i słabe strony
rozpocznij naukę
strengths and weaknesses
możliwości i zagrożenia
rozpocznij naukę
opportunities and threats
skala czasowa
rozpocznij naukę
Time scale
cel
rozpocznij naukę
a target
planowanie strategiczne
rozpocznij naukę
strategic planning
skupić się na
rozpocznij naukę
focus on
w trosce
rozpocznij naukę
for the sake
dłuższej perspektywie
rozpocznij naukę
longer term
pełny obraz
rozpocznij naukę
big picture
definiowania
rozpocznij naukę
defining
misja firmy
rozpocznij naukę
company mission
określanie
rozpocznij naukę
determining
ogólne cele
rozpocznij naukę
overall goals
przydzielanie zasobów
rozpocznij naukę
allocation resources
osiągać
rozpocznij naukę
achieve
wyżsi i średni menedżerowie
rozpocznij naukę
top and middle managers
planowanie operacyjne
rozpocznij naukę
operational planning
dotyczy
rozpocznij naukę
concerns with
ogólne
rozpocznij naukę
General
długoterminowe
rozpocznij naukę
Long-term
cele
rozpocznij naukę
goals
konkretne
rozpocznij naukę
specific
cele
rozpocznij naukę
objectives
monitorowanie
rozpocznij naukę
monitoring
dzień w dzień
rozpocznij naukę
day-to-day
departamenty
rozpocznij naukę
departments
kierownik średniego szczebla
rozpocznij naukę
middle manager
kierownik nadzorczy
rozpocznij naukę
supervisory manager
struktura firmy
rozpocznij naukę
company structure
decydować
rozpocznij naukę
to decide
potrzeby biznesowe
rozpocznij naukę
Business needs
struktura
rozpocznij naukę
structure
kilka
rozpocznij naukę
several
sposoby
rozpocznij naukę
ways
organizacja według funkcji
rozpocznij naukę
organization by function
podzielić
rozpocznij naukę
divide
organizacja według produktu
rozpocznij naukę
organization by product
zrzeszać
rozpocznij naukę
unite
pracownicy
rozpocznij naukę
employees
personel
rozpocznij naukę
staff
zawód
rozpocznij naukę
profession
linia produkcyjna
rozpocznij naukę
production line
organizacja według typu klienta
rozpocznij naukę
organization by customer type
sektor rynku
rozpocznij naukę
market sector
duzi klienci
rozpocznij naukę
large customers
kluczowi klienci
rozpocznij naukę
key accounts
organizacja według obszaru geograficznego
rozpocznij naukę
organization by geographical area
regiony
rozpocznij naukę
regions
powyższe
rozpocznij naukę
above
wstępnie
rozpocznij naukę
initially
w ciągu
rozpocznij naukę
within
według
rozpocznij naukę
according to
hierarchia zarządzania
rozpocznij naukę
management hierarchy
łańcuch dowodzenia
rozpocznij naukę
chain of command
najlepsi managerowie
rozpocznij naukę
top managers
dyrektor generalny
rozpocznij naukę
chief executive officer (CEO)
dyrektor operacyjny (COO)
rozpocznij naukę
chief operating officer (COO)
wiceprezydent
rozpocznij naukę
vice-president
dyrektorzy różnych działów
rozpocznij naukę
heads of various departments
dyrektorzy różnych działów
rozpocznij naukę
heads of diffetrnt departments
najwyższe kierownictwo
rozpocznij naukę
top management
ustalić kierunek
rozpocznij naukę
set the direction
wizja przyszłości
rozpocznij naukę
vision for the future
zarządzanie średniego szczebla
rozpocznij naukę
middle management
odpowiedzialny za
rozpocznij naukę
in charge of /responsinable for
wydział
rozpocznij naukę
division
oddział
rozpocznij naukę
branch
rozwijać
rozpocznij naukę
develop
szczegółowe plany
rozpocznij naukę
detailed plans
procedury
rozpocznij naukę
procedures
w oparciu o
rozpocznij naukę
based on
ogólna strategia
rozpocznij naukę
overall strategy
zarządzanie nadzorcze
rozpocznij naukę
supervisory management
tytuły stanowisk
rozpocznij naukę
job titles
nadzorca
rozpocznij naukę
supervisor
lider zespołu
rozpocznij naukę
Team Leader
szef sekcji
rozpocznij naukę
section chief
przydziela
rozpocznij naukę
assigns
niekierownicze
rozpocznij naukę
Non-Manager
określony
rozpocznij naukę
specified
oceniać
rozpocznij naukę
evaluate
wydajność pracy
rozpocznij naukę
performance
wdrażanie
rozpocznij naukę
implementation
hierarchia
rozpocznij naukę
hierarchy
określony projekt
rozpocznij naukę
specific project
zespoły wielofunkcyjne
rozpocznij naukę
cross-functional teams
zredukować
rozpocznij naukę
reduce
biurokracja
rozpocznij naukę
bureaucracy
rada dyrektorów
rozpocznij naukę
Board
przewodniczony przez
rozpocznij naukę
chaired by
przewodniczący
rozpocznij naukę
chairman
prezes
rozpocznij naukę
president
angażować się
rozpocznij naukę
get involved
planowanie strategiczne
rozpocznij naukę
strategic planning
może
rozpocznij naukę
perhaps / maybe
raz w miesiącu
rozpocznij naukę
once a month
wybierany przez
rozpocznij naukę
elected by
akcjonariusze
rozpocznij naukę
shareholders
główne interesy
rozpocznij naukę
main interests
wartość
rozpocznij naukę
value
uzyskanie
rozpocznij naukę
getting
dobry zwrot
rozpocznij naukę
good return
inwestycja
rozpocznij naukę
investment
zarówno
rozpocznij naukę
both
wypłata
rozpocznij naukę
payment
dywidenda
rozpocznij naukę
dividend
rosnące ceny akcji
rozpocznij naukę
rising share prices
centralizacja
rozpocznij naukę
centralization
decentralizacja
rozpocznij naukę
decentralization
kluczowe zagadnienie
rozpocznij naukę
Key issue
stopień centralizacji
rozpocznij naukę
degree of centralization
zalety centralizacji
rozpocznij naukę
the advantages of centralization
silny wizerunek
rozpocznij naukę
a strong image
doświadczeni managerowie
rozpocznij naukę
experienced managers
standaryzować procedury
rozpocznij naukę
standardize procedures
prowadzić do
rozpocznij naukę
lead to
ekonomia skali
rozpocznij naukę
economies of scale
niższe koszty
rozpocznij naukę
Lower costs
prostsze kanały dystrybucji
rozpocznij naukę
simpler distribution channels
zalety decentralizacji
rozpocznij naukę
advantages of decentralization
menedżerowie niższego szczebla
rozpocznij naukę
lower-level managers
być bardziej zaznajomiony
rozpocznij naukę
be more familiar

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.