New Year's Resolutions for the Construction Industry

 0    46 fiszek    kplewa164
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przemysł
rozpocznij naukę
industry
rozdzielczość (ekranu)
rozpocznij naukę
resolution
technologia
rozpocznij naukę
technology
nowomodny
rozpocznij naukę
up-to-date
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
rozpocznij naukę
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
tendencja
rozpocznij naukę
trend
zręczność
rozpocznij naukę
skill
praktyka
rozpocznij naukę
apprenticeship
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
rozpocznij naukę
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
proaktywne
rozpocznij naukę
proactive
środowisko
rozpocznij naukę
environment
priorytet
Znalezienie dobrej pracy, aby utrzymać rodzinę, to mój priorytet.
rozpocznij naukę
priority
Getting a good job to support my family is my priority.
realizowany
rozpocznij naukę
accomplished
rozwinięty
rozpocznij naukę
developed
zmierzać
rozpocznij naukę
tend
wyposażyć
rozpocznij naukę
equip
brak
Brak jedzenia jest wciąż dużym problemem na świecie.
rozpocznij naukę
shortage
Food shortage is still a big problem in the world today.
truteń
rozpocznij naukę
drone
materiał
Mam dużo materiału do powtórzenia.
rozpocznij naukę
material
I have a lot of material to revise.
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
rozpocznij naukę
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
entuzjazm
Dziękuje wam za ciężką pracę, zaangażowanie i entuzjazm.
rozpocznij naukę
enthusiasm
Thank you for your hard work, dedication and enthusiasm.
trwa
Upieczenie ciasta trwa godzinę.
rozpocznij naukę
ongoing
It takes an hour to bake a cake.
rzemiosło
On jest ekspertem w swoim rzemiośle.
rozpocznij naukę
craft
He's an expert in his craft.
odszkodowanie
Dostałam odszkodowanie po tym jak okradli mi dom.
rozpocznij naukę
amends
After my house was robbed I got a compensation.
zwiększyć
rozpocznij naukę
enhance
zawodowiec
rozpocznij naukę
professional
sprzęt
Cały sprzęt został wymieniony.
rozpocznij naukę
tackle
All the equipment has been replaced.
udowodniony
rozpocznij naukę
proven
ogromny
Twoje ranczo jest ogromne!
rozpocznij naukę
tremendous
Your ranch is vast!
istotny
To była istotna zmiana.
rozpocznij naukę
crucial
It was a substantive change.
postanowienie
rozpocznij naukę
resolution
dokonanie, osiągnięcie
rozpocznij naukę
accomplishment
wyznaczać cele
rozpocznij naukę
to set goals
podążać za, stosować się do
rozpocznij naukę
to follow
uszkodzenie, uraz
rozpocznij naukę
injury
wypadek śmiertelny
rozpocznij naukę
fatal accident
zmiana, poprawka, nowelizacja
rozpocznij naukę
amendment
przedsiębiorca, wykonawca
rozpocznij naukę
contractor
targi
rozpocznij naukę
trade show [also trade fair]
praktyka
rozpocznij naukę
apprenticeship
wykwalifikowany
rozpocznij naukę
skilled
brak, niedobór, deficyt
rozpocznij naukę
shortage
powstający, kształtujący się
rozpocznij naukę
emerging
modelowanie informacji o budynku
rozpocznij naukę
building information modeling (BIM)
zrównoważony
rozpocznij naukę
sustainable
wysokiej skuteczności, wysokowydajny
rozpocznij naukę
high-efficiency

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.