Osoby - People

 0    28 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ja
Ja som Adam.
rozpocznij naukę
I
I am Adam.
ty
Kto si ty?
rozpocznij naukę
you
Who are you?
on
Kto je on?
rozpocznij naukę
he
Who is he?
ona
Ona je moja sestra.
rozpocznij naukę
she
She is my sister.
to
To je veľmi zaujímavé.
rozpocznij naukę
this
This is very interesting.
my
My sme hladní.
rozpocznij naukę
we
We are hungry.
vy
Odkiaľ ste?
rozpocznij naukę
you
Where are you from?
oni, ony
Oni sú naši priatelia.
rozpocznij naukę
they
They are our friends.
osoba
Chcel by som stôl pre jednu osobu.
rozpocznij naukę
person
I'd like a table for one person.
ľudia
Je tu príliš veľa ľudí.
rozpocznij naukę
people
There are too many people here.
kamarát
Môj najlepší kamarát býva vedľa.
rozpocznij naukę
friend
My best friend lives next door.
manželka
To je moja manželka - Júlia.
rozpocznij naukę
wife
This is my wife - Julia.
manžel
On je môj manžel.
rozpocznij naukę
husband
He is my husband.
brat
Máš brata?
rozpocznij naukę
brother
Do you have a brother?
sestra
Kde je tvoja sestra?
rozpocznij naukę
sister
Where is your sister?
dieťa
Je to ešte len dieťa.
rozpocznij naukę
child
It's just a child.
syn
Môj syn má 18 rokov.
rozpocznij naukę
son
My son is 18 years old.
dcéra
Mám ešte dve dcéry.
rozpocznij naukę
daughter
I've got two daughters as well.
matka
Moja matka je učiteľka.
rozpocznij naukę
mother
My mother is a teacher.
mama
Moja mama ma príde navštíviť budúci týždeň.
rozpocznij naukę
mum
My mum is going to visit me next week.
otec
Môj otec pracuje ako taxikár.
rozpocznij naukę
father
My father works as a taxi driver.
ocko
Kde je tvoj ocko?
rozpocznij naukę
dad
Where's your dad?
priateľ
Prepáč - mám priateľa.
rozpocznij naukę
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
priateľka
Som tu s mojou priateľkou.
rozpocznij naukę
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
muž
Poznáš toho muža?
rozpocznij naukę
man
Do you know that man?
žena
Táto žena je vydatá.
rozpocznij naukę
woman
This woman is married.
pán
Prepáčte, pane. Kde je Ząbkowska ulica?
rozpocznij naukę
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Ząbkowska street?
slečna, madam
Slečna Adamsová je veľmi inteligentná.
rozpocznij naukę
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.